Uudiste arhiiv

Mahena I kv 2016: Inimhingede toetamise meistrid

Kokkuvõte aasta 2016 kolmest esimesest kuust Mahenas. Need on olnud mitme palgega. Traagilised kriisijuhtumid ja ootamatud emotsionaalsed vapustused on jätkuvalt esile tõstnud psühholoogilise esmaabi erilise mõju, milles lähedalolijate roll on suurim. Mahena kriisitöid analüüsivad kriisinõustajad üldistatult aja möödudes, viimase aja töödes on iseloomulik olnud õnnetuste ja raske haigusega seotud juhtumid, peresuhete kriisid ja noorte suitsiidkäitumine. Vähem on olnud tahtliku isikuvastase teoga seotud kannatanutega tööd. MSÜ on kogunenud tavapäraselt iga kuu teise reede õhtul, huvilised spetsialistid on oodatud liituma.

Lisaks on esimene kvartal toonud Mahena täienduskoolituste ja seminaride kaudu põnevat koostööd haridusasutuste, sotsiaalkeskuste kui ka mitme MTÜ ja ettevõttega. Täienduskoolitustel ühised mõttearendused sügavalt paljusid inimesi puudutavatel teemadel lubavad öelda, et inimestega töötavatel spetsialistidel on siiras soov olla inimhingede toetamise meistrid. Kuna meistrid ise vajavad samuti enesekindlust, siis on täienduskoolitused olnud tulvil uudishimu, mõtete korrastamist ja põnevat dialoogi. Küllap nii mõnigi koolitustel olnud spetsialist suudab jõudsamalt anda kahtlejale tagasi tema enesekindluse edasi liikumiseks, et õpilane saaks paremini õppimisele pühenduda, lähedane suhetes ennast tasakaalukamalt tunda ja igapäevaelus sotsiaalabi vajanu suudaks rohkem ise toime tulla. 

2016-03-23 Narva-12016-03-23 Narva-32016-03-23 Narva-4Fotojäädvustus koolituspäevast kaunite seinamaalingutega Narva Kesklinna Gümnaasiumis, 
23. märtsil 2016, mil olid koos Narva kõikide koolide ja huvikoolide esindajad.

Täname meeldiva koolituskoostöö eest 2016. aasta I kvartalis: Rakke Gümnaasium, Kose Gümnaasium, Saue Gümnaasium, Tallinna Polütehnikum, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tartu Herbert Masingu Kool, Maardu Rukkilille Lasteaed, Kristiine Gümnaasium, Pärnu Mai Kool, Narva Linnavalitsus, Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit, Päästeamet, MTÜ Koostöökoda (nimekiri on osaline ja ei sisalda partnereid, kellega on sõlmitud vastav konfidentsiaalsuslepe või on olnud väga tundlik teemakäsitlus nagu ka nõustamistel ja supervisioonidel).

Peamised teemad esimses kvartalis: Õpilase iseloomustuse koostamine (psühholoogilised tegurid, õigusaktidest tulenev, vormistus); 01.01.2016 jõustunud lastekaitseseadus pedagoogilises praktikas; Suhted ja meeskonnatöö pedagoogilises praktikas; Kovisiooni tehnika 7-astmeline mudel praktilisus; Isiklik heaolu töösuhetes; Emotsionaalselt raskete ja konfliktolukordade juhtimine; Erivajadusega laps haridusasutuses; Suhtlemispsühholoogia emotsionaalselt raskete olukordade juhtimisel; Sissejuhatus kriisinõustamisse; Surm ja suremine; Asutuse tegevused kriisiolukorras peale operatiivteenistuste lahkumist ja psühholoogiline esmaabi; Haridusasutuse kriisiplaani koostamine praktilisuse aspektist; Kultuurierinevuste arvestamine nõustamisel (s.h islamiusliste eripära).

 Meeldivate kohtumisteni järgmistes kvartalites!

P.s
Aasta esimese kvartali üks ülesannetest oli Mahena veebilehe uuendamine. Eestikeelne valmis jaanuaris, võõrkeelsed leheküljed on jätkuvalt valmimises, kuivõrd igapäevatöö ei ole jätnud spetsialistidele aega materjali tõlkida. Loodame teise kvartali jooksul ka ENG ja RUS alaveebid kasutusele võtta.