Sotsiaalpedagoog-nõustaja

Kriisinõustajate hulgas on keskmisest suurem arv sotsiaalpedagoogika akadeemilise haridusega spetsialiste. Mahenas pakub sotsiaalpedagoogilist nõustamist aga akadeemiliselt teise haridusega, kuid sotsiaalpedagoogi kutset ja põhjalikku töökogemust omav spetsialist: Maria-Helena Mettis  

  • Eeskätt pakub Mahena teenuseid lepinguliste partnerite poolt suunatud klientidele. Kui võimalik, siis ka teistele isikutele.
  • Mahena teenused on tasulised, tasujaks on kas teenust saav klient ise või (kliendi nõusolekul) teenuse tellija või Mahena tegevust toetada sooviv annetaja, sh mistahes ettevõte või ühing, kohalik omavalitsus või riigiasutus (sh sotsiaalkindustusamet, töötukassa jmt), samuti eraisik.
  • Iga spetsialist on oma töös iseseisev ja sõltumatu ning kõik Mahenas töötavad psühholoogid lähtuvad Mahena eetilistest põhimõtetest ja osalevad MSÜ tegevuses.