Uudiste arhiiv

Kineetilise liiva praktilised tehnikad nõustamisel kasutamiseks

Reedel, 12. mail toimub praktiline koolitus väikeses rühmas nii laste kui ka täiskasvanutega töötavatele spetsialistidele. Vähese teoreetilise raamistusega praktikat juhib Mahena psühholoogiline nõustaja ja kriisitöödes väga kogenud spetsialist, Natalja Šastina, kes on ka kineetilisel liival baseeruvate plassoteraapiliste tehnikate Eestisse tooja ja nõustamistöös suurepäraste tulemustega praktiseerija. 

Koolituspäeva sisu jaotub kolmeks:
1. Sissejuhatus kineetilisese liiva kasutamisse. Kineetilise liivaga töötamise spetsiifika psühholoogilises nõustamises, ilma liivakasti ja lisaesemeteta (nt mänguasjad, vormid). Nõustamise ruumi ja protsessi korraldus kineetilise liivaga töös. Praktika.
2. Tunnetega töötamise spetsiifika kineetilise liiva abil. Tunnete avaldumisest liivasel maastikul. Emotsionaalsete ilmingute ja seisundite korrigeerimise võimalused kineetilise liiva abil. Protseduurilis-fenomenoloogilised ja temaatilised lähenemised. Praktika.
3. Kliendi soovi mõistmine ja arvestamine kineetilise liivaga töös. Psühholoogiline marsruut "DAGAZ". Tasakaalustavad ja lõõgastavad tehnikad "Slide" ja "Sand Breath". Praktika.
Juhtlause on sellelgi koolitusel sama, mis varasematel Mahena kineetilise liiva koolitustel, öelduna analüütilise psühholoogia koolkonna rajaja, Šveitsi psühhiaater Carl Gustav Jungi (1875–1961) poolt: "Juhtub, et käed saavad hakkama ülesandega, millega mõistus hätta jääb.”

Koolituse maht: 6 ak/h.

Koolituse aeg, koht, keel: reedel, 12. mail 2023 Tallinnas Sakala tn koolitustoas, kell 11.30-17 (kell 11.30-13, 13.15-14.45, 15.30-17).
Koolitus toimub vene keeles kohese tõlkega eesti keelde ja vastupidi, vastavalt suhtlusprotsessile.

Koolitustõend: väljastatakse kõigile, kes registreerumisel avaldavad soovi.
Jaotusmaterjal: harjutuste jaotusmaterjal edastakase osalenutele elektrooniliselt.

Koolituse tasu: koolituspäeva tasu ühele inimesele on 110,00 eur, täiendavaid makse ei lisandu.
Koha tagab arve tasumine. Koolitustasu tagastatakse ainult juhul, kui korraldaja otsusel jääb koolitus ära. Kui koolituse eest tasunu ei saa mistahes põhjusel osaleda, on tal võimalik ennast asendada sihtrühma teise huvilisega (uus nimi vajalik koolitustõendi soovil), tagasimakset ei tehta.

Sihtrühm: oma professionaalses töös nõustamist kasutavad spetsialistid.

Õppemeetodid: miniloeng, praktiliste oskuste harjutamine paaris ja minirühmas.

Koolitaja: Natalja Šastina, tutvustus SIIN.

REGISTREERUMINE: link on SIIN

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus