Mahena Spetsialistide Ümarlaud

Käesolev redaktsioon kehtib alates 01.01.2022

Mahena Spetsialistide Ümarlaud (MSÜ) on alates aprillist 2007 tegutsev vabatahtlikkuse alusel koonduvate spetsialistide ühendus, kes töötavad Eesti eri piirkondades ja kelle töö eeldab rohkem või vähem professionaalse toe pakkumist traumaatilises kriisis või pingelistes suhteolukordades haiget saanud inimestele. Nii on koondunud peamiselt nõustajad, psühholoogid, pedagoogika-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna, hingehoiu ja juriidilise valdkonna jne spetsialistid. 

MSÜ eesmärk

 • Pakkuda spetsialistidele regulaarset kooskäimise ja kogemuste-mõtete konfidentsiaalset (vaid liikmetele teatavaks saavalt) vahetamise võimalust.
 • Kaasata liikmed vabatahtlikuna (kas umbes kord aastas või kui selleks avaneb võimalus) oma kolleegide arendamisse, kas mõne teemaseminari juhtimisega või osalema mõnes MSÜ töörühmas või muul moel Mahena ja MSÜ arengusse panustades.
 • Jagada uusimat professionaalset ja päevakohast valdkonnapõhist teavet, sh infot uutest teostest ja artiklitest ning tekitada selle taustal analüüsiv diskussioon (eeskätt oma liikmete aktiivsusel).
 • Analüüsida toimunud kriisijuhtumeid (ka pingelisi konfliktolukordasid), kus MSÜ liikmed on olnud kaasatud, et tuua esile õppetunde, mida on mõistlik edaspidi kõigil MSÜ liikmetel oma töös arvestada.
 • Arutleda Eesti ühiskonnas silmatorkavat tähelepanu saanud kriisijuhtumite või MSÜ liikme jaoks olulise juhtumi teemal, vajadusel kujundades ühine seisukoht.
 • Aidata kaasa MSÜ liikmete küsimuste efektiivsemale lahendamisele kaaslaste vahetu kohapealse toetuse abil.
 • Väärtustada inimestega töötavat spetsialisti kui olulisimat ressurssi kliendi- või patsienditöös: toetada töös algajaid, et välistada läbipõlemist, ja toetada töös kogenuid, et varakult reageerida tööväsimusmärkidele ja läbipõlemisohule; ning võimaldada koos saada head energiat huumorist, mida elu pakub igal sammul.
 • Hoida aktiivsena Mahena kriisinõustajate võrgustikku ning vajadusel ja võimalusel kaasata pädev MSÜ liige akuutsesse kriisinõustamise töösse.

MSÜ liikmeks saamise protsess, aktiivne ja passiivne liikmelisus

LIIKMEKS SAAMISE PROTSESS

 • Tavapäraselt algab protsess kas MSÜ mõne liikme soovituse kaudu või kriisinõustamise koolitusel saadud siseveendumuse järel iseenese aktiivsusest tulenevalt. Kriisisnõustamise vähemalt aasta kestva koolituse korral on kursusele arvatud spetsialistid vähemalt õppeperioodi ajal MSÜ liikmed, mis on pikale koolitusele pääsemise üheks eelduseks.
 • Saata e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • 1. Allkirjastatud vormikohane avaldus, millega liige nõustub muuhulgas austama ja arvestama Mahena eetilisi põhimõtteid ja panustama ennast vabatahtliku tegevuse kaudu MSÜ või ka laiemalt Mahena arengusse. Avalduses olevat infot ei jaga Mahena kolmandatele osapooltele, kui avaldaja selleks ise soovi ei avalda.
  • 2. Kõrgeima olemasoleva haridustaseme diplomi koopia.
  • 3. Curriculum Vitae (CV), mis loob arusaamise kandidaadist (millal ja kus on sündinud, millised tasemeharidused omandanud, millised täienduskoolitused, milline on töökogemus ja huvitegevus, millistesse ühingutesse kuulub, kas ise liigub autoga jmt, mida kandidaat peab oluliseks, sh allajoonimisega rõhutada seni läbitud kriisi- ja traumavaldkonna koolitusi).
 • Pärast Mahena juhatuse või MSÜ poolt kinnitatud liikmelisust ja MSÜ listikirja lisamist, mille kohta tuleb meilile teade, tuleb:
  • 4. Tasuda liikme aastatasu summas 25,00 eur (kakskümmend viis eurot) - ühe kuu jooksul liitumise kinnitamisest, kuivõrd uus liige võetakse vastu ainult aktiivse liikmena
   • Liikmetasu on sama, sõltumata liitumiskuust. Osaliselt kasutatakse liikmetasu liikmete arenduskuluna (valdkonna kirjandus või suvepäevade või koolituse osaline tasu).
   • Edaspidi tuleb liikmetasu tasuda kord aastas 31. jaanuariks, kui on soov jätkata aktiivse liikmena. Valides passiivse liikmelisuse, aastatasu maksta ei ole vaja.
   • Liikmetasu laekumise järel liidetakse isik koheselt Mahena uudiskirja listiga (kui varem ei ole juba liitutud) - listist on õigus loobuda igal ajal.
  • 5. Liituda Mahena Keskus FB-ga (kui varem ei ole liitutud).
  • 6. Avaneb võimalus kasutada soovi korral õigust liituda Mahena MSÜ FB-ga- ning
  • 7. Tegutseda täieõigusliku MSÜ liikmena!

LIIKMETASU MAKSMISE REKVISIIDID:

NB! Liikmetasu saab laekuda ainult eraisikult, kuivõrd liikmeks ei saa olla juriidiline isik. Kui tasub mõni teine eraisik kellegi eest, siis märkida liikme nimi.

 • Makse saaja: Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena
 • Arve nr LHV pangas: EE627700771003435273
 • Selgitus: MSÜ liikmetasu-aasta, Eesnimi Perenimi
 • Summa: 25,00 eur

MSÜ AKTIIVNE liige

A.
auga on saanud MSÜ liikme staatuse ja ise valinud olla aktiivne liige, mille muutmine passiivseks on samuti soovi korral enda valik (kord aastas, jaanuarikuus); liikmeks saamiseks on esitanud kirjaliku sooviavalduse, on läbinud Mahena korraldatud või Tiina Naarits-Linna mujal läbiviidud kriisikoolituse või on avaldanud selleks soovi (registreerunud lähimale kursusele), omab mõne MSÜ liikme soovitust või on läbinud Mahena juhatajaga intervjuu, on esimesed kolm kuud olnud MSÜ liikmekandidaat, misjärel on liikmelisust toetanud Mahena juhatus või MSÜ;
austavalt arvestab Mahena kriisinõustajate eetilisi põhimõtteid;
vastutustundlikult tasub iga aasta 31. jaanuariks aasta liikmetasu summas 25,00 eur (kakskümmend viis eurot);
rõõmuga saab nautida aasta kingitust MSÜ liikmele;
privileegina omab võimalust kuuluda Mahena MSÜ fb-gruppi, kus jagatakse kiireimat Mahena ja valdkona infot, mõeldakse kaasa aktuaalsetel teemadel, toetatakse üksteist ja nauditakse huumorit, mida MSÜ-sse mittekuuluja ei pruugi vahel mõista (NB! see on võimalus, mitte kohustus ja jätab võimaluse üldse mitte omada fb kontot; oluline teave vahendatakse vajadusel otsesuhtluse või e-kirja kaudu).
B.
iseenesestmõistetavalt omab võimalust olla kursis MSÜ tegemistega ja selleks osaleda kõikidel MSÜ kohtumistel, nii klubilistel vahetutel kohtumistel kui ka veebiülestel infokoosolekutel; saada e-kirju; pakkuda välja MSÜ kohtumiste teemasid-külalisi;
innuga jagab MSÜ teistele liikmetele valdkonna ja koolitusteavet, uudisteavet, tähelepanu väärivaid lugemis-filmi-kuulamiselamusi;
rahuloluga teavitab MSÜ teisi liikmeid enda osalusest uuringutes, kaitstud teadustöödest, avaldatud publikatsioonidest ja teostest, avalikest esinemistest meedias ja konverentsidel
(NB! väga soovitav on kinkida paberkandjal publikatsiooni/ teose üks eksemplar Mahena raamatukokku);
põnevusega osaleb võimalusel Mahena ja MSÜ tegemistes ning räägib kaasa, kui teema kõnetab või küsimus vajab vastust;
missioonitundega jagab oma suhtlusvõrgustikes teavet Mahena koolitustest ja tegevustest (eriti juhul, kui on koostööpartnereid, kelle pädevusest on puudu vastav teema) ning sõnumitest, mida ise peab oluliseks;
auga saab ennast esitleda oma CV-s ja muudes tutvustustes Mahena Spetsialistide Ümarlaua aktiivse liikmena.
C.
professionaalse partnerina kasutab vajadusel ja soovil pädevuse arendamise praktilisi mehhanisme:
* MSÜ aruteludes annab teada talle teadaoleva info, kui teemakäsitlusest on oluline teave puudus või kui on eriarvamus, et oleks ka see vaade kõigil olemas;
* Mahena kriisitööde pakkumised ja tandemkoosseisus õppijana või võrdse partnerina osaluse võimalus (toimub eraldi kiire teavitus kõigile kriisitöö valmidusega liikmetele);
* kriisijuhtumite järel juhtumianalüüs, enamasti Tiina N-L. osalusel;
* Tiinalt N-L. juurde supervisiooni tellimiseks eelisaeg;
* Mahena korraldatud koolitustel-tegevustel osalemiseks eelis mitte MSÜ liikmetest huviliste ees.

MSÜ PASSIIVNE liige

A.
auga on saanud MSÜ liikme staatuse ja ise valinud olla passiivne liige, mille muutmine aktiivseks on samuti soovi korral enda valik (kord aastas, jaanuarikuus); liikmeks saamiseks on esitanud kirjaliku sooviavalduse, on läbinud Mahena korraldatud või Tiina Naarits-Linna mujal läbiviidud kriisikoolituse või on avaldanud selleks soovi (registreerunud lähimale kursusele), omab mõne MSÜ liikme soovitust või on läbinud Mahena juhatajaga intervjuu, on esimesed kolm kuud olnud MSÜ liikmekandidaat, misjärel on liikmelisust toetanud Mahena juhatus või MSÜ;
austavalt arvestab Mahena kriisinõustajate eetilisi põhimõtteid;
B.
iseenesestmõistetavalt omab võimalust olla kursis MSÜ tegemistega ja selleks osaleda MSÜ veebiülestel infokoosolekutel ning saada e-kirju;
innuga jagab MSÜ teistele liikmetele valdkonna ja koolitusteavet, uudisteavet, tähelepanu väärivaid lugemis-filmi-kuulamiselamusi;
rahuloluga teavitab MSÜ teisi liikmeid enda osalusest uuringutes, kaitstud teadustöödest, avaldatud publikatsioonidest ja teostest, avalikest esinemistest meedias ja konverentsidel
(NB! väga soovitav on kinkida paberkandjal publikatsiooni/ teose üks eksemplar Mahena raamatukokku);
põnevusega osaleb võimalusel Mahena ja MSÜ tegemistes ning räägib kaasa, kui teema kõnetab või küsimus vajab vastust;
missioonitundega jagab oma suhtlusvõrgustikes teavet Mahena koolitustest ja tegevustest (eriti juhul, kui on koostööpartnereid, kelle pädevusest on puudu vastav teema) ning sõnumitest, mida ise peab oluliseks.
C.
professionaalse partnerina kasutab vajadusel ja soovil pädevuse arendamise praktilisi mehhanisme:
* Mahena korraldatud koolitustel-tegevustel osalemiseks eelis mitte MSÜ liikmetest huviliste ees, kuid MSÜ aktiivsete liikmete järel.

MSÜ-st väljaarvamine

 • Liikme kirjaliku avalduse alusel.
 • Kui MSÜ-ga on täiesti katkenud ja MSÜ koosolek on väljaarvamise kinnitanud.
 • Kui liikme käitumises on tõsine vastuolu Mahena eetiliste põhimõtete või eesmärkide arvestamisega ja MSÜ koosolek on väljaarvamise kinnitanud.
 • Väljaarvamise järel kustutatakse vastava isiku kontaktid Mahena MSÜ FB grupist ja MSÜ listist.

Lisainfo

Algusest peale on MSÜ-sse kuuluvuse peamiseks määrajaks olnud ühiste eetiliste põhimõtete austamine oma töö- ja isiklikus elus ning kriisinõustamise pädevuse omandamine vähemalt baasteadmiste tasandil. Valdavalt on kriisinõustamise pädevus MSÜ liikmetel suurem, sest see võimaldab liikmeid kaasata reaalsetele kriisitöödele, baasteadmised annavad võimaluse olla ühes vestlusruumis, kuid mitte õigust kriisinõustajana tegutsemiseks. Suurim MSÜ liikmete arv on olnud 86 (seisuga dets 2021).
MSÜ liikmeks saab olla ainult eraisik. MSÜ-d juhib Mahena juhataja.
Alates 2022. aastast on MSÜ liikme aastatasu 25,00 eur, mis ühelt poolt loob suuremat seotust vastutse võtmisel, aga võimaldab ka igal aastal liikmetele kinkida erialaselt olulise kingituse, igale isiklikult. Kuni 2021. a lõpuni tegutseti liikmetasuta.
Tegemist on võrdseid suhteid väärtustava ühendusega, mille kooskäimised toimuvad klubilise vormi alusel, enamasti kohtutakse kord kuus ja kümme korda aastas. Tavapärane kohtumisaeg on kord kuus reedel kell 18-20 (21), täpsed ajad koos MSÜ juurde kuuluva seminari põhiteemaga saavad teatavaks Mahena veebi koolituskalendris ja otseteavituste kaudu.
MSÜ esimene suvekool toimus 2020. aasta juulis Neemes ning edaspidi on suvekoolid kavas üle ühe aasta, teine seega 2023. aastal.

Koos kriisidest läbi!

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline