Uudiste arhiiv

Kriisinõustamise oskusõpe 2022-2023

Oskusõpe on mõeldud spetsialistidele, kes oma töös võivad vajada kriisinõustamise oskuseid. Sel korral on rõhk oskustel ja teooria on vaid väikseks toeks. Koolitus on kriisinõustamisest huvitatud kõrgharidusega spetsialistidele, kes oma töös pakuvad ka kriisihetkedel nõustavat tuge, sh psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, sotsiaalpedagoogid, ohvriabitöötajad, õpetajad, meedikud, psühhoterapeudid, juristid, koguduste seotud inimesed jt.

Sellel oskusõppel on neli olulist lähtepunkti:

1.      Kogu oskusõpe on sõna otsese mõttes oskuste õppimine, kuigi teooriat kõrvale võttes. Samas eeldab see, et oled teadlik kriisinõustamise A&B-st. Palun vaata need ükshaaval üle, kui Sa ei ole tulemas augustikuisele vastavale koolitusele, sest oled juba aluste koolituse varem läbinud. Kui on mõni teema, milles on kaasa rääkimine raskem, siis otsi selle kohta ise vastuseid või keegi, kes oskab selgitada. Ilma alusteadmisteta on raske oskusõppes sammu pidada. Vt siit https://mahena.org/mahena/uudised/199-kriisin%C3%B5ustamise-a-b-ps%C3%BChhosotsiaalse-toe-tagamisel.html
2.      Ole valmis esimesele sessioonile kaasa võtma 3 raamatut, 2 artiklit ja üks iseenese konspekt, mis kõik on toetanud Sinu huvi selle oskuskoolituse vastu, ja mida oled valmis tutvustama rühmakaaslastele (arvesta, et internetiühendust ei pruugi olla, nii et digimaterjalide korral peaksid need materjalid olema laetud arvutisse). Kui näib, et mõjuallikaid on rohkem, ole lahke neid lisaks kaasa võtma, aga siis argumenteeri, mis ja miks on lisaks.
3.      Kõik sessioonid on sarnase ülesehitusega, 3 päeva sisse mahub: 1. Kodutöö analüüs (va esimesel kohtumisel). 2. Uue teema olulisemad teoreetilised pidepunktid, küsimused-vastused. 3. Demonstratsioon, juhtumipõhine (jälgida saab juhendja tegutsemist koos valitud rühmaliikmega). 4. Simulatsioon, juhtumipõhine (kõik saavad juhtumi ja gruppides rakendavad sel hetkel parimat teadmist kriisinõustamisest). 5. Esitluste analüüs, küsimused-vastused. 6. Uue kodutöö selgitus. 7. Sessiooni kokkuvõte, postulaatide ja riskide sõnastamine. (NB! kodutööd toetavad õpitavat ja ei ole vaja muretseda, et need muutuksid koormavaks).
4.      Õppeprotsessi keskmes on nõustamise struktuursus ja tehniliste põhimõte teadlik ning oskuslik kasutamine, mis aitab välistada kannatanule täiendavate kannatuste tahtmatu tekitamise ja talle efektiivse võimaliku toetuse tagamise, ning säästes abistajat erinevates keerulistes olukordades teisi aidates.

Aeg: septembrist 2022 kuni augustini 2023 Tallinnas.
Seekordne saab olema Mahena kolmas pikk oskusõpe, mis koosneb seitsmest 3-päevasest moodulist ja 2-päevasest eksamimoodulist (mille käigus jätkub oskusõpe ja samas toimub õpitu kinnistamine). Selle kursuse eripäraks on praktilised analüüsid, mistõttu rõhk on simulatsioonharjutustel, juhtumite analüüsimisel ja nende sidumisel teooriaga. Tavapärane õpetamisviis on osaliselt pööratud pahupidi, kuid teoorias oluline on iga teema juures esitatud. Kursuse juurde kuuluvad iga osaleja ennast reflekteerivad individuaalsed supervisioonid koolituse algul ja lõpus ning üks rühmasupervisioon. Eesmärk on, et iga osaleja saab võimaluse vähemalt ühel reaalsel juhtumil kaasnõustajana osaleda ja juhendajaga seda analüüsida. Mõlemad varasemad pikad kursused olid milleski sarnased ja milleski täiesti erinevad. Nii saab olema ka uue pika oskusõppega, mis toob teoreetilises osas kinnitusi, kuid käsitluses uue lähenemise - kindlasti ei ole see koolitus varasema duubeldus.

Sel korral ei alustata pikka kursust baasteadmistest, need peavad juba olemas olema. Enne pika kursuse algust on võimalik läbida baasteadmiste õpe "KRIISINÕUSTAMISE A&B PSÜHHOSOTSIAALSE TOE TAGAMISEL". Selle minimaalne maht on lektoorselt 16 ak/h.
Kellel on vastav sissejuhatus läbitud ja on soov kandideerida pikale kursusele, peavad saatma koolitustõendid, mille käigus on sissejuhatavad teemad läbitud ning saavad siis otse kandideerida põhirühma.

KRIISINÕUSTAMISE OSKUSÕPE 2022-2023

- Kursusele kandideerimise eeltingimused: kõrgharidus, sissejuhatus kriisinõustamisse on läbitud (Vt SIIT augustis 2022 toimuvat baasteadmiste kursust), on soov olla MSÜ liige (võib loobuda pärast koolitust) ja on valmisolek täita Mahena eetilisi põhimõtteid.
NB! Kriisinõustamise baasteadmiste kursusele on oodatud kõik huvilised, olgu siis esmakordselt või taaskorduvalt, sõltumata sellest, kas nad soovivad oskusõpet või mitte; varem baasteadmised omandanud MSÜ aktiivsed liikmed seisuga 2021.a saavad huvi korral osaleda 50% soodustusega, registreerudes hiljemalt 31.01.2022.
- Otsepakkumine saadetakse esimesena kõigile MSÜ liikmetele ja eelistatud on teooria ja praktika koolituse läbinud spetsialistid, seejärel teised.
- Kursusele pääsemiseks on vajalik täita eeltingimused, läbida intervjuu, astuda MSÜ-sse, allkirjastada koolitusleping, tasuda koolituskulu esimene osa.
- Lõplik nimekiri ja sellega seonduvalt personaalne teave antakse igale huvilisele personaalselt teada, hiljemalt veebruaris 2022 kinnitatakse koolitusrühma nimekiri.
- Kursust juhib Tiina Naarits-Linn, kes vajadusel kaasab kolleege.
- Koolitus toimub koostöös Aliede OÜ-ga.

- OSKUSÕPPE TASU: 
Sisaldab:
kontakõpet vastavalt moodulite ajakavale, iseseisvate tööde juhendust, õppe juurde kuuluvaid individuaalseid ja rühmasupervisiooni, (võimalusel) ühte juhendatud praktilist tööd, eksamisessiooni ja selleks valmistumise juhenust, administratiivsuhtlust.
Tasutav järgmiselt:
- kahes osas tasudes: 2150,00 eur ehk 2 x 1075,00, maksekuupäevad on 10.03.22 ja 10.10.22;
- neljas osas tasudes: 2400,00 eur ehk 4 x 600,00, maksekuupäevad on 10.03.22, 10.08.22, 10.01.23, 10.04.23.
Summa on lõplik, täiendavaid makse ei lisandu.
Arve tasujaks võib olla nii eraisik kui ka juriidiline isik või mõlemad, kui on eelnevalt teada antud, mis vahekorras arvet tasutakse.

REGISTREERUMINE: SIIN

MOODULITE TEEMAD JA SESSIOONIDE AJAKAVA

Esimesed 7 moodulit toimuvad kõik neljapäevast laupävani, 8. kohtumine on 2-päevane eksamimoodul reedel ja laupäeval.
NB! Kuni jaanuar 2022 lõpuni on teemad korrigeeritavad kursusele registreerunute poolt. Kõik registreerunud on saanud/ saavad täpsustava teemade ülevaate.

Hiljemalt september - MSÜ-ga liituvate uute spetsialistide-õppuritega eelintervjuud.
1. 27.-29.10.2022: Sissejuhatus. Kriisinõustamise aluspõhimõtete püramiid. Allikakriitilisuse hindamisest. Rolliselguse olulisus: nõustaja ja terapeut; ametikohast ja väljaõppest tulenev spetsialisti pädevus ning kriisi-/traumatöö lisapädevus. Kriisinõustaja Püha Graal
2. 24.-26.11.2022: Kriisinõustamine: personaalne ja rühmas. Kriisijuhtumi logi pidamine. Traumajärgse rühmatöö logaritm. Kriisinõustamise mudelid.
3. 26.-28.01.2023: Ootamatu surm, sh suitsiid. Surmateate edastamine. Akuutse kriisisekkumise eri tasandid ja kriisinõustamise sisu nendes.
4. 16.-18.02.2023: Hääbuv suremine. Kriisinõustamise astmelisus alates ilma lootuseta diagnoosist/ seisundist kuni surma faktini. Matused. Kriisinõustamise kestvust ja eripära mõjutavad asjaolud, sh surija õigused, lastega seonduvad erisused jmt. 
5. 23.-25.03.2023: Leinava/ traumaatilise, sh vägivallaohvriks oleva inimese ennastkahjustav ja/ või suitsidaalne käitumine ja kriisinõustamise võimalused sekkumisel, sh esmase läbirääkimisega kriitilise olukorra peatamisel.
6. 27.-29.04.2023: Praktilised meetodid traumadega toimetulekuks, sh kriisinõustamisel kasutatavad ja kliendile õpetatavad tehnikad: pinget maandavad, kontakti luua aitavad, mõtete väljendamist hõlbustavad jne.
7. 25.-27.05.2023: Kriisinõustamise 101 pisiasja. Riskide tundmine ja arvestamine, sh distantsnõustamisel, vabatahtliku kaasamisel assistendiks jne. Isetu teekond õpipoisist selliks ning sellist meistriks.
8. 10.-11.08.2023: Eksam. Pidulik tunnistuste kätteandmine.

Lisaks:
- Kursuse kõikide teemade käsitlemisel on neli lähtekohta: Tea kriisinõustamise sisu. Rakenda kriisinõustamise baasoskused. Arvesta kriisinõustamise protsessi riskidega. Väärtusta ja hoia klienti ja iseennast.
- Käsitletavad juhtumid on eeskätt kursuslaste tegelikku tööelu ning kriisitööde praktikat arvestavad, lisaks pööratakse simulatsioonides tähelepanu universaalsetele käsitlustele. (Võimalus on väiksemates töörühmades läbida lisasimulatsioone, vastavalt eraldi kokkuleppele aja ja tasu osas.)

Lisainfo: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Meeldiva kohtumiseni!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!

Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus