Leinanõustaja

Mahena leinanõustajad on ka kriisinõustamise pädevusega spetsialistid:

Kirsti Talu töötab eesti keeles ja vajaduspõhiselt ka vene, soome või inglise keeles.

Kristi Luksep töötab eeskätt eesti keeles, vajaduspõhiselt ka vene ja inglise keeles.

  • Eeskätt pakub Mahena teenuseid lepinguliste partnerite poolt suunatud klientidele. Kui võimalik, siis ka teistele isikutele.
  • Mahena teenused on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Iga spetsialist on oma töös iseseisev ja sõltumatu ning kõik Mahenas töötavad psühholoogid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.