Uudiste arhiiv

Группа поддержки для подростков: «Жизнь после травматического опыта»

Восемь дискуссионных встреч на русском языке для молодых людей от 13 до 16 лет, которые в небольшой группе и при поддержке профессионального консультанта могут найти смысл жизни после эмоционально очень сложной ситуации. Цель встреч - развить ежедневное сбалансированное преодоление психологически сложных внутренних состояний и трудностей и удовлетворение жизнью.

Время, продолжительность и место:
Встречи проводятся один раз в неделю каждый вторник с 14 марта. Все восемь встреч составляют единое целое и предназначены для групповых обсуждений.
Встреча длится 1,5 часа, с 15:30 до 17:00.
Встречаемся в центре Таллинна возле центра Solaris, в уютном зале на улице Сакала.

Целевая группа: подростки 13-16 лет, пережившие эмоционально болезненный опыт (например, тяжелая болезнь или смерть близкого человека, неоднократные ссоры дома, развод/разъезд родителей, травматический случай и др.). Если в результате такого травматического события изменяется внутреннее состояние, трудно контролировать тревогу, труднее справляться с повседневными делами, отношения вызывают напряжение, поведение становится взрывным, и в то же время молодой человек хочет чувствовать себя лучше и справляться с трудностями, то может данные психологические встречи могут стать большой  поддержкой.

Психологические встречи проводит: Наталья Шастина вместе с ассистентом

Дополнительная информация:
Травматическим воздействием может быть внешне незначительное изменение в жизни молодого человека, а травмирующие события могут сильно различаться по продолжительности, тяжести и последствиям. Важно уметь осмыслить произошедшее и распознать изменение поведения и изменившиеся мысли и чувства. У значительной части молодых людей, перенесших тяжелую психологическую травму, отсутствуют явные симптомы клинически выраженного посттравматического стрессового расстройства, однако пережитая травма оказывает негативное влияние на самооценку, здоровье, развитие, обучение, социальную интеграцию, адаптацию, поведение, общение. Благодаря профессиональному руководству в небольшой группе можно способствовать осознанию и пониманию опыта, повышению самооценки и преодолению трудностей, тем самым также уменьшая проблемные ситуации и рождая или укрепляя чувство удовольствия от жизни.

На встречах:
- познакомимся, обсудим и создадим договоренности этой группы
- обсудим, как и где можно безопасно делиться своим опытом и почему это важно
- рассмотрим влияние травмы на человека и возможности справляться с переживаниями
- проанализируем когнитивные изменения, вызванные травматическими переживаниями, тревожащие эмоции и возникающие сложности в поведении
- будем учиться определять свои эмоции и использовать техники релаксации для снижения напряжения и тревоги
- будем учиться использовать навыки общения и саморегуляции в раздражающих ситуациях
- развивать уверенное в себе поведение и устойчивость самовосприятия
- все участники могут смело выражать свои мысли, задавать вопросы

Информация о взносах и регистрации:
Kонтакт по электронной почте See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
В первую очередь группа собирается в сотрудничестве со специалистами по защите детей, если местное самоуправление решит оплатить участие учащегося. 

 Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!
Mahena teavitused saab esimeste seas kätte, kui jälgid FB sõnumeid:
https://www.facebook.com/mahena.keskus

____________________________

 

TÕLGE EESTI KEELDE

Vestluskohtumised noortele: “Elu pärast traumakogemust” 

Kaheksa vestluskohtumist 13.-16. aastastele vene keeles rääkivatele noortele, kes väikeses grupis ja professionaalse nõustaja toel saavad mõtestada elu pärast emotsionaalselt väga rasket olukorda. Kohtumiste eesmärk on suurendada igapäevast tasakaalukat toimetulekut ja elust rõõmu tundmist.

Aeg, maht ja koht: 

  • Üks kord nädalas igal teisipäeval alates 14. märtsist 2023. Kõik kaheksa kohtumist moodustavad terviku ja on mõeldud grupivestlustena.
  • Kohtumine kestab korraga 1,5 h, kell 15:30 kuni 17:00.
  • Kohtutakse Tallinna kesklinnas Solarise keskuse lähedal, hubases Sakala tn vestlustoas. 

Sihtrühm: vene keeles suhtlevad 13.-16. aastased noored, kes on kogenud emotsionaalselt valusat läbielamist (näiteks lähedase inimese rasket haigus või surm, korduvad tülitsemised kodus, vanemate lahutus/ lahku kolimine, traumaatiline õnnetus jmt). Kui selle järel on enesetunne muutunud ja häirivaid emotsioone raske kontrollida, igapäevane toimetulek raskem, suhted pingeid tekitavad, käitumine vahel plahvatuslik ja samas on noorel soov tunda ennast paremini ning saada hakkama raskustega, siis võib vestluskohtumistest palju tuge olla. 

Vestluskohtumisi juhib: Natalja Šastina koos assistendiga

Lisateave:
Traumaatilise mõjuga võib olla väliselt väheoluline muutus noore elus ja traumaatilised sündmused võivad kestuse, raskusastme ja tagajärgede poolest olla väga erinevad. Peamine on saada mõtestada toimunut ja veel enam selle järel tekkinud käitumise muutust ning muutunud mõtteid ja tundeid. Märkimisväärsel osal (rasket) psühholoogilist traumat kogenud noortest ei esine ilmseid kliiniliselt määratletud posttraumaatilise stressihäire sümptomeid, kuid läbi elatud trauma avaldab negatiivset mõju enesehinnangule, tervisele, arengule, õppimisele, sotsiaalsele kaasatusele, kohanemisele, käitumisele, suhtlemisele.  Professionaalse juhenduse kaudu on väikeses grupis võimalik vestluste kaudu toetada sotsiaalse kogemuse mõtestamist, enesehinnangu ja toimetuleku parandamist - seeläbi ka probleemsete situatsioonide vähendamist ja elust rõõmu tundmise suurendamist.

Kohtumistel:

  • selgitatakse, kuidas ja kus saab turvaliselt jagada oma kogemusi ning miks see on oluline, luukase selle grupi kokkulepped, saadakse tuttavaks,
  • saab turvaliselt välja öelda oma mõtted, küsida küsimusi,
  • mõtestatakse trauma mõju inimesele ja võimalusi läbielatud kogemustega toime tulla,
  • analüüsitakse traumaatilistest kogemustest tingitud tunnetuslikke pingeid ja sellest tulenevalt käitumises vaadeldavaid ning segavaid emotsionaalseid reaktsioone,
  • õpitakse pingete vähendamiseks oma emotsioone tuvastama ja lõõgastumistehnikaid kasutama,
  • õpitakse ärritavates olukordades kasutama suhtlemisoskusi ja eneseregulatsiooni,
  • toetatakse enesetaju stabiilsuse saavutamist ja enesekindla käitumise kujundamist.

Info tasu ja registreerimise kohta:
Kontakt: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..
Eeskätt komplekteeritakse grupp koostöös lastekaitsespetsialistidega, kui kohalik omavalitsus otsustab õpilase osaluse eest tasuda.

Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!
Mahena teavitused saab esimeste seas kätte, kui jälgid FB sõnumeid: 
https://www.facebook.com/mahena.keskus