Uudiste arhiiv

VEEBIS: Migratsiooni ja sõjapõgenikega seotud psühholoogilised riskid

Reedel, 17. märtsil 2023 räägime, miks öeldakse, et migrant võib lõhkuda riigi stabiilsuse ja võib seda ka tugevdada, ning mis erisusi lisab sõjapõgeniku staatus. Samuti räägime, kui oluline on, et iga migrandiga kokku puutuv või otsuseid tegev spetsialist, ametnik, vabatahtlik arvestaks vastavaid psühholoogilisi mõjutegureid, et ennetada täiendavaid kriitilisi läbielamisi. Oma teadmisi ja kogemusi jagab Mahena keskuse juhataja, kriisinõustamise professionaal Tiina Naarits-Linn. 

Koolituse maht: 2 ak/h

Koolituse aeg ja koht: reedel, 17. märtsil 2023 veebis kell 15-16.30
NB! Veebiruumi pääsevad ainult registreerumisel märgitud ees- ja perekonnanimega osalejad, seetõttu on oluline, et registreerunu sisselogimisel märgiks oma täpse nime. Seminar ei ole järelvaadatav.

Sihtrühm: kõik huvilised, eriti inimesed, kes pakuvad migrantidele tuge või teenuseid

Koolitaja: Tiina Naarits-Linn, psühholoogiline nõustaja ja õppejõud, sotsiaalteaduste magister

Tasu: veebiseminari tasu ühele osalejale on 25,00 eur, täiendavaid makse ei lisandu 
Koolitustasu tagastatakse ainult juhul, kui korraldaja otsusel jääb koolitus ära. Kui koolituskoha saanu ei saa mistahes põhjusel osaleda, on tal võimalik ennast asendada teise huvilise suunamisega koolitusele, tagasimakset ei tehta. Erandiks on koolitusest loobumine vähemalt 7-päevase etteteatamisega, mil tagastatakse 20,00 eur ja 5,00 eur jääb tagastamatuks broneerimistasuks.

Registreerumine: SIIN

Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!
Mahena teavitused saab esimeste seas kätte, kui jälgid FB sõnumeid: 
https://www.facebook.com/mahena.keskus