Uudiste arhiiv

Kriisinõustamise A&B toimub 2024. aastal maikuus

Mahena 2-päevane avatud intensiivõpe psühhosotsiaalse toe oskuslikuks tagamiseks toimub 2024. aastal R-L, 17.-18. mail. Sel korral on tegemist väikese rühmaga ja koolituse sihtrühmaks on eeskätt sügisel 2024 algavale aastasele kriisinõustamise oskusõppe koolitusele registreerunud inimesed, kellel veel ei ole läbitud kriisinõustamise AB koolitus. Kui sihtrühmast jääb kohti vabaks, kaasatakse ka teisi huvilisi.

Vaatame koos otsa mõistetele kriisisekkumine ja kriisinõustamine, et saada aru, mis on raskete läbielamiste korral meie igaühe võimuses ja millal on hea toetuda professionaalile, kes tunneb kriisinõustamise tagamaid põhjalikumalt. Loome ühise mõistmise kriisinõustamise põhitõdede ja olulisemate tegevste ulatuses, mida on mõistlik arvestada, kui operatiivteenistused - kiirabi, pääste, politsei - on oma töö teinud.

Mahena on juba aastast 2005 tegelenud traumateadlikkuse tõstmise ja kriisinõustamise professionaalsuse arendamisega, et aidata hoida abivajajate ja abistajate vaimset heaolu ning avardada silmaringi selles vallas. Arusaadavalt on tegemist ülevaatliku, kuid samas piisavalt sisulise teabega, et teadlikumalt pakkuda psühhosotsiaalset kriisiabi ja jätkata enese täiendamist valdkonna alateemadel.
Koolitus arvestab Eesti Kriisinõustamise Ühingu pädevusraamistiku nõuetega konkreetsele õppekavale.

Koolitaja: kogenud kriisinõustaja ja õppejõud Tiina Naarits-Linn, MA.

Aeg ja koht: 17.-18. mail 2024, mõlemal päeval algus kell 10 Tallinna kesklinnas Sakala tn koolitusruumis (kohti kuni 18).

Maht: 12 ak/h.

Meetod: peamiselt loeng, osaliselt arutelu
Õppematerjal: eelnevalt saadetud artiklid ja koolituse järel saadav elektrooniline märksõnade jaotus ning kohapeal osaleja enda koostatud personaalne konspekt.
Piirang: Tundlik teemakäsitlus ja õigus küsimustega kaasa rääkida ei võimalda lubada koolituse slavestamist ega viia läbi veebiülekannet! 
Koht: Tallinnas Sakala tänaval asuv õpperuum.

Sihtrühm: eeskätt kriisinõustamise aastasele oskusõppele registreerunud inimesed ja vabade kohtade olemasolul kõik huvilised alates gümnaasiumi noortest kuni küpse pensionipõve pidajateni, kes soovivad teemast rohkem teada ja ei ole varem koolitust läbinud või soovivad kinnistada oma seniseid tedmisi, nii professionaalsed kui ka vabatahtlikud aitajad ja kaaslast kriisides toetada soovivad inimesed.

Tasu: 277,00 eur (makse ei lisandu, summa on lõplik, Mahena kolitused ei kuulu deklareerimisele)
Koolitusest loobumisel kuni 17.04.24 on tagastamatu registreerimistasu 50,00 eur ja ülejäänud tasutud summa tagastatakse. Alates 18.04.24 koolitusest loobudes makstud tasu ei tagastata. Igal ajal on õigus koolituse eest tasunul leida ise enda asemele teine osaleja, kelle nimi on vajalik esitada enne koolitust, et oleks võimalik asendusisiku nimele väljastada koolitustõend. 

REGISTREERUMINE: registreerumislink on SIIN 

Tulemus: 
1. Õppe läbinud inimene omab ülevaadet allpool kirjeldatud alateemadest ning on teadlikum ja avatum kriisi korral inimest mõistma ja talle tuge korraldama.
2. Õppe läbinud inimesel on suurem selgus vajaduspõhiselt valdkonnaspetsialistiga koostöö tegemisel.
3. Käesoleva koolituse läbimine võimaldab huvi korral kandideerida Eesti Kriisinõustamise Ühingu toetajaliikmeks, vt SIIT
4. Käesoleva koolituse läbimine võimaldab kandideerida Mahena kriisinõustamise oskusõppesse, vt SIIT
5. 2-päevase koolituse läbimise kohta Mahena koolitustõend, millel on kirjas kõik ärakuulatud alateemad.

Alateemad, mida ülevaatlikult käsitletakse 2 päeva jooksul:
1. Psühhosotsiaalse kriisitoe kujunemine: hoolivast ärakuulamisest ja itkemisest kuni pastoraalse hingehoidliku (telefoni)nõustamise ja ilmaliku kriisinõustamiseni ning iga inimese võimaluseni tagada psühholoogiline esmaabi
2. Mis on mis: probleem, konflikt; kriis, trauma, hädaolukord, eriolukord; informeerimine, konsulteerimine, nõustamine, teraapia; kriisisekkumine, kriisinõustamine, traumateraapia; defjuusing, psühholoogiline debriifing
3. Kes mida teeb emotsionaalse toe vajadusel: arst, KOV sotsiaalametnik, asutuse personalitöötaja või tugispetsialist, psühholoog, psühhoterapeut; kriisinõustaja, ohvriabispetsialist, hingehoidja; kogemusnõustaja, leinanõustaja, tugiisik, vabatahtlik
4. Kriiside ajaline antoloogia, leina astmed, TNL mõõdik abivajaduse suuruse mõõtmiseks, kriisinõustamise aluspõhimõtted
5. Psühholoogilise esmaabi ja vaimse tervise esmaabi - erisused ja põhimõtted
6. Psühholoogilised kriisid ja nende esmane ohjamine:
--arengukriisid (persoonipõhine, peres, kollektiivis)
--traumaatilised kriisid (ühekordsed ja taaskorduvad)
--vägivalla ja tüli erinevused, lähisuhtevägivallas püsimise nõiaring
--suhtekiusu eripära (mis on ja mis ei ole töökius ja mis on peamine valem ennetuseks)
--ohver ja taasohvristamine (miks kannatanu on neutraalne termin ja ohver emotsionaalne)
7. Distantsnõustamise võimalused ja riskid kriisijuhtumite korral
8. Juhtumipõhine tegevuskirjeldus: surmajuhtumi korral psühhosotsiaalse kriisisekkumise logaritm ja koostöö tegemine kriisinõustamise pädevusega spetsialistiga 
9. Abistaja eetika ja eneseabi
10. Täiendavaks lugemiseks kommenteeritud soovitused ja teave Eesti Kriisinõustamise Ühingu tegevusest

Tere tulemast kahele intensiivsele ja rohke informatsiooniga koolituspäevale!
Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!
Meeldiva kohtumiseni!

Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus