Uudiste arhiiv

2 onkopsühholoogi seminari: Kui lähedasel on vähidiagnoos

7.09 vähidiagnoosiga täiskasvanu ja 21.09 vähidiagnoosiga laps. Millised võivad olla haigusest tingitud muutused psüühikas ja kuidas pereliige / lähedane / sõber / kolleeg võiks aidata muutustega toime tulla. Kuidas haigusest tingitu mõjutab pere- ja sõprussuhteid?Kuidas vähidiagnoosiga inimest aidates saab toetada tema elukvaliteedi parandamist ja samas hoida abistaja enda heaolu. Koolitus-seminare juhib kogenud onkopsühholoog INNA NARRO.

Sihtrühm: täiskasvanud, kellel on vähidiagnoosiga lähedane (pereliige, sõber, kolleeg), samuti pedagoogid, kes õpetavad vähidiagnoosiga õpilasi, aga ka teised spetsialistid, kes töötavad vähihaige või tema pereliikmega - fookuses seisundid, kui vähidiagnoos on saadud viimase poole aasta jooksul

Aeg, maht: kahel laupäeval, kokku 6 ak/h, ´a 3 ak/h.

7. septembril 2019 kell 11-13.30: KUI PEREKONNAS ON VÄHIDIAGNOOSIGA TÄISKASVANU
21. septembril 2019 kell 11-13.30: KUI PEREKONNAS ON VÄHIDIAGNOOSIGA LAPS

Registreerumine lingil: REGISTREERUMINE

Koolitustasu: 
Ühe koolituspäeva hind 45.-/osaleja ja kahe koolituspäeva eest korraga tasudes 80.-/osaleja.
Alates 20.08.2019 ühe koolituspäeva hind 55.-/osaleja ja kahe koolituspäeva eest korraga tasudes 100.-/osaleja.
(Tasu sisaldab koolitust ja ühte joogipausi ning mõlemal päeval osalejatele ka koolitustõendit.)

Koht: Mahena Keskus, Tatari 12, Tallinn

Tutvustus: Kaks iseseisvat koolitust moodustavad terviku. Onkoloogilise patsiendi toetamine võib olla keerukas tema mittemõistmisel. Seda isegi siis, kui arst on ravi edukaks tunnistanud ja haigust ei ole, kuid alles on jäänud ärevus haiguskogemusest või selle kordumise võimalikkusest.
Räägitakse sagedasti esitatavatest küsimustest, selgitatakse, mis võib toimuda vähihaige inimese vaimse võimekuse ja psühho-emotsionaalsete seisunditega. Juttu tuleb ka sellest, kui väga on lähedasel vaja hoida iseennast, et olla hea kaaslane esmalt iseendale, seejärel oma haigele pereliikmele/ kaaslasele, aga ka teistele olulistele inimestele. Haigus kurnab kõiki, nii haiget kui lähedaolevaid inimesi. Mõistmise kaudu saab suurendada kõikide osapoolte emotsionaalset heaolu ja elukvaliteeti. Koolitaja kirjeldab seejuures erinevate lausungite mõju ja haigele tuge pakkuvaid lõdvestavaid tehnikaid. Sagedane pingeseisund ja häirivad mõtted on üks onkoloogilise haige argipäeva osa, mistõttu neid oskusi vajab haige otseselt nagu ka meeldetuletust harjutuste olemasolust.

Teisel koolituspäeval keskendutakse onkoloogilise diagnoosiga lastele. Kuivõrd lapsed soovivad sageli oma lähedasi säästa muretsemisest või valivad väga suure abituse lähedasega suhtlemise aluseks, siis on oluline mõista, mis nendega toimub haiguse tõttu. Räägitakse laste füüsilise tervise ja kognitiivsete funktsioonide võimekuse seostest onkoloogilise haiguse ja ravi taustal. Samuti sellest, millised on võimalused õpetada lastele sotsiaalseid oskusi, mis aitavad leppida olukorraga ka sellistel hetkedel, kus haiguskulg seab piirangud vahetule suhtlusele väljaspool peret või haiglat. Jmt.

Seminaride lõpus on võimalik broneerida personaalseks nõustamiseks aeg koolitaja ja kliinilise psühholoogi vastuvõtule.

Koolitaja: Kuulajaskonda oma osavõtlikkuse ja tähelepanelikkusega kiirelt kaasahaarav kogenud lektor INNA NARRO on onkopsühholoogiale keskendunud kliiniline psühholoog. Ta on aastaid töötanud koolis, viimased seitse aastast olnud Põhja- Eesti Regionaalhaigla Hiiu Järelravi osakonnas. Mahenas on Inna Narrol vastuvõtud kaks korda kuus. 
Ta teeb koostööd MTÜ Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga juba alates aastast 2014. Tal on aastatepikkune töökogemus neuroloogilise diagnoosi saanud patsientidega (insult, infarkt ning aju- ja kesknärvisüsteemi kasvajad). Onko-hematoloogilistest haigustest omab ta praktilist kogemust ning teoreetilist teadmistepagasit müeloomtõvest. Toimetamisel  on hetkel raamat „Müeloomipatsiendi Teejuht“, milles ta on kaasautor koos Eesti juhtivate onko-hematoloogide dr E. Everausi, dr A. Kaare ning dr E. Laanega. Teos peaks ilmuma 2019. aasta lõpuks.
Inna Narro juhindub nii nõustamistel kui ka loengutes teaduspõhisest meditsiinist ning psühholoogiast, toetudes erialastest uuringutest tulenevatele empiirilistele teadmistele. Tema uurimisvaldkond on onkopsühholoogilise suunaga, milles on Tartu Ülikoolis seni kaitstud vaid kolm teadustööd, üks bakalaureuse ja kaks magistritasemel. Üks kahest kaitstud magistritööst on Inna Narro uuring. 
Psühhoteraapiatest kasutab Inna Narro kognitiivkäitumusliku ja eklektilise ning logo- ja eksistentsialistliku teraapia võtteid. 

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus