Uudiste arhiiv

Riskikäitumisega laps lasteaiarühmas

Kolmapäeval, 3. novembril vaadeldakse reaalset juhtumit analüüsides, mis on võimalik, vajalik ja hädavajalik riskikäitumisega lapse aitamiseks ning samaväärselt teiste rühmakaaslaste ja õpetajate turvalisuse tagamiseks. Aluseks on olukord, kui õiguslikele regulatsioonidele vaatamata on riskikäitumisega laps igapäevaselt koos teistega tavarühmas ilma tugiisikuta, ja aina selgemaks saab, et enam ei ole küsimust, KAS LAPSE KÄITUMINE ON OHTLIK, vaid see on asendunud küsimusega, MILLAL JA KELLE ELU SATUB OHTUB.

Koolituspäeva alateemad: Lapse riskikäitumise ohu taseme hindamine lasteasutuses ja sellest tulenevad sekkumisvõimalused. Lahendustegevused riskikäitumisega lapse huvides ja tema käitumisest mõjutatud teiste laste huvides. Sekkumiskiiruse seos lahenduse efektiivsusega. Sekkumata jätmise otsene ja kaudne hind kõikidele puudutatud inimestele. Õpetajate ja lasteasutuse juhi ning vägivaldse lapse vanemate otsene vastutus õigusaktidest tulenevalt. Lahenduskeskne koostöö: õpetajad, asutuse juhtkond, abivajava lapse perekond, rühma teiste laste vanemad, KOV lastekaitsespetsialist, vajaduspõhiselt kaasatavad spetsialistid. Juhtumi analüüs.

Ps Ei ole oluline, kas lapsel on diagnoositud või ei ole diagnoositud psüühikahäire, millest võib olla tingitud riskikäitumine, või on muu põhjus lapse ohtliku käitumise põhjuseks, näiteks lapse eakohast arengut mitte toetav kodune keskkond. Kellelegi raske vigastuse tekitamisel ei oma tähtsust ei lapse diagnoos ega de jure vastutaja olemasolu, vaid see, kuidas sai võimalikuks kriisi ennetamata jätmine. Ja koos sellega tõstatub küsimus, kes veel lisaks lapsele on riskikäitumisega - vanem, kuna kannatas omaette, õpetaja, kes eiras toimuvat ja ei tegutsenud kiirelt ohu peatamiseks, teiste laste vanemad, kes eirasid oma lastelt saadud infot ilmselgest ohukäitumisest rühmas - riskikäitumine ei ole ainult tegevuses nähtav, vaid ka tegevusetuses. Koolituspäeva läbimisel on lihtsam olla nägija-mõistja-sekkuja enne, kui ohukäitumine realiseerub raskete tagajärgedega.

Koolituse aeg ja koht: kolmapäeval, 3. novembril 2021 Tallinnas Mahena keskuse klassitoas, Tatari 12, kell 12.30-17.30.
(koolitus toimub ainult vahetult; eeldame, et osalejad on enne koolitust lõunatanud ja koolituse käigus tehakse kaks 15 min-st liikumise ja joogipausi: lektoorse osa kolm blokki on kell 12.30-14, 14.15-15.45, 16-17.30).

Koolituse maht: lektoorselt 6 ak/h.

Koolitustõend: väljastatakse kõigile, kes registreerumisel avaldavad soovi.

Koolituse tasu: 110,00 eur/ 1 osaleja, täiendavaid makse ei lisandu. Ühest asutusest iga neljanda töötaja osalustasu on -50 eur ehk 60,00 eur. 
Koolitustasu tagastatakse ainult juhul, kui korraldaja otsusel jääb koolitus ära. Kui koolituse eest tasunu ei saa mistahes põhjusel osaleda, on tal võimalik ennast asendada teise huvilise suunamisega koolitusele, tagsimakset ei tehta.

Sihtrühm: lasteaedade ning -hoidude õpetajad ja juhtkonnaliikmed, samuti teemaga kokkupuutuvad KOV lastekaitsespetsialistid ja haridusnõunikud.

Täpsustused:
1) rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtivaid nakkust piiravaid nõudeid;
2) koolitusruum asub katusekorrusel, millele pääseb ligi ainult treppi mööda;
3) osalejal on vajalikud isiklikud vahendid märkmete tegemiseks, mistahes salvestused ei ole lubatud.

Koolitaja: Tiina Naarits-Linn, Mahena kriisinõustaja, kes on olnud Eesti ühe esimese eralasteaia looja ja juht, kelle igapäevane töö on leida lahendusi kriisiolukordadele, sh koostöös lasteaedadega ja lapsevanematega; üldine tutvustus SIIN

REGISTREERUMINE: link on SIIN

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!

Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus