Uudiste arhiiv

KINEETILINE LIIV - ABIMEES LAPSEGA SUHTLEMISEL

Reedel, 12. novembril saab õppida kineetilise liiva imetabaseid kasutamisvõimalusi. Kogenud praktik, psühholoog Natalija Saština jagab oma teadmisi ja oskusi sellest, kuidas plassoteraapilised tehnikad kineetilise liiva kasutamisel aitavad lapsel ennast kergemalt arusaadavaks teha, ka neil teemadel, mis niisama rääkimiseks on rasked. Samuti vaadatakse kineetilise liiva kasutamist ilma ühegi teadaoleva probleemi korral - loovuse toetamise instrumendina. Seeläbi saab koolitusel osaleja oskuse, kuidas lapsele õpetada võimalusterohke ja turvaline tegevus oma ärevuse või ka igavusega ise tegelemiseks. Koolitus on praktiline, kasutatakse koolitaja liiva.
Koolitusrühmas on 16 kohta (kahjuks seda suurendada ei ole võimalik Mahena klassitoa 50% täituvust arvestades).

Koolituse aeg, koht, keel: reedel, 12. novembril 2021 Tallinnas Mahena keskuses, Tatari 12, kell 14-17.30
(koolitus toimub ainult vahetult; koolituse käigus tehakse üks 30 min liikumise-joogi-suhtlemise paus, ajaliselt on koolitus kell 14-15.30 ja 16-17.30).
NB! Sama koolitus ka reedel, 5. novembril. Ootenimekirjas olijatega võetakse ühendust.

Koolitus toimub vene keeles kohese tõlkega eesti keelde ja vastupidi, vastavalt vajadusele.

Koolituse maht: 4 ak/h.
Koolitustõend: väljastatakse kõigile, kes registreerumisel avaldavad soovi.

Koolituse tasu: koolituspäeva tasu ühele inimesele on 74,00 eur, täiendavaid makse ei lisandu. Hinnas peegeldub väikese rühma arvestus. Koolitustasu tagastatakse ainult juhul, kui korraldaja otsusel jääb koolitus ära. Kui koolituse eest tasunu ei saa mistahes põhjusel osaleda, on tal võimalik ennast asendada teise huvilise suunamisega koolitusele, tagasimakset ei tehta.

Sihtrühm: lapsevanemad, eelkooli- ja algkooli õpetajad, lastekaitsespetsialistid, lastega töötavad nõustajad (sh kriisinõustajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, logopeedid, eripedagoogid).

Täpsustused:
1) Mahena klassitoas rakendatakse 50% täituvust ehk kuni 32 kohalises klassitoas on kohad tagatud kokku 16-le koolituses osalejale;
2) rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtivaid nõudeid, sh vajadusel kontrollitakse kohapeal nõutud tõendit, mingeid andmeid ei koguta ega säilitata sellega seoses;
3) töökorraldus ei võimalda kaasa võtta lapsi ega lemmikloomi, arvestatud on ainult koolituskinnituse saanud täiskasvanutega;
4) koolitusruum asub katusekorrusel, millele pääseb ligi ainult treppi mööda;
5) osalejal on vajalikud isiklikud vahendid märkmete tegemiseks, mistahes salvestused ei ole koolituse käigus lubatud, kuid oma tööde pildistamine, kui selleks antakse aeg, on väga teretulnud.

Koolitaja: Natalija Saština, tutvustus SIIN

Lisainfo:
Juhtlause on sellelgi koolitusel sama, mis varasemalt. Öelduna analüütilise psühholoogia koolkonna rajaja, Šveitsi psühhiaater Carl Gustav Jungi (1875–1961) poolt: «Juhtub, et käed saavad hakkama ülesandega, millega mõistus hätta jääb.”
Käesolev koolituspäev on universaalne, nii lapsevanematele kui ka spetsialistidele sobiv, kuna fookuses on lapsega suhtlemine ja lapse abistamine suhtlemisel - vahel ka täiskasvanu enese abistamine lapsega kontakti loomisel või hoidmisel. Esile tuuakse ka need tähelepanekud, mille korral on mõistlik täiendav konsulteerimine spetsialistiga, kui lapse liivaga mäng annab vajaduse kohta teavet. Võimalik aga on, et lapsevanem saab mõtteid, mida ise oma jutusse tuua või mitte. 
Koolitaja kasutab sel korral nii kineetilist liiva kui ka figuure, et selgitada, miks lapsed võivad neid soovida või siis üldse mitte ja mida nende abil saab teada. Samuti saab teada, millist kineetilist liiva ja miks kasutab koolitust tegev psühholoog.
Mahena psühholoog Natalija Saština on üks vähestest Eestis, kes on loovteraapilise väljaõppega ja lisaks õppinud uudse suuna, plassoteraapia, rajaja juures - Peterburi arst-psühhoterapeut Oleg Starostini juures kineetilise liiva teraapilist kasutamist. Viimane on kursuse teinud ka Mahenas, kui 2019. aastal õpetas kineetilise liiva kasutamist traumatöös. Liivateraapiast, milles kasutatakse tavalist liiva, on kineetilise liiva baasil loodud plassoteraapial erinevusi mitmeid, alates liiva enese koostisest. Kõigest lähemalt koolitusel.
Kineetilise liiva kasutamine nõustamisel liigitub kunstiteraapiliste tehnikate hulka. Tegemist on suhteliselt lühikest aega kasutusel olnud teadliku praktikaga, mida peetakse laiahaardeliselt väga efektiivseks, kuna on tõhus nii laste, teismeliste ja täiskasvanute isiklike probleemide kui ka nende omavaheliste suhete korral. Järjest enam pälvib tähelepanu kineetilise liiva rakendamine psühhosomaatiliste sümptomite, psüühikahäirete ja traumatöö korral. See on aga spetsiifiline teave nõustajatele, mida käesolev koolituspäev ei sisalda.

REGISTREERUMINE: link on SIIN 

Meeldiva kohtumiseni koolitusel!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus