MSÜ

Kokkulepped kehtivad alates augustist 2007,
korrigeeritud aprillis 2018

Mahena Spetsialistide Ümarlaud (MSÜ) on alates aprillist 2007 tegutsev vabatahtlik ja liikmetasuta spetsialistide ühendus neile, kes oma töö või vabatahtliku tegevuse kaudu pakuvad professionaalset toetust või hingehoidu traumaatilist kriisi või pingelisi suhteolukordasid kogenud inimestele (nõustajad, pedagoogid, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna, aga ka juriidilise valdkonna jmt spetsialistid). Tegemist on klubilise kooskäimise vormiga, enamasti kohtutakse kord kuus ja kümme korda aastas. Tavapärane kohtumisaeg on reede kell 18-20 (21). Iga aasta algul pannakse paika esmane kalenderplaan ja iga kohtumise eel teavitatakse liikmeid MSÜ toimumisest.

MSÜ liikmeks arvamise alused ja liikmelisus

 • Allkirjastatud vormikohane avaldus, millega liige nõustub oma tegevuses lähtuma Mahena eetilistest põhimõtetest ja panustama ennast vabatahtliku tegevuse kaudu MSÜ või ka laiemalt Mahena arengusse. Avalduses olevat infot ei jaga Mahena kolmandatele osapooltele, kui avaldaja selleks ise soovi ei avalda.
 • Haridust tõendava diplomi koopia ja cv.
 • Mistahes kriisikoolituse läbimist kinnitav koolitustõend (sh kõrgkoolis läbitud ainena) või kinnitus sellise koolituse läbimise soovist esimesel võimalusel.
 • Ühe MSÜ liikme soovitus või Mahena kriisikoolituse läbimist tõendava koolitustõendi koopia (kui eelnevalt pole juba esitatud).

Avalduse blanketi saab siit (valida kas pdf või word blankett): pdfAvaldus_MSU.pdf või docxAvaldus_MSU.docx
Liikmeks arvamisest antakse teada e-kirjaga, enamasti avalduse laekumisest ühe kuu jooksul. MSÜ kohtumistele kutsutakse alates avalduse laekumisest.

MSÜ eesmärk

 • Pakkuda inimesi vahetult aitavatele (sh õpetavatele) spetsialistidele kooskäimise ja kogemuste vahetamise võimalust, mis sisaldab uue teabe jagamist, juhtumianalüüsi, vajadusel rühmasupervisiooni.
 • Jagada uusimat professionaalset ja päevakohast valdkonnapõhist teavet, sh infot uutest teostest ja artiklitest ning tekitada selle taustal analüüsiv diskussioon.
 • Analüüsida toimunud kriisijuhtumeid (ka pingelisi konfliktolukordasid), kus MSÜ liikmed on olnud kaasatud, et tuua esile õppetunde, mida on mõistlik edaspidi kõigil MSÜ liikmetel oma töös arvestada.
 • Aidata kaasa küsimuste kiiremale lahendamisele kolleegide vahetud toetuse abil ja otsekontaktide kaudu.
 • Väärtustada inimestega töötavat spetsialisti kui olulisimat ressurssi klienditöös: toetada töös algajaid, et välistada läbipõlemist, ja toetada töös kogenuid, et varakult reageerida tööväsimusmärkidele ja samuti läbipõlemisohule.
 • Pakkuda kriisitööde tegemist kas assistendina kogenud spetsialisti kõrval või kogemuste olemasolul kriisinõustajana.
 • Tagada spetsialistidele võimalus vabatahtlikuks panustamiseks lisaks palgatööle.

Ootused MSÜ liikmele

 • MSÜ liige austab Mahena eetilisi põhimõtteid ja teavitab teisi liikmeid, kui oletab mõne liikme käitumises vastuolu ühiste eetiliste põhimõtetega.
 • MSÜ liige on valmis vabatahtlikuks tegevuseks kord aastas - alates oma teadmiste ja kogemuste jagamisest kuni ühiste suurpuhastusteni välja.
 • MSÜ liige osaleb kavandatud kohtumistel maksimaalselt, kuid mitte vähem kui kaks korda aastas, kui ei ole objektiivseid takistusi, millest MSÜ liige on teada andnud ja siis võidakse osalus arvestada vahetu kohaloluta (infot jagatakse virtuaalselt).
 • MSÜ liikme staatus on aktiivne või passiivne:
  • MSÜ aktiivne liige osaleb vähemalt kahel korral aastas MSÜ kohtumistel (või vähem, kui liige on teavitanud objektiivsetest asjaoludest);
  • MSÜ passiivne liige osaleb MSÜ kohtumistel vähem kui kaks korda 12 kuu jooksul;
  • Nii aktiivsed kui ka passiivsed liikmed saavad MSÜ üldiseid infoteavitusi, aktiivsed liikmed saavad lisaks boonuseid.
 • MSÜ liige teatab kirjalikut, kui ei soovi ei aktiivse ega passiivse liikmena jätkamist MSÜ-s, misjärel ta arvatakse välja MSÜ liikmete hulgast ja talle listipõhiseid sõnumeid ei saadeta. Liikme tahtest sõltumatult on võimalik liikmestaatus lõpetada siis, kui liikme käitumises on tõsine vastuolu Mahena eetiliste põhimõtetega ja selle arutelul viibivad MSÜ aktiivsed liikmed enamushäältega soovivad kokkuleppeid rikkunud liikme väljaarvamist.

MSÜ aktiivse liikme boonus

 • Soovi korral oma keeruka juhtumiga seotud rühmasupervisioon (üks juhtum ühel kohtumisel, vajalik soovist eelnevalt teada anda), mida kirjalikult kokkuvõttes ei refereerita;
 • Mahena spetsialistide kriisitööde õppetundide vahetu analüüs, mida kirjalikult kokkuvõttes ei refereerita;
 • Mahena korraldatud koolitustel alati kaks kohta MSÜ liikmetele 50% soodustusega (erandkorras võib soodustust jätkuda rohkematele, aga olla ka tasuta osalemise võimalus - sellest antakse eraldi teada);
 • MSÜ raames toimuvad teabejagamised ja seminarid on MSÜ liikmetele alati tasuta;
 • Soovi korral on võimalik saada kord 12 kuu jooksul täienduskoolituse tõend MSÜ õhtute teemade loeteluga (´a 3 ak/h);
 • Lisateave ja ülevaated MSÜ-l käsitletust, kas e-postiga ja/või facebooki suletud kogukonnas Mahena MSÜ;
 • Mahena privaatne infokeskkond "Materjalid liikmetele";
 • Kasutada soodsalt Mahena ruume Tallinnas, vastavalt eraldi kokkulepitud ajal.

Kui loetletud lähtekohad on sobivad ja koostöö huvipakkuv,
oled teretulnud MSÜ-sse!