Uudiste arhiiv

Plassoteraapia traumatöös / Плассотерапия

17.-19. mail Tallinnas esmakordselt eestikeelse tõlkega koolitus meetodi loojalt OLEG STAROSTINILT. Arstil ja psühhoterapeudil O. Starostinil on erialase töö kogemus 30 aastat, ta on meditsiiniteaduste kandidaat, enam kui 50 teadusartikli autor või kaasautor ning Venemaa Liivateraapia Assotsiatsiooni president (www.facebook.com/groups/1608465736069031/).
Koolituse korraldaja on MTÜ Krada, Mahena osaleb partnerina, pakkudes koolituseks oma klassituba. Boonusena saavad MSÜ liikmed soodsama osalustasu ka hilise registreerumise korral. Koolitaja juures meetodit põhjalikumalt õppinud Natalja Šastina viib läbi Mahena korraldatud kineetilise liiva seminari juba 21. aprillil.

Koolituse programm

 • See koolitus keskendub plassoteraapia rakendamise võimalustele traumatöös, sh post-traumaatilise stressihäire korral. Meetodi autor on arst-neuroloogina palju tegelenud traumapatsientidega, mistõttu psühhoteraapiasse suundudes on traumavaldkond üks tema huvisid jätkuvalt. Ta vaatleb toimuvat üksikisiku tasandilt ja lähisuhetes toimuvalt.
 • Teoreetilised lähtekohad
  • Plassoteraapia olemus. Kineetilise liiva abil psühhoteraapilise meetodi loomisest (2014) ja praktikas kasutamisest (ilma liivakasti ja teiste abivahenditeta). Terminist (kasutanud on kreekakeelseid algmõsteid Πλάσω – plasso kui nähtav ja skulptuurne ning θεραπεία – teraapia kui tervendamine).
  • Psühhofüsioloogilised iseärasused liiva tajumisel. Kehalised meetodid ja kunstiteraapilised tehnikad plassoteraapias. Leib-mudel ja psühhoteraapiline liikumine Dagaz-skeemi alusel.
  • Metoodika “Elutee” – plassoteraapia, kunstiteraapia, füüsiliste teraapiate ja eksistentsiaalse psühhoteraapia baastehnikate integreerimine.
 • Praktikad
  • Psühholoogiline abi psühhotrauma korral tehnikaga “Plastiline lehvik” Пластичный веер»)
  • Poolkerakujuline meditatiivne sünkroniseerimistehnika “Liiva hingamine” («Дыхание песка»)
  • Värviteraapiline tehnika värvilise kineetilise liiva kasutamisel psühhodiagnostikas ja k-orrektsioonis.
  • "Füüsilisuse dünaamiline mandala" plassoteraapias kui inimese enda füüsilise ja subjektiivse tähenduse väljenduse resonants välismaailmas.

Õppemeetodid: lühiloengud, demonstratsioonsessioonid, praktikumid minigruppides ja tulemuste analüüsimine

Sihtrühm: eeskätt psühholoogid, psühhoterapeudid, logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, kriisinõustajad – spetsialistid, kes nõustavad kliente individuaalselt või rühmas, ning kõrgharidusega või kõrgharidust omandavad huvilised

Koht ja päevakava: Mahena keskus, Tatari 12, Tallinn; R, 17.05.2019 kell 17.00 – 20.00 ja L-P, 18.–19.05.2019 kell 10.00–17.00.

Osalustasu: 150,00 EUR tasumisel kuni 22.04 (ja MSÜ liikmetele), alates 23.04 on tasu 180,00 EUR.
Sisaldab tõlkega koolitust ja igal päeval joogipause, samuti koolitustõendit. Tagastamatu osa koolitustasust on registreerumistasuna arvestatav 25,00 eur. Ülejäänud summa tagastatakse, kui koolitusest loobumine toimub seitsmepäevase etteteatamisega enne koolitust. Kui koolitust ei toimu, tagastatakse 100% osalustasust.

Registreeruminehttps://docs.google.com/forms/d/1JRUICkD3uyk6b2x37KuE8IWFRF4w_Vl1ZOBu4n4V0jU/edit

Koolituse korraldaja pangarekvisiidid:
Psühholoogilise Abi Ühing KRADA, konto nr EE692200221010865331

Venekeelne info koolitusest: http://krada.ee/?p=436

Mahenal on hea meel olla koostööpartnerina koolitusruumi pakkuja. Kohtumiseni!

Plasso