Uudiste arhiiv

kaks koolitusseminari teemal "Esmatasandi KRIISINÕUSTAMINE"

Kriisijuhtumi esimesed 72 tundi ja praktiline kriisinõustamine - nendel teemadel tuleb juttu kahes järjestikuses seminaris ühel koolituspäeval. Valida on 11. oktoober või 12. oktoober.

Raske traumajuhtumiga kaasnevaid tegevusi analüüsitakse sel korral eeskätt haridusasutuste ja kohaliku omavalitsuse kogemustest tulenevalt, kuid seminarid võivad toetada iga valdkonna nõustajaid, kelle ülesandeks on tegutseda üksikisikut toetades. Psühholoogiline esmaabi on vähim, mida suudab iga täiskasvanu pakkuda ja mille puudumist andestatakse raskelt. Mida see tähendab ja mida saab veel teha esmatasandi toetava sekkumise raames, sellest juba seminarides.

Sihtrühm: õpetajad, haridusasutuste tugispetsialistid, KOV ametnikud jt üksikisikule kriisijuhtumis ja selle järel tuge pakkuvad spetsialistid.

Koolitusseminari toimumisaeg: 11. oktoobril või 12. oktoobril - mõlemal päeval on samad teemad.
Tere tulemast kaasa mõtlema! (Registreerumine kuni kohtade täitumiseni.)

Koolitus-seminare viib läbi Tiina Naarits-Linn, kes on pika praktilise kogemusega kriisinõustaja ja kes on aastaid koolitanud spetsialiste. Tallinna Ülikoolis on ta sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistrantide mittekorraline lektor aines Kriisinõustamine. Vaata tutvustust SIIN

Õppekeel: eesti keel.
RegistreerumineSIIN
Hind: ´a 45,00 EUR/ üks koolitusseminar, korraga mõlema koolitus-seminari eest tasudes 80,00 EUR
Koolitus-seminari läbinule väljastatkase koolitustõend vastavalt 4 ak/h või 8 ak/h kohta.

Koolitus-seminaride sisu: huviline saab valida, kas osaleb ühel või mõlemal koolitus-seminaril.

  • I SEMINAR: kell 10-13 “Kriisijuhtumi esimesed 72 tundi" Fookuses on kriisijuhtumi korral vajaduspõhise võrgustikutöö hindamiseks ja käivitamiseks kasutatav nn maatriks. Räägime, milline on traagilise (sh surmateate) ülesehitus ja edastamisel mõju avaldavad kuus psühholoogilist aspekti. Arutame, mis on psühholoogilise esmaabi andmise detailid, kuidas mõista individuaalse lisanõustamisvajadust (mistahes rühmast enamasti kuni 10%-l vajalik, teistel mitte). Selgitame, kuidas suhelda nn õige-vale seisukohti esitavate ja vastuolusid esitavate inimestega. Nimetame kriisiolukorras tuge pakkuva spetsialisti eetilised lähtekohad. Mil moel saame kannatanut kaitsta seonduvalt meedia ja sotsiaalmeediaga. Seminari käigus selgub osalejate vajadusest tulenevalt, millest räägime põhjalikumalt, millest ülevaatlikult.

  • II SEMINAR: kell 14-17 “Praktiline kriisinõustamine" Fookuses on kriisijuhtumi akuutsus, kuni 3 kriisinõustamist ja aktiivsete toimingute lõpetamine. Vaatleme esmatasandi kriisinõustamise protsessi, kuivõrd esmane nõustamine jätab sügava jälje. See mõjutab inimese suutlikkust vajadusel hilisemat abi vastu võtta, aga loob ka suurema võimaluse edaspidi ise, ilma spetsialistideta, koos lähedastega hakkama saada hiliste emotsionaalsete pingetega. Räägime, mida tähendab akuutne faas ja millised on sel perioodil põhiaspektid individuaalsel ja rühmas nõustamisel - kes vajab nõustamist, kellele mis võib rohkem sobida. Vaatame üle, milles seisneb kriisolukorras nõustajate ja teiste spetsialistide koostöö. Arutame, mida tähendab soovituste jagamise delikaatsus ehk "vähem on rohkem". Arutame, miks ja milline peaks olema  kokkuvõttev memo. Nimetame kriisiolukorras tuge pakkuva spetsialisti eetilised lähtekohad. Seminari käigus selgub osalejate vajadusest tulenevalt, millest räägime põhjalikumalt, millest ülevaatlikult.

Mõlemad täienduskoolitus-seminarid toetuvad paralleelselt akadeemilistele teadmistele ja praktikast tulenevale kogemusele. Eesmärk on juhtumipõhise analüüsi kaudu kinnistada üldisi teadmisi ning tugevdada kriisiolukordades personaalset toimetulekut ja teiste efektiivset toetamist elukvaliteedi taastumisel. Otsene vajadus varasemate eelteadmiste osas puudub, kuid kriisikäitumise või kriisinõustamine baaskursuse läbinutel on lihtsam toetuda varem teadaolevatele seaduspärasustele.

* Tagastamatu registreerimistasu on 15,00 EUR. Eraisikul on võimalik registreerimistasu ja põhitasu maksta eraldi ehk
algul tuleb tasuda arve summas 15,00 ja üks kuu enne koolitust ülejäänud summa (30,00 üks seminar ja 65,00 kaks seminari).
Juriidilisele isikule esitatakse arve kohe täissummas maksetähtajaga 21 päeva.
Koolitus-seminaride rühma suurus kuni 26 in.
* MSÜ liikmetele 50%-line soodustus kohtadele, mis on vabad eelregistreerumise lõpetamispäeval (07.09).
K
oolituse mittetoimumisel tagastatakse kogu tasu 100%.

Lisainfo avaldatakse Mahena veebis ja FB lehel, täpsustatud info saadetakse arve tasunutele. 

Palume võimalusel oma meililistides või võimalikele huvilistele infot jagada.
Kiireim Mahena uudisinfo sotsiaalmeedia kaudu: www.facebook.com/mahena.keskus