Uudiste arhiiv

Jaan 2018 - jaan 2019, koolituskalender

Taas on tulemas praktilise kriisinõustamise avatud koolitusi, üle aastate suuremas mahus. Tavapäraselt toimuvad Mahena kriisikoolitused üle ühe aasta, nii et käes on aeg. Kursused on eraldiseisvad, kuid moodustavad terviku. Kui on läbitud baaskursus, siis võib valida mistahes teise taseme kriisipsühholoogia täienduskoolituse. Kursuste toimumine on seotud spetsialistide huviga (rühma suurus on 20 in).
Kuna eelmisel aastal oli suur huvi metafoorkaardite kasutamise tehnikate vastu, siis toimub ka see koolitus, nii algajatele kui ka edasijõudnutele.

Peamised koolitused on jätkuvalt tellitud sisekoolitused. Samas arvestab Mahena oma klientide ja partnerite huvi. Erinevaid teemasid käsitletakse avatud õhtuseminaridel.

Avatud koolitused

34. ja 35. nädal - AUGUST

Kriisipsühholoogia-I: Kriisikäitumise baaskursus (kõigile huvilistele)

Kriisipsühholoogia-IV: Haridusasutuse kriisiplaan ehk tegutsemiskava ajakriitilistes trauma- ja probleemolukordades (eeskätt kriisimeeskonna liikmetele)

Metafoorkaardid nõustaja ja pedagoogi töövahendina (manuaalipõhiste tehnikate praktika, sh erisused traumatöös)

48. ja 49. nädal - NOVEMBER - DETSEMBER

Kriisipsühholoogia-II: Esmatasandi praktiline kriisinõustamine (eeskätt nõustajatele, pedagoogidele, lastekaitsespetsialistidele)

Kriisipsühholoogia-III: Juhtumipõhine kriisitöö (eeskätt spetsialistidele, kes osalevad kriisiintsidendis üksikisiku toetamisel)

1. nädal 2019 - JAANUAR

Kriisipsühholoogia-V: Ennastkahjustav käitumine, suitsidaalsus, leinatöö (eeskätt nõustajatele, pedagoogidele, lastekaitsespetsialistidele)

Ps Kui 2018. aastal oli piisav huvi kursuste vastu, siis 2019. aastal on kavas ka kriisinõustamise järgmiste tasandite koolitused, kus teemadeks on muuhulgas lahenduskeskne lühiteraapia, isiksus- ja suhtlemispsühholoogia AB kriisinõustamisel, individuaalne ja rühmaga töö kriisinõustamise akuutses faasis, abistaja vastutus ja võimalused personaalse psühhohügieeni tagamisel.

Kriisinõustajate rühmasupervisioon-täienduskoolitus

Tartus: L, 5. mai

Tallinnas: L, 12. mai

Seminarid MSÜ-del

Info üks kuu enne igat MSÜ-d (MSÜ-de ajakava, muudetud märtsis 2018: 02.02, 09.03, 13.04, 27.04, 08.06, 14.09, 12.10, 16.11).

Esimene seminar juba 2. veebruaril koos Inna Narroga. Täpsemalt SIIN.

Kiireim viis olla kursis Mahena uudistega, on liituda 
sotsiaalmeedia lehega www.facebook.com/mahena.keskus
või veebi avalehel Mahena uudiskirjaga!