Uudiste arhiiv

JUTUHOMMIK 4-6-aastastele MUDILASTELE

Kuni kuuele lapsele mõeldud mudilaste raamaturing tegutseb alates MÄRTSIST 2021 Mahena keskuses, Tatari 12 Tallinnas. Kohtumised toimuvad üks kord nädalas, neljapäeviti kell 10-11. Sihipärane tegevus on sõltuvalt laste üldisest meelestatusest 30-50 minutit, millele järgneb vastavalt 10-30 minutit vaba suhtlust ja (laua)mängude mängimist. Protsessi juurde kuulub ka teejoomise tseremoonia.
Kõik kasutatavad tekstid on Montessori pedagoogikat arvestavalt reaalelulised.

Raamaturingi eesmärk on toetada laste arengut imelise kirjandusmaailma toel. Lastele märkamatult saab igal kohtumisel toetatud mitu oskust: kuulamine, keskendumine, tähelepanelikkus, arutlus, kaaslasega arvestamine,  enda seisukoha kaitsmine, viisakus, raamatute austamine. Kaudne eesmärk on laste hea toimetulek täiskasvanuna ja teadmine raamatutarkuse toetuse olemasolust.
Juhendaja valib igaks korraks ühe raamatu või teema. Etteloetava teksti järel toimub juhitud arutelu, kus lapsed saavad väljendada oma mõtteid, üksteise mõtetest kinni haarata, ja kus ei ole õigeid või valesid vastuseid. Kogu tegevus on laste vanust arvestav.

 Juhendaja Jutuhommik

Raamaturingi juhendab nana Tiina, nii võivad lapsed teda kutsuda. Tiina Naarits-Linn on argitöös kriisinõustaja ja õppejõud, kelle kohta saab lugeda Mahena veebilehelt. Samas on ta kahe väikese poisi nana (vanaema). Ta on olnud taasiseseisvunud Eesti ühe esimese eralasteaia looja 1992. aastal. Ta on õppinud ka eesti filoloogiat ja töötanud eesti keele õpetajana. Kirjandus ja biblioteraapia on valdkonnad, millest ta huvitub väga.
Tiinat võib nimetada ka lastelausujaks, sest kes kord temaga on saanud aega veeta, soovib seda taas. Tiina jaoks on oluline, et me austaksime lapsi kui võrdväärseid partnereid, samas arvestades, et laps ei ole väike täiskasvanu. Mängima ja soravalt lugema õppimine ning loetu mõtestamine on suur töö, kuid tulevikus toimetulekuks väga oluline. Seda põhimõtet arvestades toimuvad ka iganädalased kohtumised. Tiina on öelnud: “Väikesed hinged õpetavad meile lõpmatult palju. Nendega koos tegutsedes kasvame me ise vaat et rohkem kui lapsed. Nad näitavad, mis on tõeliselt tähtis.” 

 

Tasu, registreerumine, parkimisinfo

  • Ühe korra eest tasudes on 12.-/laps ning nelja korra kaart (kehtib 2 kuud) on 28.-/laps.
  • Registreerumine lisatud lingi kaudu. Kuna kohtade arv on väga piiratud, siis vabandame ette, kui ei saa kõiki soovijaid kaasata. Vaba koha olemasolul anname aga sellest kohe teada ootenimekirjas olijatele. 
  • Registreerumislink: https://forms.gle/X8vTcHAT3SnXwQ2f7 
  • Juhtuhommikule tulevad täiskasvanud saavad auto tasuta parkida Mahena hoovis

Lisaks

Meie soov on raamaturingiga pakkuda kodustele lastele või lastele, kellel on neljapäeviti lasteaiast vaba ennelõuna, väikeses eakaaslaste seltskonnas rahulikku ja samas põnevat kooskäimist. Grupi suurus on 4-6 last ja ideaalis muutub see üheks grupiks, kes iganädalaselt taaskohtuvad. Esialgu võib siiski olla ka juhuslikke kaaslasi, kuniks püsiv grupp on koos. Selline kindla grupi teke on laste jaoks oluline, et ei oleks igal korral taas uute inimestega harjumist ning oleks tagatud mugavustunne. See võimaldab hiljem raamaturingi ka õues korraldada.
Lapsed on oodatud kas üksi või vanema või vanavanemaga. Meil on palve, et kaasasolev täiskasvanu on pigem eemalt jälgiv ehk ei osale milleski aktiivselt. Kui vähegi on võimalik, siis saavad täiskasvanud eralduda teise tuppa endale kaasa võetud raamatut lugema või omavahel suhtlema. Juhendaja nimetab ka täiskasvanutele raamatusoovitusi, nii et ühiseks aruteluks on pinnast ka raamatute abil. Reegliks on, et raamaturingi ajal ei kasuta ükski täiskasvanu ühtegi ekraani nagu seda ei tee ka juhendaja laste raamaturingis.
Teisi lapsi ja lemmikloomi kahjuks kaasa võtta ei saa, kuna see nõuaks teistsuguseid tingimusi. 

Oluline

Raamaturingi eesmärgi huvides on vajalik, et laps suudaks ühises tegevuses osaleda. Kaasasolev täiskasvanu peab vajadusel ise tegelema lapse suunamisega ühistegevusse. Kui see on korduvalt siiski väga raske ja teisi lapsi oluliselt häiriv, siis ei ole võimalik pikendada raamaturingi osalust. Esimese kuu järel annab juhendaja tagasiside saatvale täiskasvanule.

MEELDIVA KOHTUMISENI MUDILASTE JUTUHOMMIKUL!
Leia meie uudised Mahena keskuse FB infovoost: https://www.facebook.com/mahena.keskus