2008 projektid

Projekt: Teavitusmaterjalid liiklusohvrile

Periood ja sisu: maikuus "Liiklusohud ja psühholoogiline kriisiabi Eestis 2008. aastal"; septembris "Abiks liiklusõnnetusse sattunule"
Mahena: projektis partner (läbiviija Liiklusohvrite toetusfond)

Projekt: Vanemaealiste informeerituse parandamine ja tööturule kaasamine
Toetaja: Tallinna Kodurahuprogramm

Periood: juuni - detsember
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht T. Naarits)
Sisu: Uuringuprojekt. Sihtrühmaks 55-74-aastased Tallinna eesti ja vene keelt kõnelevad elanikud (84 640 inimest). Viidi läbi kaks uuringut, neli seminari, individuaalsed nõustamised. Projektitulemusi kasutati tööotsijate klubide loomisel ja käivitamisel.

Projekt: Edukas gümnaasiumireform Lasnamäel efektiivse tugisüsteemi kaasabil
Toetaja: Tallinna Kodurahuprogramm

Periood: juuni - detsember
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht R. Kukk)
Sisu: Seitse koostöövõrgustiku seminar-koolitust, individuaalsed tööd koolides. Eesti ja vene õppekeelega koolide spetsialiste (sotsiaalpedagoogid, psühholoogid) ja juhtkonnaliikmeid kokku 64. Projekti tulemuslikkust hinnati tänukirjaga.

Projekt: Traumalaager lastele ja noortele
Periood: juuli
Mahena: projektis partner (koostöö Liiklusohvrite toetusfondi ja Eesti Puuetege Inimeste Kojaga)

Sisu: Esimene Eesti liiklusohvritest noorukite ning laste ja nende perede traumalaagrer Põlvamaal, kus Mahena tagab kriisinõustamise ja füüsilised eritreeningud.

Projekt: Infomaterjali "Laps ja nooruk kriisis" koostamine, tõlkimine, trükkimine
Toetaja: Eesti Haridus- ja Teadusministeerium

Periood: november – detsember
Mahena: projekti läbiviija (partnerid UNICEF Greorgia, Gruusia Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Välisministeerium)

Sisu: Mahena spetsialistide koostatud kakskeelne, vene- ja gruusiakeelne trükis "Laps ja nooruk kriisis" (5000 eks jaotamiseks Gruusias).

(Augustis 2008 Gruusias toimunud relvastatud konflikti järel humanitaarabi pakkumise koostöö raames töötasid Mahena spetsialistid UNICEF Georgia koosseisus Gruusias. Meeskonna koordinaator asus tööle kahe nädala jooksul Tbilissis asuvas UNICEF-i kontoris ja spetsialistid-koolitajad asusid tööle 08.09.2008. Peamine sihtrühm oli pedagoogid, et jagada neile toetust ning teadmisi tööks õpilastega. Kriisinõustajate meeskond töötas vahetult 304 pedagoogi, sotsiaaltöötaja ja psühholoogiga. Võrgustiku kaudu said koolitust üle 2000 pedagoogi ja tugispetsialisti. Kasutati toetuskorras Mahena spetsialistide poolt spetsiaalselt Gruusia jaoks koostatud käsikirjalist mitmeosalist õppematerjali, mis tõlgiti nii vene kui ka gruusia keelde.)