Uudiste arhiiv

Kriisinõustamise A&B psühhosotsiaalse toe tagamisel, registreerumine on avatud

Tänavuse aasta kursus toimub oktoobris! N-R, 26.-27. oktoobril 2023 toimuvale kriisinõustamise baasteadmiste õppesse on oodatud kõik huvilised, iseäranis inimesed, kes spetsialistina või vabatahtlikuna võtavad vastutust pakkuda psühholoogilist (psühhosotsiaalset) kriisiabi ja ei ole seni kriisinõustamise põhitõdesid õppinud.

Mahena on juba aastaid tegelenud kriisiteadlikkuse ja selle kaude vaimse heaolu hoidmise suurendamisega. Eelmisel aastal augustis, tänavu oktoobris on huvilistel taas võimalus kriisinõustamise AB koolitusest osa saada. See loob süsteemsema arusaamise sellest, kuidas õigeaegse ja oskusliku esmase kriisisekkumisega (kriisinõustamise üks osa on esmane sekkumine) saab leevendada vahetuid vaevusi ja mis väga oluline, vähendada hilisema spetsiifilise vaimse toe vajadust ning suurendada iseseisva toimetuleku kiiremat taastumist. Esmane kriisisekkumine on võimalik alles siis, kui elupäästev tegevus opertaiivteenistustelt on tagatud, ning tähendab teadlike sõnumitega mõtestatud vestlusi ja tegevusi kolme ööpäeva jooksul. Sellest, aga ka järgnevatest nõustamistest ja kriisidega seotud ajalisest antoloogiast, mis abi vajaja toetamiseks on oluline, räägime AB koolitusel.

Teisalt on fookuses abistaja, sest inimesega töötav spetsialist nagu ka head kaaslast hoidev lähedane ei tohiks unustada: kui sa ei ole ette valmistatud traumaks, milles teist aitad, siis saad ka ise traumeeritud ning toetus abivajajale on väiksem, kui võinuks olla, lootes, et see ei tekitanud lisakannatusi.

Mahenal on ligi 20-aastane kogemus professionaalse kriisinõustamise töös ning koolitus pakub praktiliste kogemuste analüüsi kaudu ka teooriaga seoste loomist. Arusaadavalt on tegemist ülevaatliku, kuid samas piisavalt sisulise teabega, et teadlikumalt pakkuda psühholoogilist (psühhosotsiaalset) kriisiabi ja jätkata tulevikus enese täiendamist enam huvitavatel alateemadel.

Aeg: 26.-27. okt 2023, mõlemal päeval kell 10.30-16.15
Maht: 12 ak/h
Õpet viib läbi: Tiina Naarits-Linn
Meetod: peamiselt loeng, osaliselt arutelu
Õppematerjal: eelnevalt elektrooniliselt edastatud märksõnade jaotusinfo ning kohapeal osaleja enda koostatud personaalne konspekt isiklikesse vahenditese. Salvestamine ei ole lubatud 
Koht: Viimsi Raamatukogu suur saal, Randvere tee 9, Haabneeme, Harjumaa (Rimi kauplusega samas hoones); koolitus toimub ainult vahetult
Tasuta parkimise võimalus on üle tee kaubanduskeskuste ees. Rimi kaupluse maa-aluses parklas on tasuta parkimine ajaliselt piiratud. Tallinna kesklinnast on võimalik mugavalt ka ühistranspordiga Viimsisse liikuda - buss nr 1 alustab sõitu Viru keskuse all olevast terminalist ning sobivad peatused maha tulemiseks on (Mõisapargi ja Viimsi kool), kust jalutab raamatukokku ~5 min. Täpne sõidugraafik on leitav www.peatus.ee.

Sihtrühm: kõik huvilised, kes soovivad teemast rohkem teada ja ei ole varem koolitust läbinud või soovivad kinnistada oma seniseid tedmisi, nii professionaalsed kui ka vabatahtlikud aitajad ja kaaslast kriisides toetada soovivad inimesed.
Ametialaselt võib uutest teadmistest otsesemat tuge saada asutuse personalitöötaja, sotsiaaltöötaja, laste heaolu spetsialist, vaimse tervise õde, psühholoog, sotsiaalpedagoog, hooldaja, hingehoidja, pedagoog, treener, noorsootöötaja.

Tasu: 252,00 eur (makse ei lisandu, summa on lõplik, Mahena kolitused ei kuulu deklareerimisele)
Soodustus:
- 10% Eesti Kriisinõustamise Ühingu liikmetele ja toetajaliikmetele, sõltumata varasemast läbimisest.
- 50% neile MSÜ aktiivsetele liikmetele, kes on varem läbinud Mahena sama koolituse, soodustusega kohtade arv on piiratud.

REGISTREERUMINE: registreerumislink on SIIN

Tulemus: 
1. Õppe läbinud inimene omab ülevaadet allpool kirjeldatud alateemadest ning on teadlikum ja avatum kriisi korral inimest mõistma ja talle tuge korraldama.
2. Õppe läbinud inimesel on suurem selgus vajaduspõhiselt valdkonnaspetsialistiga koostöö tegemisel.
3. Käesoleva koolituse läbimine on vastavuses täienduskoolituse nõuetega, et huvi korral kandideerida Eesti Kriisinõustamise Ühingu toetajaliikmeks, vt SIIT
4. Käesoleva koolituse läbimine on vastavuses täienduskoolituse nõuetega, et huvi korral kandideerida Mahena kriisinõustamise oskusõppesse, vt eelmist kursust SIIT
 (kursust viivad läbi lisaks Tiina Naarits-Linnale veel mitu Eesti Kriisinõustamise Ühingu liiget ja kogenud praktikut; info uue kursuse kohta antakse teada Mahena fb-s aasta lõpus)
5. 2-päevase koolituse läbimise kohta Mahena koolitustõend, millel on kirjas kõik ärakuulatud alateemad.

Alateemad, mida ülevaatlikult käsitletakse 2 päeva jooksul:
1. Psühhosotsiaalse kriisitoe kujunemine: hoolivast ärakuulamisest ja itkemisest kuni pastoraalse hingehoidliku (telefoni)nõustamise ja ilmaliku kriisinõustamiseni ning iga inimese võimaluseni tagada psühholoogiline esmaabi
2. Mis on mis: probleem, konflikt; kriis, trauma, hädaolukord, eriolukord; informeerimine, konsulteerimine, nõustamine, teraapia; defjuusing, psühholoogiline debriifing
3. Kes mida teeb emotsionaalse toe vajadusel: arst, KOV sotsiaalametnik, asutuse personalitöötaja või tugispetsialist, psühholoog, psühhoterapeut; kriisinõustaja, ohvriabispetsialist, hingehoidja; kogemusnõustaja, leinanõustaja, tugiisik, vabatahtlik
4. Kriiside ajaline antoloogia, leina astmed, TNL mõõdik abivajaduse suuruse mõõtmiseks, kriisinõustamise aluspõhimõtted
5. Psühholoogilise esmaabi ja vaimse tervise esmaabi - erisused ja põhimõtted
6. Psühholoogilised kriisid ja nende esmane ohjamine:
--arengukriisid (persoonipõhine, peres, kollektiivis)
--traumaatilised kriisid (ühekordsed ja taaskorduvad)
--vägivalla ja tüli erinevused, lähisuhtevägivallas püsimise nõiaring
--suhtekiusu eripära (mis on ja mis ei ole töökius ja mis on peamine valem ennetuseks)
--ohver ja taasohvristamine (miks kannatanu on neutraalne termin ja ohver emotsionaalne)
7. Distantsnõustamise võimalused ja riskid kriisijuhtumite korral
8. Juhtumipõhine tegevuskirjeldus: surmajuhtumi korral psühhosotsiaalse kriisisekkumise logaritm ja koostöö tegemine kriisinõustamise pädevusega spetsialistiga 
9. Abistaja eetika ja eneseabi
10. Täiendavaks lugemiseks kommenteeritud soovitused

LISAVÕIMALUS

N, 26. okt on osadel huvilistel saada enesetäiendust õhtuses töötoas, kell 17-18.30, samuti Viimsi raamatukogus toimub Tiina Naarits-Linna töötuba "TRAUMAJÄRGNE LAHENDUSKESKNE NÕUSTAMINE". Praktikum ja mõtestatud analüüs väikeses rühmas käsitleb reaalelu tegelikke võimalusi ja riske professionaalsel nõustamisel, kui appi võtta lahenduskesksus. Töötoa tasu ühele osalejale on 45,00 eur, kohtade arv on piiratud ja eelistatud on praktiseerivad kriisinõustajad, seejärel kriisinõustamise ab läbinud spetsialistid. Lisainfo on SIIN

Tere tulemast kahele intensiivsele ja rohke informatsiooniga koolituspäevale!

Suurema teadlikkuse toel KOOS KRIISIDEST LÄBI!

Meeldiva kohtumiseni!
Info jagamine võimalikele huvilistele on väga teretulnud!
Lugemist leiab ka FB-st: www.facebook.com/mahena.keskus