2013 projektid

Projekt: PTL- Probleemidega Toimetulev Lapsevanem
Toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Periood: märts – detsember
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht A. Johanson)
Sisu: Üks kord kuus toimuv lastevanemateklubi, mis koosneb 9+1 erinevate teemadega vestlusõhtutest, ´a 3 ak/h. Tegemist on Mahenas välja töötatud programmiga, mille läbiviimisel on oluline koht rühmajuhtidel. Üks neist omab mahukat töökogemust lastevanematega tööst ja kriitiliste olukordade lahendamisest, teine omab põhjalikku kogemust noortega tööst, s.h tänavatööst.