Uudiste arhiiv

Kriisinõustamise A&B psühhosotsiaalse toe tagamisel

4.-5. aug 2022 toimuv 2-päevane kriisinõustamise baasteadmiste õpe on mõeldud kõikidele huvilistele, kuid eeskätt spetsialistidele, kelle töö hulka kuulub vaimse heaolu hoidmine ja vahetu toetuse tagamine olukorras, kus tuleb edastada emotsionaalselt valus teade või hoolitseda ühe või mitme inimese eest, kes on kogenud kurba kaotust või ootamatut traumaolukorda, sh töösuhte vägivalda.
Olukord, mis tekitab inimeses suurt hirmu, abitust, segadust, õudust - see on traumaatiline inimesele, kes neid tundeid kogeb. Ühes ja samas olukorras kogevad inimesed erinevaid tundeid ja nii selgub, et paratamatult on mõju erinev, kuid ootamatu emotsionaalse läbielamise järel tuleb arvestada kõige senise vähemal või suuremal määral muutumise, eriti, kui jääb kogetu mõtestamata. Inimesega töötav spetsialist ei tohiks unustada: kui sa ei ole ette valmistatud traumaks, milles teist aitad, siis saad ka ise traumeeritud ning toetus abivajajale on väiksem, kui võinuks olla.
Esmaste teadmiste õppes võtakse fookusesse terminoloogias orienteerumine, kuivõrd sageli võib oskuslik psühhosotsiaalne abi hilineda sel põhjusel, et ei saada aru, kas ja mis on vajalik, kas ja kelle poole ning millal abi saamiseks pöörduda, mis ajani on võimalik ise kogu vajalik tugi tagada. Kahel päeval on fookuses inimeste kriisikäitumise mõistmine ning juhtumipõhiselt sekkuva abistamise sammuline kirjeldamine. Arusaadavalt on tegemist ülevaatliku, kuid samas piisavalt sisulise teabega, et teadlikult jätkata enam huvitavatel alateemadel süvendatult pädevuse kasvatamist. Aga on tugi ka selleks, et mitte ülereageerida, kui tegelikult ka välist abi ei ole vaja ning saab selgemaks, et vahel on suurim abi sellest, kui abistaja ise konsulteerib, et seejärel jätkuvalt toetada, keda vaja.

Aeg: N-R, 4.-5. aug 2022
(kell 10.15-11.45, paus 15 min, 12-13.30, paus 60 min, 14.30-16, paus 15 min, 16.15-17.30)
Maht: 16 ak/h
Õpet viib läbi: Tiina Naarits-Linn
Meetod: peamiselt loeng, osaliselt arutelu
Õppematerjal: eelnev märksõnade jaotusinfo, mille juurde saab osaleja konspekteerida talle olulisemat,
salvestamine ei ole osalejatel lubatud

Koht:
 Viimsi Raamatukogu suur saal, Randvere tee 9, Haabneeme, Harjumaa (Rimi kauplusega samas hoones)
Koolitus toimub ainult vahetult.

Tasuta parkimise võimalus on maa-aluses parklas. Tallinna kesklinnast on võimalik mugavalt ka ühistranspordiga Viimsisse liikuda - buss 1a alustab sõitu Viru keskuse all olevast terminalist ning sobivad peatused maha tulemiseks on kaks viimast (Viimsi kool ja Viimsi keskus), kust jalutab raamatukokku ~5 min. Täpne sõidugraafik on leitav www.peatus.ee.

Sihtrühm: kõik huvilised, kes soovivad teemast rohkem teada või kinnistada oma seniseid tedmisi; eeskätt võib tuge saada Personalitöötaja, Pedagoog, Treener, Meedik, Sotsiaaltöötaja, Lastekaitsetöötaja, Sostsiaalpedagoog, Psühholoog, Nõustaja, Noorsootöötaja, Vaimse tervise konsultant või professionaal või vabatahtlik.

Tasu: 272,00 eur (makse ei lisandu, summa on lõplik)
(neile, kes on T. Naarits-Linna kriisinõustamise AB teemad varem läbinud,
on vabade kohtade olemasolul 50% soodustus, küsida hiljemalt 20.06.2022)

REGISTREERUMINE: registreerumislink on SIIN

Tulemus: õppe läbinud inimene omab ülevaadet alateemadest ning on teadlikum ja avatum kriisi korral inimest mõistma ja talle või tema perele või kollektiivile tuge korraldama; samuti on suurem selgus vajaduspõhiselt valdkonnaspetsialistiga koostöö tegemisel. Tulemust kinnitab Mahena tõend, millel on kirjas kõik ärakuulatud alateemad.

Alateemad:
1. Psühhosotsiaalse kriisitoe kujunemine: hoolivast ärakuulamisest ja itkemisest kuni pastoraalse hingehoidliku (telefoni)nõustamise ja ilmaliku kriisinõustamiseni ning iga inimese võimaluseni tagada psühholoogiline esmaabi
2. Mis on mis: probleem, konflikt; kriis, trauma, hädaolukord, eriolukord; informeerimine, konsulteerimine, nõustamine, teraapia; defjuusing, psühholoogiline debriifing
3. Kes mida teeb emotsionaalse toe vajadusel: arst, KOV sotsiaalametnik, asutuse personalitöötaja või tugispetsialist, psühholoog, psühhoterapeut; kriisinõustaja, ohvriabispetsialist, hingehoidja; kogemusnõustaja, leinanõustaja, tugiisik, vabatahtlik
4. Kriiside ajaline antoloogia, leina astmed, TNL mõõdik abivajaduse suurusest, kriisinõustamise aluspõhimõtted
5. Psühholoogilise esmaabi ja vaimse tervise esmaabi - erisused ja põhimõtted
6. Psühholoogilised kriisid ja nende ohjamine:
--arengukriisid (persoonipõhine, peres, kollektiivis)
--traumaatilised kriisid (ühekordsed ja taaskorduvad)
--vägivalla ja tüli erinevused, lähisuhtevägivallas püsimise nõiaring
--suhtekiusu eripära (mis on ja mis ei ole töökius ja mis on peamine valem ennetuseks)
--ohver ja taasohvristamine (miks kannatanu on neutraalne termin ja ohver emotsionaalne)
7. Distantsnõustamise võimalused ja riskid kriisijuhtumite korral
8. Juhtumipõhine tegevuskirjeldus: surmajuhtumi korral psühhosotsiaalse kriisisekkumise logaritm ja koostöö tegemine kriisinõustamise pädevusega spetsialistiga (kriisikommunikatsioon ja vajalikud toetustegevused üksikisikule, perele, kollektiivile, vajadusel avalikkusele) - oma asutuses esmaste tegevuste kavandamisel; mõni oluline nüanss mainekriisist avaliku meediakäsitluse kontekstis
9. Abistaja eetika ja eneseabi
10. Täiendavaks lugemiseks kommenteeritud soovitused

Teadmiseks
Minimaalselt 16 akh mahuga Mahena kriisinõustamise baasteadmiste õpe (samuti Tiina Naarits-Linna juhendusel läbitud kriisinõustamise kursus Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis) tagab võimaluse osaleda Mahena korraldatavatel kriisinõustamise oskuskoolitustel, millest järgmise kohta on info SIIN

Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!

uus2 960x540

Meeldiva kohtumiseni!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!

Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus