Uudiste arhiiv

Koolitus: Abistaja eneseabi. Professionaalne psühhohügieen. Stressitest.

R, 28. veebruaril on inimesega vahetult töötaval spetsialistil võimalik pühenduda iseendale kui olulisimale töövahendile oma professionaalses tegevuses. Tehakse läbi stressihindamise test ja kirjeldatakse, mis on halvim, mis võib juhtuda nn katkise abistajaga ning kuidas seda ennetada või kuidas tegutseda, kui abistaja enese probleemid on ilmselged.
Koolitus toimub kriisinõustamise 2-aastase tervikkursuse raames, olles järjestikuselt 8. sessioon. VABU KOHTI ON KAHEKSA!

Mahena 15 LogoKoht: Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14.
Aeg, maht: Reedel, 28. veebruaril kell 9-15.30. Kokku 7 ak/h.
Registreerumine: SIIN

TUTVUSTUS
Töö- ja organisatsioonipsühholoog, A-G Projekt OÜ konsultant-nõustaja Ave-Gail Kaskla keskendub koolitusel tööstressile ja läbipõlemisele: 
Millega on tegemist tööstressi ja läbipõlemise korral, mis neil vahet on? Miks me sellest räägime? Kuidas märgata tööstressi või läbipõlemist enda ja oma kolleegide juures? Kas tööstressi ja läbipõlemist on võimalik ennetada? Kuidas teha stress vähem stressi tekitavaks? Hea vs halb stress. Stressitest enese hindamiseks.

Kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn vaatleb, mille poolest erineb üldine abistaja eneseabi professionaalsest psühhohügieenist. Läbiv mõtteviis tema käsitluses on, et iga kliendi- või patsiendi- või õpetamistööd tegev spetsialist vastutab oma kliendile/ patsiendile/ õpilasele parima erialase teadmise ja hinnanguvaba suhtumise võimaldamise eest. Selle eelduseks on aga iseenda kui peamise töövahendi töökorras hoidmine ja õigel ajal korrastamine.
Lisaks vaadeldakse kriisikoldes kasutatavaid hügieenitarbeid ja mõnda pingeleevendamise kiirtehnikat. Korratakse üle supervisiooni, kovisiooni ja kootsingu erisused. Räägitakse digihügieenist, eriti kodukontori ja tööaja paindlikkuse korral. Pööratakse tähelepanu nõustaja portfoliole kui ühele enesereflektsiooni vahendile, tehakse läbi vähemalt üks enesereflektsiooni harjutus.

_____________

TASU: Kaheksanda sessiooni 7-tunnise koolituspäeva tasu avatud õppes on´a 90.00 eur. Kui aga osaleda ka 2-päevasel seitsmendal sessioonil, mille tasu iseseisvalt on 120.-eur, siis kahe sessiooni eest korraga tasudes ehk kolme koolituspäeva hind on kokku 180.00eur. Makse ei lisandu.
Hind sisaldab koolitust, joogipause, koolitustõendit; sessiooni tasust 30,00 eur on tagastamatu registreerimistasu ja ülejäänud summa osalustasu, mis tagastatakse, kui osaleja teavitab soovist vähemalt 5 päeva enne koolituse algust; 100% tagastus toimub, kui Mahena otsusel jääb koolitus ära.

_____________

2-aastasel kriisinõustamise koolitusel olijatel on 8. sessiooni teine päev laupäeval, 29. veebruaril Mahenas, kell 9-14.30. 
Kavas on kovisiooni juhtimise simulatsioon ja akuutse kriisinõustamise simulatsioonharjutus.
Avatud õppeks praktikapäevale kohti ei ole.

Tervikkursuse info ja üldprogramm on leitav SIIT

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus