Uudiste arhiiv

Koostöö spordiklubiga Barra - vanemate kool

Mahenal on hea meel uudse koostöö üle, mis aitab kaasa probleemide ennetamisele ja toetab laste arengut. 2019/2020 õppeaastal teeb Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena esmakordselt koostööd spordiklubiga, panustades lastevanemate kooli tegevusse. Varem oleme vanemate koolides teinud koostööd kas kohalike omavalitsuste või koolidega, spordiklubidega on aga koostöö piirdunud treenerikoolitustel osalemisega või ka treenerite osalemisega Mahena avatud koolitustel.
On sümboolse väärtusega, et meie jaoks esimene uudse koostööga spordiklubi on judoklubi - SK Barra, kuivõrd judospordi filosoofia ja austav distsipliin on lastega seonduvalt olulised tugisambad. On imetlusväärne, kuidas esimesest treeningust alates õpetab judo austama väljakut, millel tegutsed - ilma sügava kummarduseta matile ei astuta. See näiliselt väike detail on vägagi ülekantav kodu ja kooli konteksti.
Mahena spetsialistid panustavad SK Barra vanemate koolis psühholoogiliste teemadega, käsitledes neid aspekte, mille kohta on viimasel perioodil nõustamisele pöördunud vanematelt kõige enam küsimusi olnud.

06.11.2019 Teemaks: Erinevate generatsioonide erinevad ootused suhetele

Mahena spetsialistid soovivad kõikidele lastele oma spordiklubi või huviringi leidmist
ja vanematele võimalust teha seal aktiivset koostööd treenerite ja huviringiõpetajatega!

barra 1

Meeldiva kohtumiseni, SK Barra pere!
Lugemist Mahena tegemistest leiab FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus