Eesmärgid, sihtrühm

Missioon

Toetada inimeste toimetulekut emotsionaalselt keerukates olukordades.

Eesmärgid

 • Pakkuda professionaalset nõustamist.
 • Toetada spetsialiste, kes töötavad inimestega ajakriitilistes ja/ või emotsionaalselt pingelistes olukordades ja/ või pakuvad inimestele tuge kriisinõustamise kaudu.
 • Anda panus kriisinõustamise valdkonna spetsialistide professionaalsuse toetamiseks ja arendamiseks.
 • Viia läbi täienduskoolitusi kõikidele huvilistele.
 • Teha koostööd kõigiga, kes on sellest huvitatud ja kes austavad Mahena eetilisi põhimõtteid.

Sihtrühm

Mahena on avatud kõikidele sihtrühmale, keda kõnetab Mahena tegevusvaldkond. Esimese kümne aasta kogemus näitab, et teistest rohkem on koostööd olnud järgmiste sihtrühmadega:

 • asutuste ja organisatsioonidega (sõltumata juriidilisest tegevusvormist), kes on üle elanud kriisiolukordasid
 • eraisikutega, kes on soovinud personaalset nõustamist või otsinud lahendusi laste ja perega seotud raskuste korral
 • lapsevanematega suhtlemist ja kasvastust toetavatel täienduskoolitustel
 • haridusasutuste töötajatega (pedagoogid, tugispetsailsitid, juhid) kriisikäitumise, kriisiplaani koostamise ja suhtlemisvaldkonna täienduskoolitustel
 • ametnike ja erasektori spetsialistidega kriisi- ja suhtlemisvaldkonna täienduskoolitustel
 • kriisinõustamise professionaalsele arengule panustavate spetsialistidega valdkonna täienduskoolitustel