Uudiste arhiiv

03.03.2023: Asutuse KRIISIPLAAN riskihindamisprotsessist lähtuvalt

Täienduskoolitus asutuste kriisimeeskondadele ja kriisiplaani eest vastutajatele: reedel, 3. märtsil 2023 toimuval koolitusel jagab teadmisi ja kogemusi oma valdkonna professionaal, et pakkuda praktilist tuge asutuse kriisiplaani ülevaatamisel, lähtudes riskihindamisprotsessist. 

Koolituse maht: 4 ak/h

Koolituse aeg ja koht: reedel, 3. märtsil 2023 Tallinnas kell 14-17.15

Sihtrühm: nii avaliku kui erasektori asutuste esindajad, kes puutuvad kokku asutuse riskihindamise ning kriisiplaani koostamise ja rakendamisega

Käsitletakse: 1. Asutuse riskihindamisprotsess ja selle roll kriisiplaani koostamisel. Märksõnad: oht, risk, haavatavus, riskimaatriks, ressursid, maandamismeetmed. 2. Kriisiplaani koostamise üldised põhimõtted ja kriisiplaani ülesehitus. Märksõnad: kriisimeeskond, tegutsemisjuhised, rollid, ülesanded, kriisi- ja riskikommunikatsioon.

Koolitaja: Mari Kolga, kriisinõustaja ja õppehäirete läbiviimise kogemusega tuleohutusspetsialist, tutvustus SIIN

Tasu: koolituspäeva tasu ühele osalejale on 74,00 eur, täiendavaid makse ei lisandu 

Koolitustasu tagastatakse ainult juhul, kui korraldaja otsusel jääb koolitus ära. Kui koolituskoha saanu ei saa mistahes põhjusel osaleda, on tal võimalik ennast asendada teise huvilise suunamisega koolitusele, tagasimakset ei tehta. Erandiks on koolitusest loobumine vähemalt 14-päevase etteteatamisega, mil tagastatakse 60,00 eur ja 14,00 eur jääb tagastamatuks broneerimistasuks.

Registreerumine: SIIN

Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!
Mahena teavitused saab esimeste seas kätte, kui jälgid FB sõnumeid: 
https://www.facebook.com/mahena.keskus