Nõustajad

Registreerumine: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. 
Lepingupartneritele telefonitund vastavalt kokkulepitud ajale ja kokkuleppes teada antud telefonidel.

 • Vt siin lehe lõpus nõustamisinfo täpsustusi, sh
  kiire vastuvõtuaeg tagatakse esmalt lepingupartnerile, seejärel varasematele klientidele ja kui on vabu aegu, siis uutele klientidele.

Hinnakiri
Краткое введение консультантов, которые консультируют и на русском языке
___________________________________________________

KLIINILINE PSÜHHOLOOG

jpgInna Narro; kliiniline psühholoog, kriisinõustaja, lektor (eesti k);
vastuvõtud enamasti kahel laupäeval kuus
/nõustamise põhivaldkonnad: onkoloogilised haiged, suitsiidmõtetega isikud, lähedase inimese surma kogenud isikud/

jpgAnastasiia Rekap-EST; jpgAnastasiia Rekap-RU, psühholoog (kliinilise psühholoogi väljaõppega, vastav kutse taotlemata; vene k);
vastuvõtud enamasti ühel päeval nädalas eraldi kokkulepitud aegadel
/nõustamise põhivaldkonnad: lapsed, noored, psühhodiagnostika/

KRIISINÕUSTAJA, PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAJA

jpgTiina Naarits-Linn; kriisinõustaja, psühholoogiline nõustaja, superviisor, lektor (eesti ja vene k); 
vastuvõtud eraldi kokkulepitud ajal,
/nõustamise põhivaldkonnad: supervisioon, kriisinõustamine, traumajärgne individuaalne ja rühmatöö/

jpgMari-Kolga; kriisinõustaja, psühholoogiline nõustaja, lektor (eesti ja inglise k); 
vastuvõtud eraldi kokkulepitud ajal, 
/nõustamise põhivaldkonnad: psühholoogiline nõustamine, kriisinõustamine, traumajärgne individuaalne ja rühmatöö/
/lisavaldkond: ohutuskäitumisega seonduv, kriisiplaanide koostamine, õppehäirete korraldus/

jpgAve-Gail Kaskla-Kuprys; kriisinõustaja, psühholoog, lektor (eesti ja inglise k); 
/nõustamise põhivaldkond: Mahenas eeskätt kriisinõustamine/
/lisavaldkond: tööpsühholoogia/

jpgNatalja Shastina-EST; jpgNatalja Shastina-RU; kriisinõustaja, psühholoog, loovusspetsialist, lektor (vene k);
vastuvõtud eraldi kokkulepitud ajal, enamasti esmaspäeviti
/nõustamise põhivaldkonnad: psühholoogiline nõustamine, kriisinõustamine, loovteraapiate rakendamine/
/lisavaldkond: taoistlikud praktikad/

jpgElena Ermakova -EST; kriisinõustaja, psühholoog, lektor (vene k);
vastuvõtud eraldi kokkulepitud ajal,
/nõustamise põhivaldkonnad: psühholoogiline nõustamine, kriisinõustamine, perenõustamine/
/lisavaldkond: psühhoteraapia/

Mahenas juhtumipõhiselt kaasatavad kriisinõustajad /kriisinõustajate terviknimekiri ei ole avalik/

jpgKristi Luksep; kriisinõustaja, leinanõustaja, lektor (eesti, vene, inglise k); 
/nõustamise põhivaldkonnad: kriisinõustamine, leinanõustamine, sotsiaalnõustamine/
/lisavaldkond: sotsiaaltöö, hospiits/

jpgKirsti Talu; kriisinõustaja (eesti, vene, soome, inglise k); 
/nõustamise põhivaldkonnad: kriisinõustamine, noore ennastkahjustav käitumine; suitsiidi kaudu lapse kaotanud perede nõustamine/
/lisavaldkond: sotsiaalpedagoogiline nõustamine/

jpgKersti Puusild; kriisinõustaja, lektor (eesti k); 
/nõustamise põhivaldkond: Mahenas eeskätt kriisinõustamine/
/lisavaldkond: eripedagoogika, meditsiiniline esmaabi/

jpgLiisi Truumets; kriisinõustaja, teraapiakoera tiimijuht, tervisejuht (eesti k); 
/nõustamise põhivaldkonnad: kriisinõustamine, leinanõustamine, psühhosotsiaalne tugi koos teraapiakoeraga/
/lisavaldkond: tervisliku eluviisi konsultatsioonid/

jpgMari-Liis Vaher; kriisikonsultant, lektor (eesti ja inglise k);
/nõustamise põhivaldkond: Mahenas eeskätt kriisikonsultatsioonid ettevõtetele/
/lisavaldkond: turundus/

jpgUrmas Lehtsalu; kriisinõustaja, lektor (eesti ja vene k, vajadusel saksa k); 
/nõustamise põhivaldkond: Mahenas eeskätt kriisinõustamine/
/lisavaldkond: suhetekorraldus, ürituste juhtimine/

PERETERAPEUT. PERENÕUSTAJA

jpgKülle Kadarik; pereterapeut, savivälja terapeut, kriisinõustaja (eesti k); 
vastuvõtt eraldi kokkulepitud ajal
/nõustamise põhivaldkond: pere- ja paariteraapia, loovteraapia, kriisinõustamine/

jpgAnne Muinaste; pereterapeut, psühholoog, loovusspetsialist (eesti k); 
vastuvõtud enamasti kahel laupäeval kuus
/nõustamise põhivaldkond: pereteraapia, loovteraapiate rakendamine; läbitud kriisinõustamise teoreetiline koolitus/

jpgMarge Green; perenõustaja, psühholoogiline nõustaja, kriisinõustaja (eesti k); 
vastuvõtud eraldi kokkulepitud ajal, enamasti reedeti,
/nõustamise põhivaldkonnad: laste ja perede nõustamine/

SOTSIAALPEDAGOOG-NÕUSTAJA

jpgAnnegrete Johanson; sotsiaalpedagoog-nõustaja, lektor (eesti ja saksa k); 
vastuvõtud eraldi kokkulepitud ajal
/nõustamise põhivaldkond: käitumisprobleemidega noorte ja nende perede nõustamine, taastava õiguse konfliktivahendused; läbitud kriisinõustamise teoreetiline koolitus/

_________________________________________________________

*Nõustamisinfo täpsustused

 • Eeskätt on Mahena valmis reageerima erakorralistes kriisiolukordades (pakkudes psühhosotsiaalset kriisisekkumist ja kriisinõustamist), kas vastavalt lepingupartneriga kokkulepitule või reaalsetele võimalustele. Mahena eripäraks on suur kogemus kriisijuhtumite korral ja järel üksikisikute, perede, kollektiivide esmaseks toetamiseks, et aidata toime tulla emotsionaalse valuga, vajadusel olla toeks matusetoimingutes, ning aidata taastada juhtunule eelnenud toimetulek piirides, mis on võimalik.
 • Teisena pakub Mahena nõustamisteenust. Kiire vastuvõtuaeg tagatakse esmalt lepingupartnerile, seejärel varasematele klientidele ja kui on vabu aegu, siis uutele klientidele.
  • Kui uue kliendi jaoks ei ole nõustamisaega kahe või kolme nädala jooksul, siis teatakse, et teenust ei ole võimalik pakkuda.
 • Mahena ruumid asuvad hoone katusekorrusele ehitatud 3. korrusel, kuhu pääseb ainult mööda treppi, majas lifti ei ole. Liikumisraskuse korral on vaja arutada, kas on võimalusi ühekordseks alternatiivseks kohtumiskohaks.
 • Vastuvõtud toimuvad eelneva kokkuleppe alusel Tallinnas Tatari 12 asuvates Mahena ruumides või erandkorras vastastikusel kokkuleppel ka mujal. 
  • Akuutsete kriisitööde puhul tegutsetakse vahetutest kokkulepetest ja tegelikest oludest lähtuvalt. 
 • Nõustamised on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Nõustajad arveldavad kas Mahena kaudu või iseseisvalt (sh mõne teise partnerorganisatsiooni kaudu). Enne nõustamist teavitatakse klienti hinnakirjast, sh erandkorras rakendatavast tasuta või soodustusega teenusest.
 • Nõustajad Mahenas on oma töös iseseisvad ja sõltumatud, kuid kõik lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses. Lisaks tegevusele Mahenas on nõustajad enamasti seotud iseseisvate töiste lepingutega väljaspool Mahenat. 

_________________________________________________________

**Mahena kriisinõustajate võrgustikust

Kriisinõustamine on sisult vaimse tervise toetamiseks mõeldud esmatasandi nõustamine, mille käigus antakse kannatanutele psühholoogilist esmaabi ja toetatakse spetsialiste, aga tehakse järelnõustamisi umbes ühe kuu jooksul.
Meie kriisinõustajate võrgustik hõlmab kogu Eestit. Mahena kriisinõustajana saab tegutseda üksnes kõrgharidusega ja nõustamises kogenud spetsialist, kes on põhjalikumalt juurde õppinud kriisikäitumise ja -nõustamise spetsiifikat ning kes osaleb regulaarselt Mahena Spetsialistide Ümarlaua (MSÜ) töös. Igapäevaselt töötab ta oma erialasel tööl, kriisijuhtumi korral asub vastavalt võimalusele ja eraldi kokkulepetele kriisitööle.

Mahena kogenumad kriisinõustajad alustasid kriisitööga seoses reisilaeva Estonia hukuga Läänemeres 28. septembril 1994, kui hukkus 852 inimest ja möödunud oli napp kuu kolmandast Eesti Vabariigi taasiseseisvumise aastapäevast 20. augustil. Mahena spetsialistid töötasid ka Gruusias UNICEF-i koosseisus pärast sõjategevust 2008. aasta suvel. Mahena kriisinõustajatel on kogemus tööst väga erinevates kriisijuhtumites Eestis, aga ka vabatahtlikust tööst (nt trauma järel liikumispuude saanute ja nende pereliikmete suvelaagrites). Kogemusi on Eestist ja kaugemalt, nii ulatuslikes kriisides tegutsemisel kui ka väiksema arvu kannatanute, samuti keeruliste konfliktolukordade leevendamise ja rehabilitatsiooni eesmärgil töötamisega.

Kriisivaldkonna ja konkreetsemalt kriisinõustamise täienduskoolitusi ja lühiseminare hakati Mahenas läbi viima kohe esimesel tegevusaastal (2005). Seni kõige mahukam tervikkoolitus kriisinõustamises toimus Mahenas aastatel 2010-2011 (kokku 240 tundi), millise mahuga kriisinõustamise koolitus oli Eestis esmakordne. Järgmine suuremahuline kursus on kavandatud toimuma perioodil 2019-2020, kuivõrd kümne aasta jooksul on lisandunud uusi teoreetilisi seisukohti ja praktilisi juhtumianalüüse, samuti on vajalik uue põlvkonna spetsialistidele põhjalikum oskusteave traumeeritud inimestega töötamisel.
Igal MSÜ liikmel on võimalik liituda Mahena kriisinõustajate võrgustikuga.

 

Uudiskiri

Anneta

Oluline