Uudiste arhiiv

EVELĪNA SPROĢE INGLISKEELNE KOOLITUS 09.02.2019

Tuupimiseta on võimalik matemaatikat ja keeli omandada! Kuidas väikelastest kuni algkoolis õppivate õpilasteni see võimalik on, seelest praktilisel koolitusel. 

Sihtrühm: väikelaste, eelkooli- ja algkooliealiste lastega kokkupuutuvad spetsialistid, sh lapsehoidjad, kasvatajad, õpetajad, tugispetsialistid, haridusjuhid, HEV-koordinaatorid. Samuti lapsevanemad, kes tunnevad huvi oma lapse keelelise ja matemaatilise arengu toetamise vastu kodus õpetades.

Aeg, maht, õppekeel: laupäeval, 9. veebruaril 2019, kellaaeg täpsustub, kokku 4 ak/h, inglise keeles
Koht: Mahena Keskus, Tatari 12, Tallinn.

Registreerumine lingil: https://goo.gl/forms/BWCdkPEqZW2PIMJ92 Grupp on täitunud, ootenimekirjas olijatele antakse teada, kui keegi loobub oma kohast.

Tutvustus: Koolitaja jagab tulemuslikke praktikaid. Koolituse esimene pool keskendub keele ja teine pool matemaatika omandamise toetamisele. Tutvustatakse Montessori pedagoogikas kasutatavaid vahendeid ja tehnikaid, mis lastel õppida tuupimiseta ja säilitada loovat uudishimu. Omane on see, et laps näeb ise, kui teeb vea, misjärel saab end ise parandada, vajamata täiskasvanult negatiivset tagasisidet. Need vahendid on maailmas tuntud ja kasutusel, kuid Eesti haridussüsteemis tavapäraselt mitte.
Montessori pedagoogika rajaja, Itaalia esimene naisarst, hiljem laste õpetamise tulemuslikkusele keskendunud Maria Montessori töötas esialgu erivajadustega lastega. Seetõttu on tema loodud õpimetoodika ja -vahendid väga selgelt lapsest lähtuvad ja tema arengut lihtsal ja loogilisel viisil toetavad. Kahest õpivaldkonnast saab sellel koolitusel hea ja kiirelt praktikasse rakendatav ülevaate.

Koolitaja: Emana ja inimesena väga innustav Evelīna Sproģe, Lätis tuntud blogija ja Montessori-ema, kelle esinemine hämmastab oma lihtsuse, selguse ja loogilisusega. Tema blogi “Mammas Smaids” (“Emme naeratus”) räägib sellest, kuidas ta oma lapsi kodus õpetab. 
Evelīna Sproģe on vabal ajal koolitaja, aga täiskohaga oma lastele pühendunud ema ja koduõpetaja. Kõik tema neli last on koduõppel erinevates klassides ja sooritanud riiklikud tasemetööd edukalt. Ema õpetab neid kõiki ise, valmistades ette materjalid ja korraldades kõikvõimalikke tegevusi, et jagada lastele eakohaseid kogemusi, mida koolis käivad lapsed peaksid saama kooli kaudu. 
Evelīna Sproģe blogi on leitav facebookis https://www.facebook.com/pg/Mammassmaids ja veebis https://mammassmaids.net/parmani/.

Koolitustasu: sisaldab koolitust, koolitustõendit ja joogipausi.
Tasudes kuni 30.11.2018 on hind 45.-/osalejaalates 01.12.2018 on hind 55.-/osaleja (MSÜ liikmetele jätkuvalt 45.-/osaleja).

Evelina Sproge 960x540

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus