Hinnakiri

Hinnakiri, 16.02.2020 Covid-piirangute ingimustes eraldi kokkulepped tegelikest võimalustest tulenevalt. Üldiselt on Mahenas nõustamised vahetud.

Teenus1

    Hind eraisiku     
  tasumisel   

Hind juriidilise isiku
tasumisel

NÕUSTAMINE, TERAAPIA (psühholoogiline abi)

   

1.       Kliinilise psühholoogi vastuvõtt (seanss 50 min)

   

1.1.    Esmane vastuvõtt

50,00

55,00

1.2.    Korduv vastuvõtt

45,00

50,00

1.3.    Psühholoogiline isiksusuuring
(arvestuslik töömaht on 5 seanss x 45,00, mis sisaldab vahetuid kohtumisi ja
andmetöötlust ilma kliendita: a)tutvumisvestlus+IPDE sõeltest - topeltseanss;
b)intervjuu, c)andmete töötelmine, interpreteerimine; d)tagasiside)

225,00 -

2.       KRIISINÕUSTAMINE 
(vajaduspõhiselt üksi või grupis, sh pere, sõbrad, kolleegid)

   

2.1.    Psühholoogilise esmaabi ja kriisisekkumisega seonduva konsulteerimine telefoni teel
(kasutusel, kui on ainult ühe isiku telefonikonsultatsioon; sh vajadusel meilile edastatavad märkmed)

1 min/ 1,00 eur

1 min/ 1,00 eur

2.2.    Kriisisekkumine sündmuskohal (esmane kriisisekkumine ja kriisisekkumise põhitoimingud)
Toimub tellijaga kooskõlastatult, asutuses selle juhi või tema kt-ga kokkulepitu ulatuses ning viisil
Sisaldab kõiki vajalikke toiminguid, sh juhtkonna ja kriisimeeskonnaga tegevuskava kokkuleppimine,
vajalikud telefonisuhtlused, ps esmaabi, abi infosõnumite koostamisel, kollektiivile traumareaktsioonide
ja enesehoidmise võimaluste selgitamine, vajadusel raske teate edastamine, nõustamised, rühmatööd,
täiendava tugispetsialistide vajaduse hindamine, asutuses töötavate tugispetsialistide konsulteerimine
edasise osas, vajadusel koostöö riikliku ohvriabi, KOV-i ja teiste institutsioonideg, kirjalik lühianalüüs tellijale.
Enamasti esimene kontakt 24-48h jooksul, esimesel võimalusel (lepingupartneritele tagatud,
teistele vastavalt võimalusele). Rühmatööd toimuvad tavapäraselt umbes nädala jooksul juhtunust.
Kõik erisused ja detailid, ka spetsialistide arvuga seonduvalt, lepitakse eraldi kokku.

Kokkuleppel 2 spetsialistiga:
kuni 2,5 h=300,00
2,5-4 h=450,00
4-7h=750,00
(lisandub lähetuskulu)
2.3.  Kriisisekkumise üldtoimingud (valdavalt 2 näd jooksul intsidendist, sh töökoosolekud, memo koostamine),
samuti kriisisekkumisega seonduvalt personaalne kriisinõustamine
-

1h/25,00

2.4.  Kriisisekkumise intsidendist sõltumatu kriisinõustamine / esmane iseseisev kriisinõustamine
(45-90 min, üksi või grupis) või kriisisekkumise põhitoimingutele täiendavalt traumajärgne rühmatöö

50,00 65,00

2.5.   Kriisisekkumise juhtumiga seonduvalt järgnev kriisinõustamine  (50 min).
Suurema kui kolme lisasenasi korral on tunnitasu kokkuleppeline, enamasti 25,00 eur.

- 35,00

2.6.    Kriisinõustamine lapse seksuaalkuriteo kahtlusel2

-

65,00

3.       NÕUSTAMINE (seanss 50 min):
Psühholoogiline nõustamine.
Sotsiaalpedagoogiline nõustamine.
Loovteraapiline nõustamine.
Kogemusnõustamine.

   

3.1.    Esmane vastuvõtt

30,00

40,00

3.2.    Korduv vastuvõtt

25,00

35,00

3.3.    Erandlikud teenused on eraldi kokkulepitud tasuga. Näiteks Mahena nõustaja juuresolekul
Mahena ruumides lahus elavate vanemate soovil lastest eraldi elava vanema lastega kohtumise korral
on arvestuslik aeg 90 min/ 55,00 eur (eelduseks on osalevate täiskasvanute kinnitus, et nad on nõus täitma
tingimusi, mis on enne esimest kohtumist sõnastatud ja mis arvestavad laste heaolu). Arve teenuse eest
tasumiseks esitatakse vaikimisi lastest eemal elavale vanemale, kui ei ole teada antud mõnda teist
arve eest tasujat.
Kokkuleppel Kokkuleppel

4.       Pereteraaapia (seanss 90 min)

   

4.1.    Esimene seanss

50,00

55,00

4.2.    Korduv seanss

35,00

45,00

6.       Konfliktilahendus asutuses, sh rühmas kovisiooni rakendamine

 -  Kokkuleppel

7. KOGEMUSPÕHINE TEGEVUSTERAAPILINE KAASAMINE8
(sotsiaalnõustamise kaasamisprotsess, 45-90 min)

   

7.1    Esmane

25,00 35,00

7.2    Korduv

20,00 30,00

8.       Supervisioon/ töönõustamine3

   

8.1 Individuaalne või kuni kolmele mõttekaaslasele (seanss 75-90 min)
Vajadusel sisaldab teemapõhist personaalseminari; samuti sisaldab hind kolme kuu jooksul
pärast supervisiooni 3 akuutse juhtumiga seotud lühi-telefonikonsultatsiooni.
Eraldi kokkuleppel vastavalt vajaduselele lühem seanss minutihinnaga: 1 min=0,67eur.
Püsiklientidele, kes on teenuspõhist koostööd järjest kasutanud enam kui aasta, hinnasoodustus.

 60,00  70,00

8.2 Rühmasupervisioon kuni 6 inimesele (seanss 90 min) 
Suurema rühma või konreetse lisavajaduse korral eraldi kokkulepe. 
Teenuse juurde kuulub ettevalmistus koostöös tellijaga ja vahetu kuni 30-min-line analüüs.

 140,00
8.3 Lisatasu erakorralise aja võimaldamiseks rühmasupervisiooni kiireks toimumiseks
(esimesel võimalusel 4 nädala jooksul).
  samal nädalal 50,00
2. nädalal 40,00
3. nädalal 30,00
4. nädalal 20,00

9.       TELEFONIKONSULTATSIOON4

   

Nõustamine spetsialistiga kokkuleppel, hind vastavalt tavanõustamisele, 
arvestus võimalik minutipõhiselt.

   

10. KOOLITUSED5

   

10.1 Asutusse tellitud sisekoolitus:
- hinna kujunduse aluseks on grupi suurus, koolituse kellaaeg, ettevalmistuse maht ja jaotusmaterjali vajadus,
samuti lähetuskulu - lähtekohaks Tallinn
- püsipartneritele ja enam kui 16 ak/h koolituse korral soodustus

-


kokkuleppel

10.2.  Töötuba. Praktiliste tegevustega 1-2-tunnine rühmatöö. 
Sobib erinevatele seltskondadele, alates lapsevanematest kuni spetsialistideni
Täpsem tutvustus on SIIN

2-10 in grupile
250,00/ 2h

tõlge 50,00

2-10 in grupile
300,00/ 2h

tõlge 50,00

10.3.   Koolitustõend sisekoolitusel või töötoas osalejale

1,00/ in

1,00/ in

10.4.   Mahena korraldatud avatud koolitus
/igal koolitusel personaalne hinnakujundus; sisaldab koolitustõendit al 6 ak/h/

-

-

11. KIRJALIKU PERSONAALDOKUMENDI KOOSTAMINE6

   

11.1.   Lühiteatis või soovitustega kokkuvõte, kuni 1 A4 lk

20,00

25,00

11.2.   Kasvatuskorra makett, kuni 2 A4 lk

40,00

60,00

12. PERSONALI- VÕI ARENGUVALDKONNA KONSULTATSIOON
(CV, MOTIVATSIONIKIRI, AMETIJUHEND)7

   

12.1.   Konsultatsioon (kokku 50 min, võib toimuda kahes osas, sh kokkuleppel
nii telefoni- kui elektroonilise suhtlusena)

 25,00 35,00

12.2.   CV makett, 1-2 A4 lk

40,00

-

12.3.   Motivatsioonikirja makett

20,00

-

12.4.   Ametijuhendi esmane üldmakett, 3-5 A4 lk

40,00

60,00

12.5.   Personaliseeritud ametijuhend üldmaketi alusel

25,00

30,00

__________________________________________________________________________________________________________________________________
1
Täpsustused teenuste hinnakirja juurde:

 • KOOLITUSED:
 • Kui klient loobub juba tasutud koolitusest, siis toimub arve tagasimakse eelnevalt teada antud viisil ja mahus, seejuures tagastamatu summa ei ole väiksem kui 15,00 eurot.
 • Kui Mahena jätab koolituse mistahes põhjusel ära, siis tagastatakse juba tasutud arved 100% ulatuses, kui kliendiga ei tehta eraldi kokkulepet näiteks juba tasutud summa jätmiseks ettemakseks mõnele järgmisele koolitusele.
 • NÕUSTAMINE:
 • Mahena ei paku teenuseid kellegi, sh Haigekassa kaudu, seetõttu tuleb teenuste eest tasuda tellijal. Aluseks on hinnakiri, käibemaksu ei lisandu.
  Ühe nõustamis-seansi kestus on on näidatud nõustamisliigi juures. Nõustamine haiglas või kliendi palvel mujal väljaspool nõustaja tööruumi, sh kliendi kodus, on hinnakoefitsendiga 1,5 ja võimalik ainult nõustajaga kokkuleppel.
 • Vastuvõtuaega saab tühistada hiljemalt vastuvõtule eelneval päeval, hilisema teatamise või mitteilmumise korral on klient kohustatud maksma seansi tasu 50% ulatuses. Võlgnevuses olnud klienti teenindatakse edaspidi ainult eelnevate võlgade tasumise järel ja ettemakse alusel.
 • Inglise- ja saksakeelse teenuse korral on õigus kehtestada hinnakoefitsent 1,5.
 • Psühholoogiline nõustamine enam kui 1 inimesega toimub spetsialistiga eelneva kokkuleppe alusel, enamasti hinnakoefitsendiga 1,5 (va pereteraapia, mille seansi hind kehtib perele - pereteraapia seansil osaleb nii palju pereliikmeid kui seda vajalikuks ja võimalikuks peetakse).
 • Teenuse hind lepitakse kokku enne teenuse saamist. Spetsialistil on õigus kehtestada personaalne ja Mahena hinnakirjast erinev hind teenuse eest, enamasti on tegemist siis pikaajalise koostööga või eriolukorraga.
 • Spetsialistil on õigus ühekordseteks heategevuslikeks nõustamisteks sellise vajaduse ja võimaluse tekkel.

2Esmaintervjuu lapse seksuaalkuriteo kahtlusel teeb spetsiaalse väljaõppega spetsialist koostöös Lastemajaga sellises ruumis, kus on tagatud videosalvestus.

3Supervisioonid on mõeldud eeskätt MSÜ liikmetele või Mahena võrgustikus olevatele spetsialistidele ja partneritele. Korraga toimub tavaliselt 1-2 (1, või 1,5 või 2) järjestikust seanssi. Teenuse hind on ühe individuaalse seansi kohta.

4Telefonikonsultatsioon on võimalik enamasti vaid pärast vähemalt ühte vahetut kohtumist või lepingulise suhte või lepingupartneri vahenduse korral (nt kriisijuhtumite korral operatiivne esmakonsultatsioon).
Tavapäraselt lepitakse eelnevalt suuliselt või kirjalikult kokku, millal on vastastikku sobiv aeg telefonisuhtluseks, erakorralise juhtumi korral tuleb küsida võimalust viivitamatuks telefonikonsultatsiooniks, st konsultatsiooni algust koheselt või lähimal võimalikul kokkulepitud hetkel. Klient ja nõustaja fikseerivad ühiselt konsultatsiooni algus- ja lõpuaja, mille alusel edastakse arve tasumiseks.

5Väljaspool Tallinna toimuv koolitus: lisandub sõidukulu (üldiselt 0,35€ / km), vajadusel ööbimiskulu. 

6Kirjaliku personaaldokumendi koostamine on erandlik teenus, mis lähtub kliendi huvist ja soovist ning spetsialisti valmisolekust. Spetsialist võib keelduda, kui vastavat kokkulepet ei ole enne teenuse algust loodud. Enne kirjaliku dokumendi koostamist vajab spetsialist teavet selle eesmärgist: mida, miks ja kellele on vaja.

7Karjäärivaldkonna dokumendi loomiseks on enamasti vajalik eelnevalt vähemalt üks karjäärinõustamise seanss kas vahetult või virtuaalselt.

8Tegevusteraapiline kaasamine on suunatud eeskätt käitumisprobleemidega noortele, kelle puhul nõustamine ei ole esialgu parim võimalik sekkumismeede ja sihipärase tegevuse kaudu luuakse kontakt ning eeldused ka teadvustatud nõustamiseks. Läbiviijateks võivad olla erinevad spetsialistid ja vabatahtlikud (valdavalt kriisikoolituse läbinud MSÜ liikmed ise või nende juhendusel olev vabatahtlik), kes pakuvad kogemuspõhist tegevust, sh loomade jalutamine ja treeningprotsessis osalemine.

Uudiskiri

Anneta

Oluline