Uudiste arhiiv

Osalege uuringus - küsimustik on avatud 13. juunini

Tallinna Ülikooli uuring "Tööstress seoses distantstööga eriolukorras" võimaldab panustada igal inimesel, kes tegi eriolukorra ajal sunnitult distantstööd. Kui ka Teie olite distantstööl, palun vastake küsitlusele ja jagage seda. Kui ei, palun jagage küsimustikku sihtrühmale!

Küsitlust saab täita 13. maist kuni 13. juunini: KÜSIMUSTIK  Uurimus Maria MA õpetaja 1000x1000px 2

Distantstöö mõju ja õppetunnid saavad topeltväärtuse, kui neid uurida ja võimalikult suure vastajate arvu korral tulemuste põhjal sisulisi üldistusi teha. Sunnitud distantstöö kordumisel saab siis olla teadlikum ka tekkivast tööstressist, selle mõjust ja ennetamise võimalustest.

Eestis kehtis eriolukord 12. märtsist 2020 kuni 17. maini 2020, alates 18. maist jätkus elu ilma eriolukorrata, kuid paljude jaoks siiski veel distantstööga.

Küsitlust viiakse läbi Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi Psühholoogia ja käitumisteaduste suuna Organisatsioonikäitumise eriala magistritöö raames. Uurimuse valmimisel saab teaduspõhiselt süveneda Eesti inimeste sunnitud distantstöö sisusse. Mahena keskus ootab tulemusi suure huviga, et siis oma praktilist kogemust sellega kõrvutada.

Esimese küsitlusnädala jooksul laekus üle 500 vastuse, milles domineerisid Harjumaa, Viljandimaa, Tartumaa ja Pärnumaa vastused. Piisavalt suur vastajate arv ühest maakonnast võimaldab lisaks üldistatud tulemustele vaadelda ka piirkondlikke erinevusi.

Haridusasutuste kogemust vaadeldakse eraldi ja võrreldakse teiste organisatsioonide ja ettevõtete kogemusega. Väga oodatud on iga vastus inimeselt, kes tegi distantstööd! 

Uurimus Maria MA 2020

 

Palun jagage küsitlust ka oma tuttavatele,
kes suundusid eriolukorras distantstööle,
ning võimaliku sihtrühma listidesse!

IGA VASTUS LOEB!
ANDKE OMA PANUS,
KULUTADES 15 MIN VASTAMISELE!