Uudiste arhiiv

31. augustil infokohtumine KOV esindajatele

Teemal: "Psühhosotsiaalne kriisisekkumine KOV sotsiaalteenusena ja koostööst Mahenaga” räägib Tiina Naarits-Linn, Mahena juht, kriisinõustamises kogenud spetsialist ja õppejõud. Infokohtumine on ajendatud rohketest küsimustest ja hetkel Eestis väga erineva kvaliteediga kriisisekkumise pakkujatest. Jagame ligi 20-aastast kogemust, arvestades tänaseid võimalusi.

Registreeruda saab SIIN. / Komplekteeritud, vabu kohti ei ole rohkem. Esindatud on 22.08.2022 seisuga 21 KOV esindust, nende seas Tallinna 8-st linnaosast 5.

Sihtrühm: KOV sotsiaalosakonna ja lastekaitseüksuste juhid või valdkonna eest vastutavad teised spetsialistid (vastav nõunik või abivallavanem). Eelistatud kuni 15. augustini on Mahena lepingupartnerite esindajad.

Aeg ja koht: 31.08.2022 kell 12-14, Tallinna kesklinnas

Osalustasu: TASUTA. Kohti kaminaklassis on täpselt 24. Kohtumine toimub vahetult, et tundliku teema käsitlemisel oleks parem võimalus küsimustega tegelemiseks, ka näitepõhiselt, vajadusel sekkumismaatriksi joonistamiseks ja iga sammu selgitamiseks.

Fookuses:
1) akuutkriisis psühhosotsiaalse kriisisekkumise maatriks ja koostöötegevused KOV esindajaga, 72 h fenomen, teenuse kvaliteedi hindamine ja nõustaja miinimumkvalifikatsioon, kuidas oskuslik sekkumine ja kriisinõustamine ennetab hiliseid teraapiaid;
2) koostöövõimalused Mahena kriisinõustamise spetsialistidega: lepingupartnerluse korral, ühekordsete vajaduste korral, hõlmatus Eestis.

Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!
Mahena teavitused saab esimeste seas kätte, kui jälgid FB sõnumeid: 
https://www.facebook.com/mahena.keskus