Partnerid

Mahena tänab kõiki koostöös olnud partnereid, keda on üle saja. Eriline tänu lepingulistes suhetes olevatele partneritele, kellega on vastastikuselt tagatud muuhulgas ka kiire operatiivne koostöö, enamasti ööpäeva jooksul vajaduse tekkimisest. Huvi korral uurige lepingulise koostöö võimalusi, mille aluseks on Mahena eetiliste põhimõtete austamine ning konfidentsiaalsusvajaduse puudumisel vastastikuselt veebilehtedel partneri veebiaadressi ja/ või logo avaldamine (vastava konfidentsiaalsusklausli olemasolul neid ei esitleta). Mahena soovib meeldivat koostööd kõigiga! Allolevalt avalikus koostöös olevate partnerite logol klõpsates otsetee nende veebile.

Logo YFU   Logo RUA CREW 400x368   Logo Georgia   Logo VATEK   Logo Papaver   Logo ELIL   Lein