Uudiste arhiiv

NÕUSTAMISKOOLITUS: Mahena õppejõud ja 3 KÜLALISLEKTORIT

Okt 2019 toimub täiendusõpe 2-aastase kriisinõustamise koolituse raames. 8 vaba kohta avatud õppes - võimalik on osaleda 2-päevasel 5. sessioonil ja 1-päevasel 6. sessioonil. Mõlemas on vakantseid ühekordseid kohti kaheksale teemast huvitatud spetsialistile. Kõik sessioonid on üles ehitatud selliselt, et need oleksid piisavalt iseseisvad kogu tervikus.

Sihtrühm: traumaatilist olukorda kogenud inimesi nõustavad või ravivad või õpetavad spetsialistid, kellel on vähemalt rakenduskõrgharidus.
Koht: Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14.
Registreerumine: REGISTREERUMINE

Aeg, maht, lühikirjeldus: 
5. SESSIOON (avatud õppena)
K-N, 23.-24. oktoobril 2019 kell 10-16, kokku 12 ak/h

Nõustamispädevuste esimese osana käsitleb põhiõppejõud, kriisinõustaja TIINA NAARITS-LINN nõustamise aluseid, sh eetilisi põhimõtteid ning professionaalse nõustamise erinevust võrdluses kogemusnõustamisega. Vaadeldakse kriisinõustamise rakendamise valdkonda, erinevust võrdluses teiste nõustamisliikidega ja traumateraapiaga. Vaadeldakse kriisinõustamise erinevaid meetodeid. Külalislektor dr MERIKE JOHANSON, kaitseväe meditsiiniteenistuse missioonikogemusega tänane eru-kolonelleitnat, aitab mõista ekstreemolukorras olevaid inimesi ja võimalusi nende nõustamiseks. Teine külalislektor, Valga praostkonna diakon KAIDO METSOJA loob selgust (pastoraalse) hingehoiu ja (ilmaliku) kriisinõustamise sarnasustes ja erisustes.

6. SESSIOON (avatud õpe ühel päeval, teine päev ainult pikal koolitusel osalejatele)
R, 25. oktoobril 2019 - avatud õppes (kell 9-15.30, kokku 7 ak/h)

Nõustamispädevuste teise osa käsitlemisel vaadeldakse vägivallasuhetes toimuvat ja võimalusi sellesse vägivallakäitumise lõpetamise eesmärgil sekkuda. Põhiõppejõud, kriisinõustaja TIINA NAARITS-LINN vaatleb üldise teemana üksikisikust lähtuva psühhosotsiaalse toe olemust kriisijuhtumi korral. Samuti operatiivset, teisest ja järeltegevusi, kriisinõustamise lahenduskesksust ja ajamaatriksit, praktikapõhist logaritmi, erisuste arvestamise olulisust. Eraldi toob ta välja koolikiusamise, kirjeldades koolisuhete vägivallale viitavad märke, teisese riskikäitumise ohu vägivallakäitumise mõjul ning kiusamise lõpetamise võimaluse kriisinõustamise põhimõtteid ning A. Pakase ühise mure meetodit rakendades. 
Lähisuhtevägivalla erisusest võrreldes teiste vägivallaliikidega räägib külalislektor, pika nõustamiskogemuega psühholoog ÜLLE KALVIK, kes on töötanud lastega haiglas ja koolis ning peredega, kes on vajanud naiste varjupaigast tuge. Ta selgitab muuhulgas vägivalla ja tüli erinevusi ning selle arvestamist nõustamisel. Samuti vägivallaohvri käitumises Stockholmi sündroomi avaldumist.

Põhirühmale toimub teine koolituspäev L, 26.10 kell 9-14, kokku 5 ak/h (juhtumianalüüs, demonstratsioon- ja simulatsioonharjutused).

Avatud õppes osalejate TASU:
- 5. sessiooni avatud õppe tasu on 120,00 eur
- 6. sessiooni avatud õppe tasu on 90,00 eur

Kinnitus koha olemasolust antakse pärast arve laekumist.
Hind sisaldab koolitust, joogipause, koolitustõendit; sessiooni tasust 15,00 eur on tagastamatu registreerimistasu ja ülejäänud summa osalustasu, mis tagastatakse, kui osaleja teavitab soovist vähemalt 5 päeva enne koolituse algust; 100% tagastus toimub, kui Mahena otsusel jääb koolitus ära.

Tervikkursuse info ja üldprogramm on leitav pdfSIIT

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus