Psühholoog

Psühholoogidest kolmel on akadeemilise haridus kliinilise psühholoogia erialal: Anastasiia Rekap töötab vene keeles, Inna Narro-Taimsaare töötab eesti keeles ja omab Eesti standarditele vastavat kliinilise psühholoogi kutset, Pille Pesti töötab eesti, inglise ja hollandi keeles. 

Neljandal psühholoogil on akadeemiline haridus koolipsühholoogias: Rene Kolon, kes töötab eesti ja inglise keeles.  

  • Eeskätt pakub Mahena teenuseid lepinguliste partnerite poolt suunatud klientidele. Kui võimalik, siis ka teistele isikutele.
  • Mahena teenused on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Iga spetsialist on oma töös iseseisev ja sõltumatu ning kõik Mahenas töötavad psühholoogid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.