Uudiste arhiiv

Ekraanide mõju lastele - Mahena lühiseminar

Seminaril saab muuhulgas vastused küsimustele:
- Kas ekraanide kasutamine pärsib väikelapse aju arengut?
- Kas rohke ekraanikasutus põhjustab kõnehäireid?
- Kas on leitud seos ekraanide ja südamehaiguste vahel?

Sihtrühm: Seminar on mõeldud praegustele ja tulevastele lapsevanematele ja lastega perede teistele täiskasvanutele, kes tegelevad väikelastega. Avatud seminari korral on oodatud ka lastega töötavad spetsialistid, sh nii kodused hoidjad kui ka lastehoidudes või -aedades töötavad spetsialistid.

Koolitaja:  Maria-Helena Naarits

Hind: 15.- eur/in

Toimumisaeg ja -koht: kokkuleppel, kui huvilisi on vähemalt viis; 2 ak/h seminar toimub kas Tallinnas Tatari 12 asuvas Mahena kaminaklassis või mõnes muus koolitajaga kokkulepitud paigas.

Tutvustus: Me oleme ümbritsetud ekraanidest, kodudes on erinevaid ekraane sageli rohkem kui pereliikmeid. Õigustatud on küsimused, kas ja kuidas mõjutavad ekraanid kui igapäeva-kaaslased laste arengut, tervist ja üldist heaolu. Lähiajal on ilmunud palju teadusuuringuid, kirjutatud artikleid ja analüüsitud ekraanide mõju erinevates valdkondades ning neid tulemusi on oluline jagada lapsevanemate, vanavanemate ja teiste lähedastega ning spetsialistidega, kes lastega töötavad või kes lastele teenuseid pakuvad - laste ümbritseva keskkonna eest vastutavad (olgu direktor lasteasutuses või juhataja kaupluses). 
Mahena lühiseminaril antakse ülevaade lähiaastatel ilmunud mitmetest uuringutest ekraanide kasutamise teemal ning nende mõju kohta lapsele. Muuhulgas räägitakse, mis vanuseni võiks laps olla täielikult ekraanivaba just tema arengu seisukohast ja millega kompenseerida ekraanides olemist.

Meeldiva kohtumiseni Mahena koolitustel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus