Uudiste arhiiv

Psüühikahäired. Ennastkahjustav käitumine

Toimub 2-aastase kriisinõustamise koolituse 4.-6. sessiooni avatud õppe komplekteerimine. 4. sessioonil (avatud õppena 16.08) on põhiteemadeks psüühikahäired ja ennastkahjustav käitumine. 5. sessioonil (avatud õppena 23.-24.10) nõustamispädevused - nõustamise eetilised alused, kriisinõustamine võrdluses teiste nõustamisliikidega, nõustamise eripära ekstreemolukordades. 6. sessioonil (avatud õppena 25.10) nõustamispädevused - lähisuhtevägivalla ohvri nõustamise eripära, lahenduskesksus kriisinõustamisel.

Sihtrühm: traumaatilist olukorda kogenud inimesi nõustavad või ravivad või õpetavad spetsialistid, kellel on vähemalt rakenduskõrgharidus
Koht: Tallinna Õpetajate Maja, Raekoja plats 14.

Aeg, maht, lühikirjeldus: 

4. SESSIOON (avatud õpe ühel päeval)
R, 16. augustil 2019 kell 9-15.30, kokku 7 ak/h

Kliiniline psühholog INNA NARRO käsitleb psüühikahäiretega seonduvat tulenevalt traumaatilistest läbielamistest, sh äge stressireaktsioon, posttraumaatiline stressihäire, kohanemishäire, somatisatsioon – sümptomaatika. Raseduskriisi nõustaja HELI RAND täpsustab juurde sünnituseelsest ja -järgsest ärevusest tuleneda võivat abivajadust ja muu traumaolukorra tekkimisel raseduskriisi kogeva inimese nõustamise erisust. Põhiõppejõud keskendub ennastkahjustavale, sh suitsiidsele käitumisele kui suutmatusele kohaneda (muutunud) oludega, ning võimalusi käitumistmuutvaks sekkumiseks. Spetsialistid selgitavad abivajava inimesega kontaktiloomise ja -hoidmise eripära, lihtsamaid ärevust alandavad tehnikad, täiendava professionaalse abi tagamiseks edasi suunamist ja sellega seotud raskuste lahendamist.
Põhirühmale lisapäev L, 17.08 kell 9-14, kokku 5 ak/h (reaalse juhtumi analüüs, demonstratsioon- ja simulatsioonharjutused).

5. SESSIOON (avatud õppena)
K-N, 23.-24. oktoobril 2019 kell 10-16, kokku 12 ak/h

Nõustamispädevuste esimese osana käsitleb põhiõppejõud, kriisinõustaja TIINA NAARITS-LINN nõustamise aluseid, sh eetilisi põhimõtteid ning professionaalse nõustamise erinevust võrdluses kogemusnõustamisega. Selitatakse kriisinõustamise erinevust võrdluses teiste nõustamisliikidega. Külalislektor dr MERIKE JOHANSON, kaitseväe meditsiiniteenistuse missioonikogemusega tänane eru-kolonelleitnat, aitab mõista ekstreemolukorras olevaid inimesi ja võimalusi nende nõustamiseks. Teine külalislektor, Valga praostkonna diakon KAIDO METSOJA loob selgust (pastoraalse) hingehoiu ja (ilmaliku) kriisinõustamise sarnasustes ja erisustes.

6. SESSIOON (avatud õpe ühel päeval)
R, 25. oktoobril 2019 (kell 9-15.30, kokku 7 ak/h)

Nõustamispädevuste teise osa käsitlemisel keskendub põhiõppejõud, kriisinõustaja TIINA NAARITS-LINN üksikisikust lähtuvale psühhosotsiaalse toe olemusele kriisijuhtumi korral. Vaadeldakse operatiivset, teisest ja järeltegevusi, nõustamise lahenduskesksust ja ajamaatriksit, erisuste arvestamist. Vaadeldakse koolikiusamisest märku andvaid tunnuseid ja sekkumismeetodit kiusu lõpetamiseks. Lähisuhtevägivalla erisusest räägib külalislektor, psühholoog ÜLLE KALVIK, aastaid naiste varjupaigast tuge vajanute nõustaja, kes selgitab muuhulgas vägivalla ja tüli erinevusi, vägivallaohvri käitumises Stockholmi sündroomi avaldumist ja nõustamise eripära.
Põhirühmale lisapäev L, 26.10 kell 9-14, kokku 5 ak/h (reaalse juhtumi analüüs, demonstratsioon- ja simulatsioonharjutused).

Avatud õppesse on igal sessioonil KAHEKSA LISAKOHTA
TASU:

- 4. sessiooni avatud õppe tasu on 90,00 eur
- 5. sessiooni avatud õppe tasu on 120,00 eur
- 6. sessiooni avatud õppe tasu on 90,00 eur

Kinnitus koha olemasolust antakse pärast arve laekumist.
Hind sisaldab koolitust, joogipause, koolitustõendit; kogusummast 30,00 on tagastamatu registreerimistasu ja ülejäänud summa osalustasu, mis tagastatakse, kui osaleja teavitab soovist vähemalt üks kalendrinädal enne koolituse algust; 100% tagastus toimub, kui Mahena otsusel jääb koolitus ära.

Registreerumine: REGISTREERUMISE LINK

Üldinfo: Tegemist on Mahena keskuse 2-aastase kriisinõustamise kursuse õppesessioonidega (tervikkursuse põhigrupp on 100% komplekteeritud). Tervikkursuse info ja üldprogramm on leitav SIIT
Info 3. sessiooni kohta on leitav SIIT (3. sessiooni 8 lisakohta on komplekteeritud, VABU KOHTI EI OLE)

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus