Uudiste arhiiv

2018. aasta esimene MSÜ /koos lühikokkuvõttega/

Reedel, 5. jaanuaril kell 18 koguneb MSÜ taas.

Jagame eelmisest aastast talletunud olulist ning teejoomise kõrval teeme aastaplaane. Võimalus on kaasa rääkida kohtumisaegade ja teemade planeerimisel, samuti Mahena avatud koolituste korraldamisel. Info sellest, kuidas kriisinõustamise võrgustikus aktiivselt osaleda - ka Tallinnast kaugel ja eemal olles.

Soovime häid soove uueks aastaks. Viimasele mõeldes saab ka filosofeerida, mis ikkagi on uus. Võimalik, et see on taasavastamine. Kui nii, siis soovib Mahena uuel aastal taasavastamisi ja mõtlemist, mis moel ja kus võis avastatu olla varem, ning kas ehk varasem teadmine saaks rikastada nüüdset uut.

HEAD UUT AASTAT!

Väike kokkuvõte 05.01.2018 MSÜst

- Vahel on isegi veider, kuidas suures valus ja tragöödias teistele tröösti pakkuvad ning tunneli lõpus valgust paotavad spetsialistid on oma olemuselt sedavõrd päikeselised, et aasta esimene kohtumine rõkkas naerust. Nali ei olnudki alati naljakas, aga osata naerda enda üle, on üks väärt asi ja seltskonnas mõnusalt nakkav. Suur tänu mõnusale laudkonnale ja meeleolu hoidjatele.

- Tegime personaalsed ülevaated eelmisest aastast, mis hõlmas muuhulgas järgnevat: ka nõustaja võib raskelt haigestuda, misjärel tuleb iseendale õpetada keha- ja vaimuerksuse taastamist; kliendile lahenduste leidmine on keeruline, kui probleemid on kestnud aastaid ja haaranud juba kogu pere endasse; klienditöö peab lähtuma tema vajadusest ja võimest nõustamisel kaasa töötada  - nõustajal tuleb kombineerida meetodeid, vaatamata spetsialiseerumisele, sh kriisi kogeva inimesega töö algusfaasis on vähemasti esmases nõustamisfaasis vaja kasutada lahenduskeskset lühiteraapiat; pagulastega töö argipäev; raske on teha otsust palgatöölt lahkumiseks, kuid iseendale tööandjaks olemine õigustab igati, eriti aja paremal planeerimisel; nõustaja vajab vaheldust igapäevatööst, lisaks füüsilisele aktiivsusele on mitmed nõustajad kirjutajad ja toimetajad ja omavad miteid lisapädevusi (massaaž, aroomi- ja kunstiteraapilised tehnikad).

- Tegime plaane alanud aastaks, panime paika MSÜde kuud (ei toimu juunis, juulis, detsembris) ja esimesed teemad.

- Esmakordselt on sellel aastal plaanis kriisinõustajatele korraldada rühmasupervisioonid, üks Tartus, teine Tallinnas. Juhtumite raskus ja intensiivsus on väga raskete lugude puhul mõistlik suurema spetsialistide ringiga läbi arutada. Nõustamise kitsaskohad kaovad paremini supervisiooni käigus.

- Taas on aasta, mil Mahenas peaks toimuma avatud kriisikoolitus (seni valdavalt toimunud üle ühe aasta alates 2005. aastast). Üle aastate on kavas teha põhjalikuma täienduskoolituse võimalus, kuigi koolitused jäävad samas eraldiseisvaks. Kõik, kes on läbinud esimese taseme täienduskoolituse, saavad vabalt regustreeruda mistahes järgmisele kriisipsühholoogia täienduskoolitusele, kuivõrd need on ülesehituselt iseseisvad, kuid samas moodustavad omavahel suurema terviku.

- Korrastasime dokumente, korrigeerisime personaalset teavet, kellel oli muutunud nimi, kellel oli haridust ja lisateadmisi kogunenud. Vaatasime üle, kes on aktiivsed MSÜ liikmed, ehk osalenud ümarlaudades vähemalt kahel korral aastas.

- NB! Lisaks siin üks täpsustus/ meenutus MSÜ liikmete soodustuste kohta (tasuta seminarid, märkimisväärne soodustus Mahena koolitustel). Need on automaatselt neile, kes on MSÜ-del osalenud eelmisel kalendriaastal vähemalt kahel korral ehk on aktiivsed liikmed. Teistele laienevad võimalikud soodustused erandlikult. Mõlemal juhul lähtub see eelnevast informatsioonist. Vt MSÜ.

Kiireim viis olla kursis Mahena uudistega, on liituda 
sotsiaalmeedia lehega www.facebook.com/mahena.keskus
või veebi avalehel Mahena uudiskirjaga!