Uudiste arhiiv

Psühholoogilise esmaabi meeskond PERH-is

Mahena tervitab PERH-i 18.02.2019 uudist meedikutele suunatud psühholoogilise esmaabi meeskonna loomisest. Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) Psühhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsoo ütles uudises, et psühholoogilise esmaabi pilootprojekt hõlmab esialgu kiirabikeskuse ja psühhiaatriakliiniku töötajaid, sest just neil on töö iseloomu tõttu risk posttraumaatilise stressihäire kujunemiseks kõige suurem. Seejärel on plaan laiendada abi osutamist kõigile Regionaalhaigla töötajatele. Samuti on haigla kriisimeeskonnal valmidus tegutseda masskannatanutega olukorras.

Kaks aastat varem, mais 2017 PERHis erakorralise meditsiini osakonna arstide seas läbipõlemise uuringu läbi viinud kliiniline psühholoog Marko Neeme on uue meeskonna juht. Haigla psühholoogilise esmaabi meeskonda kuulub 8 kliinilist psühholoogi, 1 psühhiaater, 3 vaimse tervise õde ja 2 tegevusterapeuti. 

Mahena keskuse juht, kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn: "On väga oluline mitte unustada neid spetsialiste, kes töötavad kõrgendatud pingeolukorras ja samas kelle töö kvaliteedist sõltub abivajajatele pakutava toe tulemuslikkus. Sel põhjusel sai 1990-ndate lõpus Eesti politseis moodustatud Eesti esimene psühholoogilise esmaabi meeskond politseinike jaoks. Üle Eesti tegutsenud ainult psühholoogidest koosnenud personalitalituse all tegutsenud teenistust toetas igati toonane politseipeadirektor Harry Tuul.
Politseis psühholoogide üksuse loomine ja juhtimine oli põnev väljakutse. Saime väljaõppe mitmete riikide oma ala professionaalidelt ja muidugi kogemusest, sest kriisijuhtumite analüüs aitas igaks uueks juhtumiks paremini valmis olla. Seda enam, et õige pea selgus, et psühholooge oli vajalik kaasata ka laiemalt kui üksnes politseinikega tööks.
Töötasime ka kiirabimeedikutega ja üleriigiliselt tähelepanu saanud raskete kriisijuhtumite ohvritega. Reformide käigus on politseis kaasajal psühholoogiline abi tagatud lepinguliste partnerite toel ja organisatsioonis sees on korraldatud hingehoid kaplanite kaudu. Mitmekülgne (psühholoogid, meedikud, sotsiaaltöötajad) valmisolek oma ametnikele psühholoogilist esmaabi anda on olemas kaitseväes, kus on sellist üksust kõige järjepidevamalt aastate jooksul arendatud. Mahenal on kaitseväega olnud hea koostöö. Nii näiteks osales Mahena missioonil Gruusiasse pärast 2008. aasta sõjalist tegevust ka kaitseväe logistikakeskuse tervisekeskuse ülem, kriisinõustamise väljaõppega arst dr Merike Johanson (Mahena spetsialistid töötasid Gruusias UNICEF-i alluvuses kohalike pedagoogide, sotsiaaltöötajate ja meedikutega, kes omakorda tegelesid telklaagritesse paigutatud eri vanuses lastega, keda kokku oli ligi 22000)."

Mahena spetsialistide võrgustikku kuulub teiste hulgas tänasel päeval nii kaitseväe sotsiaaltöötaja Meeli Veia kui ka PERH-i Palliatiivravi Keskuse kliiniline psühholoog Inna Narro ja PERH-i Psühhiaatriakliiniku statsionaarse ravi keskuse loovterapeut Külle Kadarik. Kõik kolm kuuluvad ka tänavu mais alustava     
2-aastase kriisinõustamise süvakoolitusele registreerunud spetsialistide rühma, et seniseid teadmisi lihvida ja kaasaja infoga kursis olla.

Mahena spetsialistide võrgustik soovib uuele haiglaüksusele edu ja vajadusel meeldivat koostööd.

18.02.2019 PERH uudis