Uudiste arhiiv

Eestis on uus riiklik 24 h tasuta töötav kriisiabitelefon

Üldisele hädaabitelefonile lisaks on Eestis veel kaks sotsiaalvaldkonna riiklikku 24 h tasuta töötavat kriisiabitelefoni:

112 - kõikideks hädaabikõnedeks kiire ja erakorralise abi vajadusel
116 111 - lasteabitelefon abivajavatele lastele või nendest teatamiseks (alustas 01.01.2009)
116 006 - abivajajatele esmase emotsionaalse toe andmiseks ja info jagamiseks abivõimaluste kohta (alustas 01.01.2019)

Lisaks riiklikule telefonitoele on mitmeid erinevaid organisatsioone, kes pakuvad telefoni teel toetust või infot, ka operatiivsete kokkulepete tegemiste võimalust. Osadel asutustel ja organisatsioonidel on ööpäevane telefon kõigi jaoks, osadel eeskätt püsiklientide jaoks.

Mahena telefonil 5663 3115 on kättesaadavus korraldatud E-K kell 8-10, mil saab teha kokkuleppeid. Mahena on ilma ühegi toetuseta tegutsev isemajandav organisatsioon, mistõttu ööpäevane ja kõigile püsivalt avatud kõneliin ei ole kunagi olnud eesmärgiks. Samas töötab telefon ööpäevaringselt, isegi kui koheselt ei saa suulist kontakti, sest eelistatud on vahetu suhtlus ja sel ajal telefonile ei vastata või tehakse ka ajutine väljalülitus. MSÜ liikmetele ja lepingupartneritele on eraldi kokkuleppe alusel tagatud kas alternatiivkontakt või SMS-teavitus-süsteem, mille kasutamisel tagatakse suhtlus kas viivitamatult või ühe tunni jooksul. Mahena kriisinõustajate kaasamisel tasub teenuse eest selle tellija: kas eraisik, mõni organisatsioon või eraettevõte, kohalik omavalitsus või riigiasutus.

Emotsionaalse valuga toimetulekuks on kriisiabitelefone kasutatud väga pikka aega. Üks teerajajid süsteemse abistava telefonisuhtluse loomisel oli USA pastor ja hingehoidja Harry Marsh Warren (snd 1861, srn 1940), kelle eestvedamisel 1906. aastal avati New York City´s suitsiidipreventsioonikeskus koos 24h töötava tugitelefoniga. Kriisiabi ajaloo lühiülevaade kuulub Mahena kriisikoolituste programmi, koolitustel täpsemalt. Järgmine kriisikoolitus juba alates maikuust 2019.

Harry M Warreni kohta võimalik lühiülevaadet lugeda artiklist: 
pdfForgotten founder: Harry Marsh Warren and the history and legacy of the Save-A-Life League

Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Kui kasutate Mahena veebi sõnumeid, oleme tänulikud allikale viitamise eest.

Liituge ka meie FB kogukonnaga: www.facebook.com/mahena.keskus