Rahvusvaheline koostöö

2015 Saksamaa

bonnOsalemine Bonnis koolitusel BiTriMulti, Euroopa Noored programmi kaudu.

2015 Eesti

2015-grusiinidTallinnas Gruusia kolleegide vastuvõtt ja ühisseminar kriisisekkumisest.

2014 Gruusia

gruusia2015-12014-gruusia-2Tbilisis Gruusia Politseiakadeemias koolituste läbiviimine päästekorraldusametnikele teemal "Suhtlemispsühholoogia hädaabikõnede juhtimisel ja personaalse stressiga toimetulek", koostöös Eesti Suursaatkonnaga Gruusias ja Gruusia Vägivallavastase Võrgustiku Keskusega.

2012 Bulgaaria

2012-bulgaaria2012-bulgaaria-2Sofia rahvusvahelisel konverentsil ettekanne ESF projektitulemuste põhjal teemal "Koolist väljalangevuse ennetamine" ja arutelu sellest, mida on õppida Eesti kogemusest roma-õpilaste vahetult enne põhikooli lõpetamist koolist suure väljalangevusega seoses;  lähetus Avatud Eesti Fondi toel.

2012-2014 Läti

Riias kriisikäitumise valdkonna seminarid klienditeenindusettevõttes.

2010 Belgia

Brüsselis kaks koostöökohtumist erialaspetsialistidega teemadel "Lapssõdurid maailma kriisikolletes" ja "Kuidas korraldada rahvusvahelist koostööd ja vahetada kogemusi erinevate valitsusväliste organisatsioonidega".

2008-2013 Gruusias

2008-gruusia-tbilisi-web2008-gruusia-gori-webTbilisis, Goris, Rustavis, Senakis ja Batumis kriisivaldkonna koolitused ja rühmatööd enesereflektsiooniks peamiselt pedagoogidele ja nõustajatele, s.h koostöö UNICEF Georgiaga.

2008 Belgia

belgia2008Brüsselis üle-Euroopaline valitsusväliste organisatsioonide keeleseminar "Inglise keele lihtsus ja raskus".

2008 Venemaa

Sankt-Peterburis rahvusvahelisel konverentsil ettekanne teemal "Psühholoogilise kriisiabi areng Eestis".

2006 Norra

trondheim1trondheim2Trondheimis osalemine konverentsil "Noortele suunatud tegevused narkomaania ennetamisel".

2006 Rootsi stockholm2006 webStockholmis kohtumised Rootsi kriisinõustamise ja selle õpetamise süsteemiga tutvumiseks. Visiiti aitas korraldada Stockholmi Linnavolikogu liige Rolf Bromme, oma tööd tutvustas põhjalikumalt väliseestlasest laste- ja kriisipsühholoog Ruth Sunden. Mahena delegatsiooni kuulusid kriisinõustajad Ülle Kalvik ja Tiina Naarits.

2006 Ukraina

Donetskis rahvusvahelisel konverentsil ettekanne teemal "Psühhosotsiaalne tugi traagiliste kriisisündmuste järel".

2005 Rootsi

Stockholmis Avatud Eesti Fondi projekti "Perevägivalla ennetamine ja ohvrite abistamine koostöökogemuse kaudu" toel; kohtumised kolleegidega, s.h Karolinska Instituudi juurde loodud keskuses perevägivalla ja vägistamisohvritele, samuti nn nähtamatute tüdrukute keskuses.