Nõustajate pädevusnõuded

Mahenas nõustavad ainult professionaalid


A. Üldised nõuded Mahenas teenust pakkuvatele spetsialistidele

 1. Täita Mahena eetilisi põhimõtteid; osaleda aktiivsete liikmetena Mahena Spetsialistide Ümarlaua aruteludes; kasutada ise vajaduspõhist supervisiooni oma tööalase läbipõlemise ennetamiseks; täiendada ennast erialaselt igal aastal (täienduskoolitustel ja/ või erialast kirjandust läbi töötades).
 2. Omada kriisinõustamise baasteadmisi vähemalt kriisinõustamise ab kursuse ulatuses.
 3. Iseseisvate vastuvõttude tegemisel tutvustada enda pädevust Mahena veebilehe lingil Nõustajad.

B. Nõustamisvaldkondadest tulenevad täiendavad pädevusnõuded Mahena professionaalile

 1. Psühholoogilise nõustamise teenust osutaval professionaalil peab olema (1) KÕRGHARIDUS psühholoogia-, sotsiaal-, sotsiaalpedagoogika-, haridus-, meditsiini- või semiootikavaldkonnas; (1.2) mitte psühholoogilise kõrghariduse korral läbitud psühholoogia valdkonna TÄIENDUSKOOLITUSI vähemalt 100 tunni ulatuses; (2) nõustamisvaldkonna TÄIENDUSKOOLITUSI vähemalt 50 tunni ulatuses; (3) JÄRJEPIDEV nõustamiskogemus vähemalt 3 (kolm) aastat.
 1. Psühhosotsiaalse kriisinõustamise teenust iseseisvalt osutaval professionaalil peab olema (1) KÕRGHARIDUS psühholoogia-, sotsiaal-, sotsiaalpedagoogika, eripedagoogika, hariduse, meditsiini- või semiootikavaldkonnas; (2) trauma- ja/ või kriisinõustamise TÄIENDUSKOOLITUSI vähemalt 100 tunni ulatuses; (3) JÄRJEPIDEV nõustamiskogemus vähemalt 3 (kolm) aastat.
 1. Supervisiooni (töönõustamise) teenust osutaval professionaalil peab olema (1) akadeemiline KÕRGHARIDUS; (2) SUPERVIISORI VÄLJAÕPE, mis on vastavuses ANSE ja ESCÜ väljaõppe standardiga; (3) JÄRJEPIDEV töönõustamise kogemus vähemalt 3 (kolm) aastat;
  VÕI
  (1) MAGISTRIKRAAD psühholoogia- (sh organisatsioonikäitumise), sotsiaal-, haridus-, sotsiaalpedagoogika-, meditsiini- või semiootikavaldkonnas; (1.2) mitte psühholoogilise kõrghariduse korral läbitud psühholoogia valdkonna TÄIENDUSKOOLITUSI vähemalt 100 tunni ulatuses; (2) nõustamisvaldkonna TÄIENDUSKOOLITUSI vähemalt 100 tunni ulatuses, sh konfliktide ja probleemide lahendamises ning grupitöö juhtimises; (3) JÄRJEPIDEV nõustamiskogemus vähemalt 5 (viis) aastat.

C. Kliinilise psühholoogi, psühholoogi, psühhoterapeudi ja sotsiaalpedagoogi pädevusnõuded

 1. Kliinilise psühholoogi teenuse pakkumiseks on vajalik (1) kliinilise psühholoogi Eestis kehtiv kutsetunnistus; (2) JÄRJEPIDEV erialane töökogemus vähemalt 3 (kolm) aastat.
 1. Psühholoogi teenuse pakkumiseks on vajalik (1) magistrikraad psühholoogias; (2) JÄRJEPIDEV erialane töökogemus vähemalt 3 (kolm) aastat.
 1. Psühhoterapeudi teenuse pakkumiseks on vajalik (1) akadeemiline kõrgharidus; (2) konkreetse psühhoteraapia väljaõpet tõendav diplom/ tunnistus; (3) JÄRJEPIDEV erialane töökogemus vähemalt 3 (kolm) aastat.
 1. Sotsiaalpedagoogi teenuse pakkumiseks on vajalik (1) kõrgharidus sotsiaalpedagoogikas; (2) JÄRJEPIDEV erialane töökogemus vähemalt 3 (kolm) aastat;
  VÕI
  (1) sotsiaalpedagoogi Eestis kehtiv kutsetunnistus; (2) JÄRJEPIDEV erialane töökogemus vähemalt 3 (kolm) aastat.

SOOVITUS KLIENDILE

 • Professionaaliga koostöö alustamise esimesel kohtumisel on hea luua selgus professionaali pädevuses. Esmalt saab veebilehel ülevaate spetsialisti pädevusest ja esimesel kohtumisel on kliendil võimalik ja õigus esitada täpsustavaid küsimusi ning spetsialistil kohustus oma pädevust tutvustada. 
 • Sellel leheküljel loetletu näitab Mahenaga koostööd tegevate spetsialistide miinimumnõudeid. Igal meie spetsialistil on oluliselt laiem, talle omane pädevustaust, millest saab ülevaate spetsialistide tutvustustest lingil Nõustajad