Koolituskalender

Detsember 2023 kuni detsember 2024

Kalender on valmis, kuid võib täieneda. VAATA SIIT - 2024. aasta. Koolitusrühmad on enamasti väikesed ja täituvad kiiresti.
Võimalik on ajaliselt planeerida aasta jooksul toimuvad ja huvi pakkuvad teemad, registreerumisvõimaluseks jälgige Mahena FB-d.
Asutuste sisekoolitusi avalikus koolituskalendris ei avaldata.

2023. aasta

Kalender on pidevalt täiendatav. Asutuste sisekoolitusi avalikus koolituskalendris ei avaldata.

JAANUAR
13.01 MSÜ: Vähk ja vähiennetus
26.-28.01 Kriisinõustamise OSKUSÕPE, 3. moodul (grupp komplekteeritud)

VEEBRUAR
10.02 KOOLITUS: Metafoorkaartide abil töö keeruliste suhetega
10.02 MSÜ: Eesti ühe suurema asutuse kriisivalmiduse süsteem
16.-18.02 Kriisinõustamise OSKUSÕPE, 4. moodul (grupp komplekteeritud)

MÄRTS
03.03 KOOLITUS: Asutuse riskihindamisprotsess ja selle osa kriisiplaani koostamisel 
10. ja 31.03 VESTLUSRING täiskasvanutele "Elu pärast lähedase suitsiidi", 1.-2. kohtumine
10.03 MSÜ: Tallinna Naiste Tugikeskuse argipäevast ja kriisidest, millega seal kokku puututakse
14., 21., 28.03 Группа поддержки для подростков: «Жизнь после травматического опыта» (1-3-я встреча)
17.03 VEEBISEMINAR: Migratsiooni ja sõjapõgenikega seotud psühholoogilised riskid 
23.-25.03 Kriisinõustamise OSKUSÕPE, 5. moodul (grupp komplekteeritud)

APRILL 
04., 11., 18., 25.04 Группа поддержки для подростков: «Жизнь после травматического опыта» (4-7-я встреча)
14.04 Vestlusring täiskasvanutele "Elu pärast lähedase suitsiidi", 3. kohtumine
14.04 MSÜ: Holistiline lähenemine kriisikogemusega inimese toetamisel
27.-29.04 Kriisinõustamise OSKUSÕPE, 6. moodul (grupp komplekteeritud)  

MAI
02.05 Группа поддержки для подростков: «Жизнь после травматического опыта» (8-я, последняя встреча)
05. ja 19.05 Vestlusring täiskasvanutele "Elu pärast lähedase suitsiidi", 4.-5. kohtumine
12.05 MSÜ: Seksuaaltervise seosest vaimse tervisega töös noortega
12.05 KOOLITUS: "Kineetilise liiva praktilised tehnikad nõustamisel kasutamiseks"
25.-27.05  Kriisinõustamise OSKUSÕPE, 7. moodul (grupp komplekteeritud)

JUUNI
09.06 Vestlusring täiskasvanutele "Elu pärast lähedase suitsiidi", 6. (viimane kohtumine)
16.06 Debriifingu töötuba 
16.06 MSÜ: Tajutud juhipoolse toetuse seosed tööstressi ja organisatsioonipõhise enesehinnanguga

JUULI
Soovime sellel kuul kohustustevaba ja head iseõppimist looduses ja lähedaste seltsis!

AUGUST
05.-06.08 MSÜ: Mahena Spetsialistide Ümarlaua SUVEKOOL (lisainfo otse MSÜ liikmetele)
10.08 Kriisinõustajate ettekandemaraton - ühekordne unikaalne täienduskoolituspäev pikka oskusõpet lõpetavatelt spetsialistidelt
10.-11.08 Kriisinõustamise OSKUSÕPE, 8. moodul (grupp komplekteeritud)

SEPTEMBER
15.09 MSÜ: liikmete enesetäiendus väljasõiduga teise riiki

OKTOOBER
26.-27.10 Kriisinõustamise A&B psühhosotsiaalse toe tagamisel
26.10 Traumajärgne lahenduskeskne nõustamine - töötuba praktikutele (grupp on komplekteeritud)
27.10 MSÜ: (teema täpsustub)

NOVEMBER
10.11 MSÜ: (teema täpsustub)
25.11 VEEBISEMINAR: Emotsionaalne vägivald suhetes 

DETSEMBER
01.12 SEMINAR: Elukaar ja generatsioonid traumakogemuse korral
01.12 MSÜ: jõuluõhtu

Mahena on täies ulatuses ise majandav mittetulundusühing ja koolitustasu peegeldab terviklikku kulu.
Mahenal puuduvad toetused oma tegevuste tagamiseks.


Soovime kõigile tuntavat enesearengut Mahena koolitustel
ja oleme tänulikud tagasiside eest! Meeldivat koostööd!
Kiireim uus teave FB kaudu: www.facebook.com/mahena.keskus