Uudiste arhiiv

Mahenal uuenenud veebileht

Eelmise aastalõpu üheks sooviks Mahenas oli senise veebilehe uuendmine viisil, et seda oleks võimalik vaadelda ka nutiseadmetest. Hea meel on tõdeda, et juba aasta esimesel kuul on olemas veebi uus sisuhaldus - uuenenud on struktuur, kujundus, rakendusvõimalused. Ka nutisedametes on nüüd Mahena veebileht lihtsalt loetav.

Eestikeelse osa tekstid on enamuses aktiveeritud, kuid nagu ikka, ka uus veebileht jääb püsivalt täiendatavaks ja uuendatavaks, vastavalt arengutele ja võimalustele ning lehe kasutajate tagasisidele. Veebilehe vene- ja inglisekeelne osa on kavas tekstidega varustada veebruarikuu jooksul. Arvestame, et Mahena võimalused erinevates keeltes tegutseda on erinevad, mistõttu praktiline teave saab olema eri keeltes erinev, üldinfo aga sama. Mahena Uudiskirja liste on nüüdsest kolm, igas keeles oma. Nii et kui on huvi korraga nii eesti- kui ka venekeelse info järele, on vajalik mõlemas listis end registreerida. Eri keeltes saadetavad uudiskirjad ei ole omavahel seotud ega otsetõlked.

Varasemaga sama on see, et võrgustikus olevaid kontakte veebilehel ei avaldata, kuid neid vahendatakse jätkuvalt spetsialistide poolt sõnastatud piirangute alusel, eeskätt lepingupartneritele. Partnerid on oodatud looma ja uuendama partnerluslepinguid (jätkuvalt materjaalsete kohustusteta) ja koostöölepinguid (konkreetsete kokkulepetega, ka materjaalsete kohustuste osas). Konfidentsiaalsusklausli puudumisel ja vastastikusel soovil on lingi Partnerid kaudu tagatud kiire ühendus partneri veebilehega.

Vanal veebilehel olnud uudiste arhiiv ja veel mõningad pigem ajaloolised materjalid on koondatud Mahena arhiivi. Uuenenud lehelt neid otsida ei tasu, kuid küsimuste korral on võimalik ajas tagasi minna põhjalikumalt. Püüame tagada veebikeskkonna asjakohasuse ja välistada ebavajaliku infoga ülekoormatust.

Mahena Spetsialistide Ümarlaua liikmed omavad nüüdsest veebilehelt ligipääsetavat privaatkeskkonda, mistõttu on neil võimalik varasemast oluliselt enam teavet ja erialamaterjali süstematiseeritult kooondada.

mahenaveeb vana

Pildil nostalgiline meenutus senisest Mahena veebilehest. Mahena tänab väga veebilehe  varasemat sisuhaldurit Kristjan Tarjust, kes kujundas ja hoidis korras veebilehe aastatel 2005-2015. Aastast 2016 kasutusele võetud uuenenud veebilehe eest kuuluvad tänusõnad OÜ Waltinale, kelle tegutsemine 2016. aasta jaanuaris on olnud kiire ja meeldivat koostöökogemust pakkuv.

Edukat infovahetust veebimeedia vahendusel soovib MTÜ Mahena!