Uudiste arhiiv

12 õppesessiooni erinevatel alateemadel - mais 2019 alustav süvakoolitus on üheaegselt tervik ja samas iseseisvate alateemadega kriisinõustamiskoolituste kogum. Mahena korraldatud koolitus on mõeldud vahetult inimestega töötavatele professionaalidele kvalifikatsiooni tõstmise täienduskoolitusena. Väga laia sihtrühma haarav kursus seab fookusesse inimesega toimuva, et spetsialist professionaalina mistahes valdkonnas oleks efektiivsem, kui kuulub kriisimeeskonda või töötab traumeeritud inimesega. Peamine sihtrühm on laste, noorte ja nende vanematega töötavad või erakorralisi olukordi lahendavad spetsialistid ja vabatahtlikud, kellel on vähemalt rakenduskõrgharidus. Koolituskoht on Tallinna Õpetajate Maja (ainult eelsessioon toimub 08.02 Mahenas).

LISAKS! Igale sessioonile (va 1. ja välis-sessioonid) jääb kuni kaheksa kohta neile, kes tervikkursusel ei osale, aga huvituvad konkreetse sessiooni teemast. Iga sessiooni eel antakse teada vabade kohtade arv sellele ja kes on põhiõppejõu kõrval kaasatav lisaõppejõud. Jälgige infot Mahena FB-s ja veebis. MSÜ liikmed saavad esimesena teavituse ja võimaluse oma huvilisi kolleege eelisjärjekorras koolitusele registreerida.

pdfKURSUSEPROGRAMM
NB! Algsese programmi korrigeerimise kuupäevad on märgitud programmis.

TÄHELEPANU! 
03.01.2019 seisuga oli 2-aastase programmiga koolitusrühm komplekteeritud, kuna arvestasime Mahena enda väikese koolitusklassiga.
30.01.2019 sai paika koostöö Tallinna Õpetajate Majaga, kus hakkab olema õppetöö, mistõttu selle ajani ootenimekirjas olnud spetsialistid said samuti võimaluse kursusele registreeruda; kinnitatud on need huvilised, kellel on tasutud õppetasu esimene osa; grupp on 100% komplekteeritud.

REGISTREERIMINE ON LÕPETATUD

/Hetkel toimub registreerimine ainult ühekordseteks osalusteks iga sessiooni eel, seda vabade kohtade piires, mida on kuni kaheksa./

____________________________________

LÄHIM TEAVE SEOSES 2-AASTASE KRIISINÕUSTAMISE KOOLITUSE
JA SELE RAAMES ISESEISVATEL SESSIOONIDEL OSALEMISE VÕIMALUSTEST:

2019

08.02.19 kell 16-18.00 toimub eelsessioon Mahenas, Tatari 12, Tallinn (tutvumine, kursuse ülesehituse tutvustamineküsimustele vastamine, viimane pooltund Peterburi sessiooni info)
22.05.19 kell 10-16 toimub 1. sessioon Tallinna Õpetajate Majas, Raekoja plats 14 teemal: "Kriisinõustamise võtmesõnad ja praktika Eestis"
22.05.19 kell 17-18 arutelu Peterburi sõitjatega Mahenas, Tatari 12
23.-25.05.19 toimub 2. sessioon Peterburis - tervikkursusel olijatele vabatahtlik lisasessioon, põhiloeng Peterburi Riiklikus Ülikoolis
14.-15.08.19 toimub 3. sessioon Tallinna Õpetajate Majas
16.-17.08.19 toimub 4. sessioon Tallinna Õpetajate Majas - avatud õppes ainult 16.08.19
23.-24.10.19 toimub 5. sessioon Tallinna Õpetajate Majas
25.-26.10.19 toimub 6. sessioon  Tallinna Õpetajate Majas - avatud õppes ainult 25.10.19

Järgnevate sessioonide avatud õppe kohtadest antakse teada vähemalt kaks kuud enne sessiooni toimumist, vt aegasid kursuseprogrammist.

____________________________________

Õpetama kaasatakse erinevaid valdkonnaspetsialiste, kursuse juhendaja ja põhilektor on Tiina Naarits-Linn, kes on praktik ja koolitaja, sh juhendab Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistrantide kriisinõustamise kursust.
Viimati korraldas Mahena suuremahulise kriisinõustajate koolituse aastatel 2010-2011. Kümme aastat on möödas ja Mahena kriisinõustajate võrgustik vajab ühist uuemat koolitust. Eelistatud on seetõttu senised MSÜ liikmed, seejärel uued MSÜ liikmed (vaata, mis on MSÜ ja kuidas liituda SIIT). Liitumine ja osalemine on tasuta, peamine on ühine arusaamine eetilistest põhimõtetest.
Lisaks jääb eeldatavalt iga teema juures mõni vaba koht neile huvilistele-spetsialistidele, kes tervikkursust ei soovi läbida ja on huvitatud konkreetsest teemast. Vabade kohtade olemasolust ja iseseisvalt valitava sessiooni hinnast antakse teavet vähemalt igal eelneval sessioonil järgmise kohta.

Lisainfo Peterburi sessioonist (võimalus osaleda on 18-l esimesel registreerujal)
NB! Kavandame huviliste olemasolul lisasessiooni välislahetusega ka 2020. aastal (võimalustest eelsessioonil)
pdf2019-Peterburi-Kriisinõustamine

Kriisinoustamine 960x540

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus 

Uudiskiri

Anneta

Oluline