Uudiste arhiiv

Jagati tunnistusi uutele kriisinõustamise asjatundjatele

Viimatine Mahena kriisinõustajate kursus toimus 2015. aasta sügisel, mil toimus nii kriisinõustamise baaskursus (36 ak/h), kui ka sellele eelnenud kriisikäitumise baaskursuse (24 ak/h). Kursuse läbisid edukalt kõik spetsialistid, kes olid kokku tulnud Tallinnast, Harjumaalt, Viljandist ja Võrumaalt. Reedel, 20. novembril jagati neile tunnistusi.

Kursust juhendas kogenud kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn.

Baasteadmisi saanud praktikud kogusid senisele kogemusele lisaks teoreetilisi teadmisi kriisides toimuvast ja läbisid praktilised õppused, et panna ennast proovile olukorras, milles survestab aeg, infot on vähe ja tuleb tagada efektiivne esmatugi nii üksikisikule kui ka korraga tervele rühmale.

Samas korrati üle ka psühholoogilise esmaabi tegurid, kuna tegemist on igale hoolivale inimesele jõukohase tegevusega ja kriisinõustaja peab toetama teisi selle rakendamisel. Selgeks sai kriisinõustamise erisus tavanõustamisest ja ka see, et liigne abistamine ei ole enam abistamine ning tegeliku abivajaduse korral võimalikult kiire ja professionaalse toetuse eesmärk on muuhulgas minimaliseerida edasist nõustamis- ja teraapiavajadust. Vaadati üle, mis teeb asutuse kriisiplaanist praktilise töövahendi ja miks on oluline eristada tegevused hädaolukorras ja emotsionaalselt pingelistes probleemolukordades.

Spetsialistide tagasisides jäi kõlama kaks arusaamist. Kriisinõustamise baasteadmisi vajab iga pedagoog, et osata ise kiirelt tegutseda ja et koostöö erialaspetsialistidega oleks efektiivsem. Samuti jäi kõlama, et kriisinõustamise valdkonnas tegutseja vajab püsivat enesetäiendamist, võimalust praktikas oma vilumust lihvida ning juhtumipõhiselt tegeleda järelanalüüsiga.

Esilagu uut avatud kursust ei ole kavandatud. Võimalik on sisekoolitusena läbiviidav kursus.