Uudiste arhiiv

Alaealise suitsiid - kriisinõustamise koolitus spetsialistidele

Reedel, 8. oktoobril on fookuses kriisinõustamise praktiline analüüs teoreetiliste selgituste abil. Kriisinõustaja Tiina Naarits-Linna juhendusel arutatakse, miks on vaja arvestada alaealise suitsiidi korral mitut kriisinõustamise tasandit korraga ja miks jookseme võidu ajaga. Vaatame, mida on mõistlik arvestada, et lähedaste valu oleks märgatud, et nad kogeksid austust leina suhtes, et senine elurütm taastuks võimalikult kiiresti - nii koolis kui ka kodus. Loodetavalt saame vastuse, mida tähendab kriisinõustamine, mis ikkagi on kriisinõustaja roll ja kuidas tema pädevus mõjutab kannatanu/ leinaja hilisemat abivajadust või eluga ise toimetulekut?
Koolitusrühmas on 16 kohta (kahjuks seda suurendada ei ole võimalik Mahena klassitoa 50% täituvust arvestades).

Koolituse aeg ja koht: reedel, 8. oktoobril 2021 Tallinnas Mahena keskuses, Tatari 12, kell 12.30-17.30
(koolitus toimub ainult vahetult; eeldame, et osalejad on enne koolitust lõunatanud ja koolituse käigus tehakse kaks 15 min-st liikumise ja joogipausi: lektoorse osa kolm blokki on kell 12.30-14, 14.15-15.45, 16-17.30).
NB! Sama koolitus ka kolmapäeval, 15. septembril. Ootenimekirjas olijatega võetakse ühendust.

Koolituse maht: lektoorselt 6 ak/h.

Koolitustõend: väljastatakse kõigile, kes registreerumisel avaldavad soovi.

Koolituse tasu: koolituspäeva tasu ühele inimesele on 110,00 eur, täiendavaid makse ei lisandu. Hinnas peegeldub väikese rühma arvestus.
Koolitustasu tagastatakse ainult juhul, kui korraldaja otsusel jääb koolitus ära. Kui koolituse eest tasunu ei saa mistahes põhjusel osaleda, on tal võimalik ennast asendada teise huvilise suunamisega koolitusele, tagsimakset ei tehta.

Sihtrühm: lastekaitsespetsialistid ja sotsiaaltöötajad, koolijuhid, pereõed, nõustajad (sh koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid jt leinas nõustajad).

Täpsustused:
1) Mahena klassitoas rakendatakse 50% täituvust ehk kuni 32 kohalises klassitoas on kohad tagatud kokku 16-le koolituses osalejale;
2) rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtivaid nõudeid, sh vajadusel kontrollitakse kohapeal nõutud tõendit, mingeid andmeid ei koguta ega säilitata sellega seoses;
3) koolitusruum asub katusekorrusel, millele pääseb ligi ainult treppi mööda;
4) osalejal on vajalikud isiklikud vahendid märkmete tegemiseks, mistahes salvestused ei ole lubatud.

Koolitaja: Tiina Naarits-Linn, tutvustus SIIN

Koolituse sisu kohta lisainfo:
Eesmärgiks on teadvustada kriisinõustamisega seotud spetsialistide/ ametnike vastutust suitsiidi kaudu lähedase kaotanud inimeste kaotusvalu mõistmisel, leina austamisel, matustega seotud toe pakkumisel, olnud elurütmi taastamise toetamisel, järeltoetuse vajaduse hindamisel ja korraldamisel, iseenda psühhohügieeniga tegelemisel. Käsitletakse alateemsid:
1. Kriisinõustamise AB praktilises juhtumitöös
2. Alaealise suitsiidijuhtumi järel toimuv kriisinõustamine - juhtumipõhiselt tegevuste analüüs praktiliste nõuannetega:
- kriisinõustamise ajaline antoloogia
- operatiivne kriisisekkumine ja psühholoogiline esmaabi
- koostöö KOV-iga
- tegevused koolis, peres, sõpradega
3. Kriisinõustamise finantsiline arvestus Mahena näitel
4. Järeltegevuste vajaduse hindamine ja järelmonitoorimine
5. Kriisinõustaja pädevusvastutus

Lisainfo: Koolitaja märgib juba enne koolitust, et ühe päevaga ei ole võimalik saada kriisinõustamiseks vajalikku vilumust ja see ei ole selle koolituse eesmärk. Tegemist on korduva küsimise peale loodud koolituspäevaga, et praktikud saaksid ühiselt oma seniseid teadmisi ja kogemusi üle vaadata ning tekkinud küsimustele koos vastuseid otsida ja neid ette antud alateemade kaupa süstematiseerida.

REGISTREERUMINE: link on SIIN

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!

Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus