Uudiste arhiiv

Metafoorkaartide kasutamine: 20.09 ja 15.11 Mahenas

Inspireerivad koolituspäevad pakuvad põnevaid tehnikaid, mida saab kasutada võrdselt nii täiskasvanute kui ka lastega töötades, et nendest paremini aru saada ja toetada eneseväljendust raskuste, läbielamiste või häiriva sümptomaatika väljendamisel, aga ka personaalsete tugevuste leidmisel ja teadvustamisel. (Täpsem tutvustus ja teemad on käesoleva info lõpus.)

Sihtrühm: eeskätt kõik spetsialistid ja tudengid, kes on huvitatud metafoorkaardite kasutamisest klienditöös - psühhoterapeudid, erinevad tugispetsialistid, haridustöötajad; aga ka teemast huvitatud lapsevanemad, kes soovivad last ja oma suhteid lapsega paremini mõista, et  seeläbi teadlikumalt last toetada ning koos arendada.

Aeg, maht, õppekeel:
(koolituspäevad on iseseisvad ja samas teineteist täiendavad, kuna käsitlus ei kordu)
reedel, 20. septembril 2019, kell 10-16, kokku 6 ak/h, vene keeles tõlkega eesti keelde
reedel, 15. novembril 2019, kell 10-13, kokku 4 ak/h, vene keeles tõlkega eesti keelde

Koht: Mahena Keskus, Tatari 12, Tallinn.

Õppemeetodid: lühiloengud, demonstratiivsessioonid, praktikad väikestes rühmades.

Koolitaja: Pikaajalise loovteraapia rakendamise kogemusega psühholoog-nõustaja ja koolitaja Natalija Šastina, kes loeb oma õpetajaks metafoorkaartide teemal Novosobirski Riikliku Ülikooli professorit Natalija Buravtsovat. Lisainfo Natalija Šastina kohta on Mahena veebileheküljel SIIN 

Koolitustasu:
Sisaldab koolitust, tõlget eesti keelde, valitud manuaalipõhiseid vene- ja eestikeelseid tehnikaid, koolitustõendit ja esimesel päeval kahte, teisel ühte joogipausi.
       Tasumisel kuni 20. augustini:

  • 20.09.2019 koolituspäeva tasu on 65.-eur/osaleja
  • 15.11.2019 koolituspäeva tasu on 55.-eur/osaleja (ka esimesel päeval osalejale 40.-eur!)
  • kahe päeva eest korraga makstes on tasu 105.-eur/osaleja

       Alates 21. augustist on hind 80,00 eur (1. päev) ja 70,00 (2.päev), kahe päeva eest korraga tasudes 120,00.

Esimene osamakse, maksetähtajaga 3 tööpäeva, on tagastamatu registreerimistasu 15.- või 30.- vastavalt sellele, kas osaletakse ühel või kahel päeval. Teine osa on koolitustasu, mis tagastatakse, kui registreerunu teatab loobumisest vähemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist (samas on igal ajal õigus teatada asendusisikust, kellega registreerunu arveldab ise). Koolitustasu tagastatakse 100% ulatuses, kui koolitust ei toimu.

Registreerumine lingil: https://goo.gl/forms/O150AssWZMXeISAq2
Koolitus toimub, kui eeltasujaid on 16. Eelistatakse huvilisi, kes soovivad osaleda mõlemal koolituspäeval.
Kohtade arv on tavapäraselt piiratud Mahena kaminaklassi suurusest tulenevalt.

Tutvustus: Sügisel 2019 toimub Mahenas juba teist korda metafoorkaardite praktilise kasutamise koolitus. Tegemist on kahe eraldiseisva, kuid teineteist toetava koolitusega. Seega ühel osalemine ei ole eelduseks teisel osalemiseks, kuid esimesel päeval jagatakse ka üldist teoreetilist teavet, teisel päeval keskendutakse uute tehnikate praktiseerimisele.

I - Metafoorkaartide tehnikate kasutamine: 20.09.2019, 6 ak/h
/Ülevaade teooriast. Risikidest praktikas. Fookuses 1) tehnikad kliendi probleemi tuvastamiseks ja lahendus-suuna leidmiseks ning 2) vanema ja lapse suhted./

Alateemad:
1. Metafoorkaartide loomise ajaloost väike ülevaade.
2. Projektsiooni loomise ja assotsiatsiooni tekkimise mehhanismid.
3. Kaartide kasutamise võimalused ja nende rakendamise piirangud.
/Tutvustatakse erinevaid metafoorkaarte ja selgitatakse, miks osad neist sobivad igasuguse ettevalmistusega inimesele kasutamiseks, aga osade puhul on vajalikud põhjalikumad teadmised psühholoogiast, et suuta mõista ja ohjata kergesti esile kerkida võivaid emotsionaalseid plahvatusi./
4. Metafoorkaartidega töö alustamine ja lõpetamine.
5. Lapse ja täiskasvanuga töötamise erisused.
6. Metafoorkaartide kasutamine kliendi probleemi tuvastamisel ja lahenduse leidmisel. Tehnika "Eesmärk-takistused-ressurssid-saavutused".
7. Tehnikad laps-vanem suhetega tegelemisel.
8. Tutvumine erinevate kaardikomplektidega, sh “Persoon”, “Valu”, “Mineviku varalaekast”, “Tema”, “Mina ja kõik-kõik teised”, “kõik on mu enda kätes”, “Teed”. (Kohapeal on väike valik kaarte müügiks. Täpsem eelinfo saadetakse registreerunutele.)

II - Metafoorkaartide tehnikate kasutamine: 15.11.2019, 4 ak/h
/Fookuses KRIISID ja KAOTUSED INIMESE ELUS./

Kriisid ja kaotused on elu juurde kuuluvad paratamatused. Ka kõige raskem ja ulatuslikum kriis on võimalik üle elada, saades tuge kas spetsialistilt või healt kaaslaselt, kui mõista toimuva paratamatut mõju ja võimalusi edasi elada. Me võime jääda kriisi justkui kinni, aga me saame selle läbitöötamisel olla tugevamad ja targemad kui varem. Koolitusel lähtutakse kaotuskogemuste järgmisest jaotusest:
- Enda minapildi ja koos sellega paljutõotava tuleviku kaotus (senise staatuse ja/või töö ja/või oluliste suhete kaotamine; haiguse kulgemisel ebasoodne diagnoos, ootamatu raske haigestumine või puue; vanusest jmt tulenevate piirangute kogemine).
- Armastatud inimese kaotus (surma, lahutuse, suhete purunemise või üksteisest kaugele kolimise tõttu).
- Turvatunde kaotus (elu-, töö- või õpikoha muutus; reetmine või vägivald suhetes; loodusõnnetused; sõjaolukord; muud ootamatud ja raskelt talutavad sunnitud muutused).

Alateemad:
1. Metafookaartide kasutamise võimalused ja piirangud kriisijuhtumite korral.
2. Kriisijuhtumi korral kasutatav üldine tehnika "Prisma".
3. Kaotuse korral kasutatavad tehnikad: "Ajoloo tellimine", "Vajaduste täitmine", "Raudrüü".
4. Tutvumine erinevate kaartikomplektidega, sh “Andestada, et elada”, “Värvid ja tunded”, “Otsustamise hetk”, “Traumad. Kriisid. Ressursid”.

Metafoor 2 2

 

Metafoor 1 2

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus