Uudiste arhiiv

2-aastane koolitus: KRIISINÕUSTAMISE TEOORIA JA PRAKTIKA

12 õppesessiooni Tallinnas + lisasessioonid Peterburis ja Moskvas toimuvad maist 2019 kuni augustini 2020. Tegemist on üheaegselt tervikliku ja samas iseseisvate alateemadega kriisinõustamise pädevuse tõstmiseks. Koolitus on mõeldud vahetult inimestega töötavatele professionaalidele kvalifikatsiooni tõstmise täienduskoolitusena. Väga laia sihtrühma haarav kursus seab fookusesse inimesega toimuva, et spetsialist professionaalina mistahes valdkonnas oleks efektiivsem, kui kuulub kriisimeeskonda või töötab traumeeritud inimesega. Peamine sihtrühm on laste, noorte ja nende vanematega töötavad või erakorralisi olukordi lahendavad spetsialistid ja vabatahtlikud, kellel on vähemalt rakenduskõrgharidus. Koolituskoht on Tallinna Õpetajate Maja (ainult eelsessioon 08.02.2019 ja praktikumid toimuvad Mahenas).

pdfKURSUSEPROGRAMM
NB! Algsese programmi korrigeerimise kuupäevad on märgitud programmis.

LISAKS! Igale sessioonile (va 1. ja lisasessioonid) jääb kuni kaheksa kohta neile, kes tervikkursusel ei osale, aga huvituvad konkreetse sessiooni teemast. Iga sessiooni eel antakse teada vabade kohtade arv ja põhiõppejõud Tiina Naarits-Linna kõrval kaasatavad lisaõppejõud. Jälgige infot Mahena FB-s ja veebis. MSÜ liikmed saavad esimesena teavituse ja võimaluse oma kolleege eelisjärjekorras koolitusele registreerida.

REGISTREERIMINE ÜLDKOOLITUSELE ON LÕPETATUD
VÕIMALIK REGISTREERUDA
ainult üksikute sessioonide kaheksale vabale kohale, mille kohta info avaldatakse SIIN 

____________________________________

LÄHIM TEAVE SEOSES 2-AASTASE KRIISINÕUSTAMISE KOOLITUSE
JA SELLE RAAMES ISESEISVATEL SESSIOONIDEL OSALEMISE VÕIMALUSTEST:

2020
26.-27.02.20 toimub 7. sessioon, Õiguslikud raamid ja praktika kriisiplaani rakendamisel ja ohvriga suhtlemisel
28.-29.02.20 toimub 8. sessioon, Abistaja eneseabi. Professionaalne psühhohügieen. Stressitest - avatud õppes ainult 28.02.20
16.-26.04.20 toimuvad Moskvas lisasessioonid nr 13 ja 14 - tervikkrsusel õppijatele vabatahtlikud, sh loeng Moskva Riiklikus Ülikoolis
03.-04.06.20 toimub 9. sessioon
05.-06.06.20 toimub 10. sessioon
12.-14.08.20 toimub 11.-12. sessioon + eksam
sh kõikide kursuslaste ettekannete ärakuulamine ETTEKANDEMARATONINA, teemade loetelu on olemas 10. sessiooni lõpuks

2019
08.02.19 kell 16-18.00 toimub eelsessioon Mahenas, Tatari 12, Tallinn (tutvumine, kursuse ülesehituse tutvustamineküsimustele vastamine, viimane pooltund Peterburi sessiooni info)
22.05.19 kell 10-16 toimub 1. sessioon Tallinna Õpetajate Majas, Raekoja plats 14 teemal: "Kriisinõustamise võtmesõnad ja praktika Eestis"
22.05.19 kell 17-18 arutelu Peterburi sõitjatega Mahenas, Tatari 12
23.-25.05.19 toimub 2. sessioon Peterburis - tervikkursusel olijatele vabatahtlik lisasessioon, põhiloeng Peterburi Riiklikus Ülikoolis
14.-15.08.19 toimub 3. sessioon Tallinna Õpetajate Majas
16.-17.08.19 toimub 4. sessioon Tallinna Õpetajate Majas - avatud õppes ainult 16.08.19
23.-24.10.19 toimub 5. sessioon Tallinna Õpetajate Majas
25.-26.10.19 toimub 6. sessioon Tallinna Õpetajate Majas - avatud õppes ainult 25.10.19

____________________________________

Lisateave
03.01.2019 seisuga oli 2-aastase programmiga koolitusrühm komplekteeritud, kuna arvestasime Mahena enda väikese koolitusklassiga.
30.01.2019 sai paika koostöö Tallinna Õpetajate Majaga, kus hakkab olema õppetöö, mistõttu selle ajani ootenimekirjas olnud spetsialistid said samuti võimaluse kursusele registreeruda; kinnitatud on need huvilised, kellel on tasutud õppetasu esimene osa; grupp on 100% komplekteeritud.

Lisateave
Õpetama kaasatakse erinevaid valdkonnaspetsialiste, kursuse juhendaja ja põhilektor on Tiina Naarits-Linn, kes on praktik ja koolitaja, sh juhendab Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistrantide kriisinõustamise kursust.
Viimati korraldas Mahena suuremahulise kriisinõustajate koolituse aastatel 2010-2011. Kümme aastat on möödas ja Mahena kriisinõustajate võrgustik vajab ühist uuemat koolitust. Eelistatud on seetõttu senised MSÜ liikmed, seejärel uued MSÜ liikmed (vaata, mis on MSÜ ja kuidas liituda SIIT). Liitumine ja osalemine on tasuta, peamine on ühine arusaamine eetilistest põhimõtetest.
Lisaks jääb eeldatavalt iga teema juures mõni vaba koht neile huvilistele-spetsialistidele, kes tervikkursust ei soovi läbida ja on huvitatud konkreetsest teemast. Vabade kohtade olemasolust ja iseseisvalt valitava sessiooni hinnast antakse teavet vähemalt igal eelneval sessioonil järgmise kohta.

Lisateave
Peterburi sessioon mais 2019 (täiendav võimalus 18-le osalejale), pdf2019-Peterburi-Kriisinõustamine
Moskva sessioon aprillis 2020 (täiendav võimalus 18-le osalejale)

Kriisinoustamine 960x540

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus