Uudiste arhiiv

Tähelepanu isikuandmete kaitse üldmäärusele

Aastal 2018 hakkab ka Eestis kehtima Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus. See on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määruse võttis vastu Euroopa Parlament 14. aprillil 2016, see jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018.

Oma töös isikuandmetega töötavatel spetsialistidel on kasulik määrusega põhjalikult tutvuda enne selle lõplikku jõustusmist maikuus. Määruse eestikeelne tekst on siin:

pdfIsikuandmete_kaitse_2018.pdf

Lisateavet saab lugeda Andmekaitse inspektsiooni kodulehelt SIIN