Uudiste arhiiv

Avatud kursused ja nõustamine 2022. aastal

Mahena nõustamised on senisest veelgi suuremate võimalustega. Jätkuvalt tagame esmase tähelepanu lepingupartnerite vajadusetele ja võimalusel pakume oma teenuseid ka teistele huvilistele, nii asutustele kui ka eraisikutele. Koolitusi viime valdavalt läbi asutuste sisesekoolitustena, kuid on ka avatud koolitusi.

KOOLITUSKALENDER

Mõnede koolituste tutvustused on alles koostamisel, mõned grupid on juba täitunud. Kõigest lähemalt üldisel veebilingil Koolituskalender. Kalendrit täiendatakse vastavalt vajadusele ja võimalusele. Üldistatult võib öelda, et fookuses on
- abivahendid - kineetiline liiv ja metafoorkaardid - neid vahendeid saab teadlikumat kasutada iga lapsevanem, et last paremini mõista ja käitumist asuda korrigeerima, sh ärevust teadlikumalt maandama;
- "101 lahenduskeskset küsimust toimetlekuks traumaga" - uue ja väga praktilise tõlkeraamatu esitlus;
- kriisinõustamise AB tundmine, millest on kasu igal täiskasvanul, kui ta muretseb traumaatilise kogemusega lähedase või kolleegi pärast ja vajab arusaamist, mida ja kuidas saab ise kaaslase toetamiseks teha ning millal on vajalik professionaalne sekkumine;
- spetsialistide pädevuse tõstmine kriisinõustamise oskusõppe kaudu - praktikatele keskenduv ja tehnikate kasutamist lihviv kursus, mille abil saab lihvida teadmispõhist oskuskäitumist; saab hinnata, kas ja millal ja millise pädevusega vabatahtlik on kaasatav akuutses kriisiolukorras, et välistada kahju jätkuv suurenemine; saab harjutada efektiivset koostööd; saab luua endale juhtumipõhised tegevusmaatriksid; saab hinnata enese valisolekut kriisiabi pakkuma professionaalsel tasandil;
- õpetaja ja tugispetsialisti nn professionaalne kirjaoskus - koolitusel luuakse oluliste dokumentide maketid, kui on selged riskid ja tasakaalu tagav ülesehitus ning sõnakasutus, praktiliste näidete põhjal analüüsitakse kirjalike tekstide erilisust ja erilisi nõudeid nende teistele, ka konfidentsiaalselt jagamise korral.

NÕUSTAMISED: nõustamisest üldiselt / nõustajad

Jätkuvalt tutvustab Mahena kaasatavaid nõustajaid tavapärasest põhjalikumalt, et aidata kiirendada kontakti loomist eelneva tutvumise toel, vt veebilinki nõustajad. Nõustamiste järjekorrad ei ole meil kunagi olnud pikemad kui 14 päeva, partnerite puhul on regaeerimine oluliselt kiirem.

Mahena nõustamised 2022. aastal:
- kriisinõustamine akuutse trauma korral, mil on traumaatiline intsident toimunud viimase 72h jooksul või hiljem, kuid 30 päeva jooksul (sõltuvalt sekkumise ajast on sekkumise võimalus ja efektiivsus erinevad; kõrge pädevusvajadusega mõlemal juhul);

- traumajärgne rühmaga/ kollektiiviga töö - üks kuni kolm rühmavestlust, mille ülesehitus ja sisu on erinevad ning milles analüüsivat traumavestlust tehakse vaid ühel kohtumisel;

- lepingupartneritele tagatav kiire telefoni- või veebinõustamine, mil on tegemist 30 min fookusnõustamistega, vajadusel sellele järgnev täispika seansiga vahetu nõustamine;

- laste, teismeliste ja perede nõustamine, johtuvalt riskikäitumisest, sh koolist puudumine ja enesekahjustamine või suitsidaalsus - kirjeldatud tausta korral on esmane nõustamiste arv viis seanssi, et oleks võimalik teha kaardistus seisundist ja taustavõrgustikust, anda esmane akuutne psühhosotsiaalne abi ning otsustada parim võimalik sekkumine ja selle minimaalne kestus loodetava muutuse saavutamiseks;

- psühholoogiline nõustamine - ärevusest, meeleoluhäirest, suheteraskustest jmt tingitud vajadus personaalseks nõustamiseks;

- leinanõustamine - emotsionaalselt raske kaotuse järel toimuv, enamasti ku kuni kolm pärast juhtunut rakendatav olukorda mõtestada aitav ja valuga toimetulekut toetav leinanõustamine;

- ajurveeda toitumisnõustamine - keha ja meele tervikliku tasakaalu eesmärgil toimuv nõustamine, et korrastada toitumisega seonduvat ja seeläbi saavutada parem enesetunne;

- vanemlusjuhendus - lapsevanematele ja pedagoogidele mõeldud kahetasandilised teemaseansid, 4+4 seanssi, mis sisult ja ülesehituselt arvestavad, kas tegemist on eelkooliealise lapsega või teismelise lapsega, kellest vanemlusraskus on alguse saanud, mõlema vanusegrupi puhul kokku 8 seanssi esmaoskuste mõtestamiseks ja rakendamiseks; tegemist on nii probleemilahendusena kui ka ennetavalt kasutatava sekkumisega, kui on soov, et lapsevanem suudaks võtta suuremat vastutust ja kontrollida lapse jaoks parima rakendamist kodus;
- toitumisnõustamine - meie üks psühholoogidest on ka ajurveeda toitumisnõustaja ja see võimaldab meil soovi korral vaadelda keha ja vaimu terviklikkust sisulisemalt, kaasates toitumisnõustamise;

- psühhoteraapia: pereteraapia, saviteraapia, loovteraapia, lahenduskeskne lühiteraapia, logoteraapia - sõltuvalt olukorrast ja vajadusest esmase nõustamise järel pakutav psühhoteraapiline sekkumine, mille terviklik kestus on enamasti 10-12 seanssi, mis järel hinnatakse saavutatud muudatust ja hetkevajadust; selline sekkumine on nt vajalik pärast väga raskelt mõjunud traumakogemusest 3 kuu möödumist, mil tegelik halvenenud seisund on selgem ka inimesele enesele. 

Meeldivaid kohtumisi!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus