Uudiste arhiiv

Koolitus praktikule: lahenduskeskne intervjueerimine, 20.XI, 18. XII

Keeruliste konflikti- või kriisijuhtumitega tegelemisel häid tulemusi andnud meetod sobib paljude spetsialistide tööriistaks. Koolitaja näidete fookusesse on tõstetud laste ja lapsevanematega töö, kuid kuna kriisiolukorras võib lapselikkus olla ka teistele täiskasvanutele omane, siis on näited vaadeldavad laiemalt.

Sihtrühm: haridusasutuste õppejuhid, HEV koordinaatorid ja tugispetsialistid; lastekaitsespetsialistid; samuti teemast huvitunud meedikud ja personalitöötajad, kelle töös on vajalik leida parimaid võimalikke lahendusi inimsuhete probleemküsimuste korral.

Aeg ja maht: 2-päevane koolitus praktikutele toimub kahel teisipäeval, 20. novembril ja 18. detsembril kell 10-16 (6+6 ak/h lektoorset tööd), kahe koolituspäeva vahel on iseseisev töö mahus 10 ak/h. Koolituse läbinu saab koolitustõendi kogumahuga 22 ak/h.

Koht: Mahena Keskuse kaminaklass, Tatari 12 Tallinnas.

Teemad: Tugevustele suunatud lähenemine: põhimõtted, tugevustel põhinev praktika. Lahendustele suunatud lähenemine: teoreetiline lähtekoht, põhimõtted (nt mitteteadja positsioon), lahenduskeskne intervjuu, tehnikad. Lahenduskesksed meetodid ja interaktiivsed tehnikad lastega töös (nt Signs of Safety strateegia). Eneseanalüüs läbi lahenduskeskse lähenemise.

Koolitaja: Karmen Toros, sotsiaalteaduste professor, kelle igapäevane töö on tudengite, sh lastekaitse ja peredega töö valdkonna professionaalide ametialase pädevuse kasvu toetamine.

Koolitustasu: 154.-EUR / in (22 ak/h x 7,00). Sisaldab koolitust, kodutööde analüüsi, kahte joogipausi mõlemal koolituspäeval, teemakohast elektrooniliselt edastatavat jaotusmaterjali, koolitustõendit.

Registreerumine lingil: https://goo.gl/forms/oOaad4NUapF65z9c2
Koolitus toimub juhul, kui eeltasujaid on 20. Koha tagab arve tasumine.

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus